Connect with us
Intervju

Reč stručnjaka: Koje su prednosti toplotnih pumpi?

Vazduh-voda sistem toplotne pumpe je revolucionarni niskoenergetski sistem za hlađenje, grejanje i proizvodnju tople vode za domaćinstvo, koja isporučuje izvanredne performanse, čak i pri ekstremnim spoljnim temperaturama stoga smo razgovarali sa HVAC inženjerom Žarkom Topalovićem iz kompanije ā€žDelta Termā€œ koji nam je odgovorio na najčeŔća pitanja naÅ”ih čitalaca.

Qingdao Hisense HVAC Equipment Co., Ltd. poslovno sediŔte

Qingdao Hisense HVAC Equipment Co., Ltd. poslovno sediŔte

Qingdao Hisense HVAC Equipment Co., Ltd. je u potpunom vlasniÅ”tvu kompanije Qingdao Hisense Hitachi Air-conditioning Sistems Co., Ltd., Å”to je zajednički poduhvat kompanija Hisense i Hitachi (2015. promenjeno u Johnson Control Hitachi). Ova kompanija integriÅ”e razvoj tehnologije za komercijalne i stambene objekte centralnih klima uređaja, proizvodnju, marketing i usluge kao jednu celinu. Uz punu podrÅ”ku svih akcionara kao Å”to su Hisense i Johnson Control Hitachi, Hisense CAC je posvećen tome da postane lider na tržiÅ”tu.

ā€žDelta Termā€œ je ekskluzivni zastupnik Hisense proizvoda i danas raspolaže sa 3.500 kvadratnih metara poslovnog prostora. U njihovom prodajno-distributivnom centru od preko 2.500 kvadrata, instaliran je najsavremeniji sistem klimatizacije – toplotna pumpa voda-voda u kombinaciji sa plafonskim i podnim grejanjem i hlađenjem. Svi radovi od projektovanja i izvođenja do puÅ”tanja u rad su delo zaposlenih radnika u ā€žDelta Term-uā€œ. Ovim savremenim tehničkim i ekoloÅ”kim reÅ”enjima potvrdili su opredeljenje firme ka praćenju i primeni vrhunskih tehnologija.

#INTERVJU – Za časopis ā€žgrenef – građevinarstvo & energetska efikasnostā€ govori Žarko Topalović, dipl.maÅ”.inž. Delta Term d.o.o. Hisense HVAC menadžer

Vazduh-voda sistem toplotne pumpe je revolucionarni niskoenergetski sistem za hlađenje, grejanje i proizvodnju tople vode za domaćinstvo, koja isporučuje izvanredne performanse, čak i pri ekstremnim spoljnim temperaturama stoga smo razgovarali sa HVAC inženjerom Žarkom Topalovićem iz kompanije ā€žDelta Termā€œ koji nam je odgovorio na najčeŔća pitanja naÅ”ih čitalaca.

Na sve viÅ”e objekata kod nas se ugrađuju toplotne pumpe a u njihovim nazivima pojavljuju se voda, vazduh i zemlja. Å ta su ustvari toplotne pumpe i koje vrste postoje?

Toplotne pumpe su visoko efikasni uređaji za grejanje i hlađenje i pripremu tople sanitarne vode, koji koriste reverzibilni rashladni freonski ciklus i energiju vazduha, podzemnih voda i tla za proizvodnju grejne i rashladne energije za sistem grejanja i hlađenja objekta. Postoje vazduh-voda, voda-voda i zemlja voda toplotne pumpe.

Koji je princip rada toplotne pumpe i zaÅ”to je često nazivaju ā€žobrnuti frižiderā€?

Princip rada toplotnih pumpi je reverzibilni rashladni ciklus u kome se odvija kompresija, kondenzacija, isparavanje i ekspanzija i čiji su osnovni delovi isparivač, kondenzator, kompresor, ekspanzioni ventil kao i rashladni medijum freon koji kruži u sistemu. Freon ima sposobnost isparavanja na niskim a kondenzacije na visokim temperaturama i pritiscima.

