Connect with us
Arhitektura

projekat: Zelena reÅ”enja u arhitekturi i građevinarstvu

U savremenom arhitektonskom dizajnu održivost nije samo aktuelnost, već vodeći princip koji oblikuje budućnost naÅ”ih gradova. Projektovanje održivih zgrada zahteva balans između inovacija, funkcionalnosti i savesnog pristupa naÅ”em okruženju i nasleđu koje ostavljamo za buduće generacije. Takvi principi gradnje zahtevaju timski napor koji zavisi od zajedničke vizije između arhitekata i investitora. Saradnja sa investitorima i njihova edukacija kroz nju postaje pokretačka snaga za promene ka održivoj budućnosti.

Radmila Marković Vavrin, METFER Projekt

Radmila Marković Vavrin, METFER Projekt

Saradnja sa klijentom

Kad bismo arhitektonsko stvaralaÅ”tvo posmatrali kao proces, moglo bi se reći da arhitektonsko delo uvek proizilazi iz usklađivanja senzibiliteta klijenta (investitora) i autora tj. projektantskog tima. Kako se projekat razvija od početne ideje arhitekte do realizovanog objekta razvija se i odnos projektanta i klijenta, a kada se saradnja ostvari na viÅ”e projekata kao rezultat opravdanog poverenja i inicijalno zadate granice se pomeraju i evoluiraju. Tako je bilo i u saradnji METFER Projekt-a i investitora kompleksa Sajam Korner.

Stambeno-poslovni kompleks Sajam Korner je najnoviji u nizu projekata ovog investitora, koji su oživeli ulicu Branka Bajića u Novom Sadu. Investitor je nastojao da svaki objekat bude referenca za onaj sledeći, pa je vodio računa o potrebama kupaca i imao sluha za ideje projektanata. Implementacija zelenih reÅ”enja je počela sa investiciono manje zahtevnim poduhvatima, Å”to se brzo opravdalo kroz reakciju kupaca nekretnina.

Savremeni kupac prepoznaje kvalitetno urbano okruženje kao dodatnu vrednost, a postojanje zelenih povrÅ”ina joÅ” i viÅ”e. Već na projektu Bloka 1 (Branka Bajića 11) implementirano je viÅ”e ā€žzelenihā€œ i energetski efikasnih reÅ”enja, a investitor je i na tržiÅ”tu nekretnina prepoznat kao osveŔćen po pitanju zelene gradnje. Na projektu Sajam Korner-a dodatno su pomerene granice kako arhitekture, tako i gradnje u pravcu održivosti.

3D vizualizacija METFER Projekt

3D vizualizacija METFER Projekt

Odnos prema okuženju

Fundamentalni deo održive arhitekture je promiÅ”ljen odnos ka uslovima lokacije. Objekat Sajam Korner nalazi se na parceli od 8000 m2, na uglu ulica Branka Bajića i Braće Popović, uz Master centar Novosadskog Sajma. Zbog svoje veličine, projektovanje i izgradnja ovog objekta predstavlja urbanistički poduhvat i kao takav ima značajan uticaj na neposredno urbano okruženje i budući život tog dela grada. Otvaranjem bloka, blokovske povrÅ”ine dobijaju polu – javni karakter čime se kompenzuje manjak slobodnih i zelenih povrÅ”ina u bliskom okruženju. Projektovanim reÅ”enjem predviđene su velika podzemna i prizemna garaža kojima je reÅ”avana nužnost da se obezbedi velika povrÅ”ina za mirujući saobraćaj, a blokovska povrÅ”ina je namenjena za okupljanje i boravak stanovniÅ”tva kako ovog objekta, tako i okolnih zgrada. Otvaranjem kompleksa ka jugu povećana je osunčanost objekta i unutraÅ”njosti bloka, čime je postignuta i bolja provetrenost. Dodatno, planiran je i peÅ”ački pasaž na sredini bloka, koji spaja ulice Braće Popović i Branka Bajića.

3D vizualizacija METFER Projekt

3D vizualizacija METFER Projekt

Zeleno planiranje i projektovanje

Velikim zelenim povrÅ”inama na objektu i oko njega izbegava se formiranje toplotnih ostrva, smanjuje se rizik od preopterećenja atmosferske kanalizacije, smanjuje se CO2 u okruženju. Zelenilo je u Sajam Korner implementirano u vidu uređene blokovske povrÅ”ine (krov podzemne garaže), zatim kao ekstenzivni zeleni krov iznad prizemne garaže, i u vidu zelenih krovova uz stambene i poslovne jedinice na spratnim delovima objekta. Pored svog doprinosa energetskoj efikasnosti objekta, zeleni krovovi čine i prirodni pejzaž za stanove/lokale koji gledaju na njih, čime dizajn ovog objekta dobija i biofilni karakter.

Sajam Kompleks Novi Sad; foto: DuÅ”an Peković; pejzažno uređenje Green Step

Sajam Kompleks Novi Sad; foto: DuÅ”an Peković; pejzažno uređenje Green Step

Ventilisana fasada je već poznata kao energetski efikasno reÅ”enje za fasadu, a projektovano sistemsko reÅ”enje sa termoizolacijom od kamene vune i zavrÅ”nom obradom u vidu fiber-cementnih ploča zadovoljavaju standarde u pogledu estetike, održivosti i trajnosti. Optimizacija troÅ”kova gradnje svakog objekta, a naročito investicionih projekata, pokazatelj su dobro razrađenog projekta i isplanirane izgradnje. Ovo podrazumeva prioritetni izbor materijala koji se proizvode nedaleko od mesta gradnje jer se smanjuju troÅ”kovi transporta, uvoza i sl., a posledično čini i ā€žzelenijiā€œ izbor jer se emisija CO2 kao posledica transporta svodi na minimum.

Sajam Kompleks Novi Sad; foto: DuÅ”an Peković; pejzažno uređenje Green Step

Sajam Kompleks Novi Sad; foto: DuÅ”an Peković; pejzažno uređenje Green Step

Zaključak

Budućnost arhitekture leži u održivom, ekoloÅ”ki svesnom i holističkom projektovanju. Implementacija zelenih reÅ”enja, prihvatanje preduslova okruženja i odgovorno angažovanje u urbanom kontekstu su sastavni deo arhitektonskog stvaranja koji ne samo da zadovoljava potrebe svojih klijenata i krajnjih korisnika, već i pozitivno doprinosi Å”irem ekosistemu. Dajući prioritet održivosti, mi utiremo put otpornijoj i ekoloÅ”ki odgovornijoj urbanoj budućnosti.

Objekat u izgradnji / foto: METFER Projekt

Objekat u izgradnji / foto: METFER Projekt

  • Lokacija: ugao ulica B. Popović i B. Bajića, Novi Sad
  • God. projektovanja: 2021-2023.
  • God. izgradnje: 2022- 2025. (u toku)
  • PovrÅ”ina: cca 36.000 m2
  • Autor: Radmila Marković Vavrin, mast.inž.arh.
  • Projekat: METFER ProjektĀ 
  • Glavni projektant: EKIP InženjeringĀ 
  • Investitor: BOBAR Gradnja

Autor teksta: Radmila Marković Vavrin, mast.inž.arh. odg.inž.en.ef. član SrbGBC, direktorica METFER Projekt Novi Sad, član ASAP