Connect with us
Arhitektura

Održiva gradnja ne predstavlja modu, već obavezu

Equal Business Park B, Poljska, Krakov.

Naslovna slika: foto: Equal Business Park B, Poljska, Krakov. Primenjeni sistemi: MB-45, MB-59S Krilo, MB-70, MB-78EI, MB-86, MB-SR50N, MB-SR50N EFEKT

Održiva gradnja je skup aktivnosti i rešenja usmerenih na smanjenje negativnog uticaja građevina na prirodnu okolinu. Sve više dobija na važnosti, posebno sada, u vreme sve veće klimatske krize. Objašnjavamo zašto održiva gradnja ne bi trebalo da bude samo moda koja prevladava u industriji, već i zajednička obaveza.

Klimatske promene i težnja za nultim emisijama ugljen-dioksida u atmosferu verovatno će predstavljati najveće izazove u istoriji za celi građevinski sektor. Stoga, održiva gradnja za koju lobira grupa ekoloških aktivista i koja je pre desetak godina za neke bila samo zanimljivost, sada postaje realan alat u borbi za bolje sutra.

To se dešava zbog implementacije ideje održive gradnje koja podrazumeva, između ostalog, ponovnu upotrebu građevinskih materijala dobijenih iz drugih projekata, bliži kontakt građevine s prirodom ili smanjenje potrošnje energije.

ODGOVARAJUĆA ENERGETSKA RAVNOTEŽA JE OSNOVA

Jedno od najvažnijih načela koje definiše održivu gradnju je potrošnja spoljne energije. Mora biti što manja, a kod pasivnih građevina – nulta. I iako je u slučaju zelene gradnje fokus na obnovljivim izvorima energije, ne može se zaboraviti još jedan važan parametar, tj. toplotna izolacija.

Toplotna izolacija je pojam koji se odnosi na sposobnost pregrada da zadrže toplotu unutar građevine. Ove pregrade su između ostalog zidovi, prozori, vrata, plafoni ili krov. Što je njena vrednost veća, toplota se duže zadržava unutar zgrade, što garantuje odgovarajuću udobnost i pre svega smanjuje potrošnju energije potrebne za grejanje. A to ima direktan uticaj na niže troškove eksploatacije i smanjenje količine štetnih zagađujućih supstanci koje se oslobađaju u atmosferu.

U praksi se pokazuje da vrata i prozori – za razliku od zidova, plafona i krovova – ne mogu lako da se izoluju. Da bi se postigao najbolji efekat, treba koristiti energoštedljive sisteme prozora i vrata, kao npr. MB-79N firme Aluprof. Inovativna rešenja korišćena u njima osiguravaju najvišu toplotnu izolaciju – na nivou koji omogućuje korišćenje istih u pasivnim kućama i kućama sa nultom emisijom. Osim izvrsne toplotne izolacije, pružaju i vrlo dobru zvučnu izolaciju, vodonepropusnost i vazduhonepropusnost kao i visoku konstrukcijsku čvrstinu.

Siemens Campus, Didsbury Technology Park, Velika Britanija, Hebburn

Siemens Campus, Didsbury Technology Park, Velika Britanija, Hebburn. Primenjeni sistemi: MB-104 Passive, MB-SR50N

NE SME SE ZABORAVITI NI ZAŠTITA KLIME

Ispostavlja se da je gradnja od velike važnosti u kontekstu težnje za klimatskom neutralnošću. Gotovo 38% godišnje emisije CO2 u atmosferi potiče iz građevina, pri čemu je za 28% odgovorna svakodnevna eksploatacija, a 10% odlazi na potrošnju energije za proizvodnju građevinskih materijala i tehnologija.

Kako bi postigla nultu emisiju CO2 do 2050. godine, građevinska industrija danas mora da preduzme odlučne korake. Drugi način koji sigurno ima pozitivan uticaj na okolinu je korišćenje ekoloških građevinskih materijala koji nisu štetni za prirodu ni u jednom svom životnom ciklusu. Važan je i sveobuhvatan pristup u kojem će se, na primer, uzeti u obzir odgovarajuća količina sirovina za korišćenje na gradilištu ili izbor lokalno dostupnih proizvoda.

Proces proizvodnje konvencionalnih građevinskih materijala troši ogromne količine energije i prirodnih resursa. Štaviše, na kraju svog životnog ciklusa, obično ne mogu da se recikliraju i ponovo upotrebe u novom projektu. Stoga je jako važno da se u sklopu održive gradnje koriste sirovine koje mogu da se recikliraju ili jednostavno ponovo upotrebe na druge načine.

Aluminijum je jedan od ekoloških materijala. To je takođe i jedna od glavnih sirovina koje koristimo za proizvodnju fasadnih sistema kao što je MB-SR50N. Jednom iskorišćen, metal može gotovo potpuno da se reciklira, obradi i ponovo upotrebi. Štaviše, korišćenje aluminijumskih proizvoda u građevini omogućuje dobijanje dodatnih poena u okviru BREEAM ili LEED sertifikata.

– kaže Viktor Stojanoski, Regionalni menadžer (Slovenija, Hrvatska, Srbija, Bosna, S. Makedonija, Crna Gora, Kosovo, Albanija) Aluprof.

Glavne ideje održive gradnje su zaštita okoline

Galeria Wroclavia, Poljska, Vroclav. Primenjeni sistemi: MB-118EI, MB-45, MB-86, MB-SR50N, MB-SR60N

HAJDE DA IZGRADIMO BOLJU BUDUĆNOST

Glavne ideje održive gradnje su zaštita okoline i težnja za najnižom ili čak nultom potrošnjom energije, što je posebno važno sada – u vreme klimatske krize sa kojom se suočavamo. Cilj, odnosno klimatska neutralnost, može se postići samo kontinuiranom edukacijom i praktičnom primenom načela održive gradnje, što bi trebalo da postane obaveza, a ne samo moda.

ALUPROF

Više informacija o Aluprof ponudi:

Viktor Stojanoski
Regional manager
Slovenia, Croatia, Serbia, Bosnia, N. Macedonia, Montenegro, Kosovo, Albania
T. +389 702 135 63
vstojanoski@aluprof.eu
www.aluprof.eu