Princip rada toplotne pumpe

Princip rada toplotne pumpe / foto: Hisense, Delta Term d.o.o.

U režimu grejanja putem kondenzatora u procesu kondenzacije (prevođenju iz parnog u tečno stanje) freon predaje grejnu energiju vodi koja dalje kruži u sistemu dok se preko isparivača obavlja razmena energije između freona i spoljaÅ”njeg izvora energije (vazduh, voda) čime se freon prevodi u parno stanje zbog svog svojstva isparavanja na niskim temperaturama i niskom pritisku i time se dovodi u stanje suvo zasićenje pare pred kompresiju, gde se zatim u kompresoru sabijanjem freona povećava njegova temperature i pritisak čime se omogućava dalje u kondenzatoru predaja te energije vodi u sistemu grejanja kuće dok freon kondenzuje.

U hlađenju je taj ciklus obrnut, tj. u isparivaču se predaje rashladna energija freona vodi koja kruži u sistemu hlađenja objekta, dok se razmena energije – kondenzacija između freona i spoljaÅ”njeg izvora energije odvija u kondenzatoru.

Koje su prednosti toplotnih pumpi u odnosu na ostale sisteme grejanja i hlađenja?

Prednosti toplotnih pumpi su to Å”to putem opisanog reverzibilnog ciklusa i obnovljivog izvora energije u vidu vazduha, podzemnih voda ili energije tla, možemo dobiti značajno viÅ”e kilovata grejne ili rashladne energije u odnosu na uloženu električnu energiju. Takođe, toplotne pumpe predstavljaju ekoloÅ”ki značajno prihvatljivije uređaje u odnosu na konvencionalne uređaje za grejanje kao Å”to su različite vrste kotlova koji u atmosferu ispuÅ”taju dimne gasove i produkte sagorevanja.

Hisense Hi-Therma toplotna pumpa

Hisense Hi-Therma toplotna pumpa / foto: Hisense, Delta Term d.o.o.

Kako da znamo koju pumpu odabrati za stambeni ili poslovni objekat?

Izbor toplotne pumpe je pre svega uslovljen dostupnim izvorom energije u okolini samog objekta kao i tehno-ekonomskom analizom isplativosti samog uređaja u periodu eksploatacije kao i zahtevima korisnika, budžetom kojim raspolaže krajnji korisnik i klimatskom području na kojem se objekat nalazi.

Toplotne pumpe vazduh-voda predstavljaju najjednostavniji izbor po pitanju izvora energije, spoljaÅ”nji vazduh je dostupan uvek i svuda i predstavljaju investiciono najpovoljniji izbor za krajnjeg korisnika. Toplotne pumpe voda-voda ili zemlja-voda imaju veće investicione troÅ”kove i zahtevaju ispitivanje dostupnosti podzemnih voda i izdaÅ”nosti tla, kao i hemijskog sastava i kvaliteta podzemne vode za upotrebu.

Toplotne pumpe predstavljaju najbolji izbor i najefikasnije su u smislu potroÅ”nje električne energije u kombinaciji sa niskotemperaturnim sistemima grejanja i hlađenja kao Å”to su podna grejanja i fan coil uređaji.

Često se uz termin energetske efikasnosti objekta spominju i toplotne pumpe. Koliko troÅ”e, a koliko daju energije toplotne pumpe?

Zahvaljujući koriŔćenju obnovljivog izvora energije i svojstvima freona, upotrebom toplotnih pumpi možemo dobiti za 1 kW utroÅ”ene električne energije 3 do 4kW rashladne ili grejne energije u proseku tokom godine. Å to nam daje koeficijent efikasnosti od 3 do 4 kod mnogih proizvođača, a nekada taj koeficijent može biti i do 5 i viÅ”e, pogotovo kod uređaja koji imaju stabilnu temperaturu izvora energije tokom čitave godine kao Å”to su voda-voda ili zemlja-voda toplotne pumpe.

Hisense Hi-Therma toplotna pumpa

Hisense Hi-Therma toplotna pumpa / foto: Hisense, Delta Term d.o.o.

Koliko koÅ”ta kompletan sistem toplotne pumpe za grejanje i hlađenje sa instalacijama za kuću od 200 m2?

Cena kompletnog sistema za tolpotne pumpe je oko 30.000 bez pdv-a Eur okvirno oprema + montaža.

A koja je cena toplotne pumpe za stan od 70 m2?

Oko 12.000 bez pdv-a Eur okvirno oprema + montaža.

Da li se ovakvi sistemi mogu naknadno ugraditi u kuću ili stan, ili je sve potrebno predvideti projektom unapred?

Preporuka je da se toplotne pumpe i sistemi grejanja i hlađenja ugrade u toku gradnje samog objekta i prate građevinsku dinamiku objekta, kako bi se u samoj fazi gradnje objekta predvideli adekvatni prostori za maÅ”insku salu, građevinski slojevi neophodni za podno grejanje i drugo. Naknadno je moguće ugraditi toplotnu pumpu ali nije moguće izbeći naknadne građevinske radove koji su neophodni radi prodora samih instalacija, montaže uređaja unutar prostora. Naknadna ugradnja toplotnih pumpi uglavnom eliminiÅ”e upotrebu podnog grejanja ukoliko nije predviđeno u fazi gradnje objekta.

Da li sistem toplotnih pumpi može i da radi u Smart Home sistemu i kako se njime upravlja?

Većina proizvođača toplotnih pumpi danas ima u svom proizvodnom programu reÅ”enja koja omogućavaju Wi-Fi upravljanje toplotne pumpe putem aplikacije od strane korisnika kao i upravljanje putem različitih BMS sistema.

Wi-Fi upravljanje toplotne pumpe putem aplikacije

Wi-Fi upravljanje toplotne pumpe putem aplikacije / foto: Hisense, Delta Term d.o.o.

Često čujemo da toplotne pumpe zahtevaju velika finansijska ulaganja u startu, ali da se kasnije isplate. Koliki je vremenski rok za koji se isplati kompletan sistem po danaÅ”njim cenama energenata na jednom prosečnom stambenom objektu?

Isplativost toplotnih pumpi zavisi od viŔe faktora. Zavisi od toga u odnosu na koji izvor energije poredimo, tačnije koji izvor energije menjamo toplotnom pumom, u kom režimu rada koristimo toplotnu pumpu i koji deo godine, u kom temperaturnom području rade toplotne pumpe, od drugih elektro potroŔača ukoliko su povezani na isto elektro brojilo sa toplotnom pumpom kao i mnogi drugi faktori.

Sve ovo i joÅ” mnogo toga značajno utiče na period isplativosti, međutim na osnovu iskustva možemo uzeti da je period otplate toplotnih pumpi vazduh voda oko 7 do 8 godina.

Koji je ekoloŔki, a koji zdravstveni aspekt toplotnih pumpi?

EkoloÅ”ki aspekt je koriŔćenje obnovljivog izvora energije i ekoloÅ”ki prihvatljivih gasova (freona) Å”to automatski utiče i na zdravstveni aspekt naÅ”eg životnog okruženja i ne dovodi do zagađenja životne sredine.

Da li je moguća relacija solarnih panela i toplotnih pumpi ili uÅ”teda 2 u 1?

Moguća je upotreba solarnih panela kako za proizvodnju tople sanitarne vode u sprezi sa toplotnim pumpama ali takođe i sprega fotonaponskih solarnih panela za proizvodnju električne energije i toplotnih pumpi. U ovom slučaju za rad toplotne pumpe koristimo električnu energiju dobijenu direktnim sunčevim zračenjem putem fotonaponskih sistema i time imamo joÅ” efikasniji sistem jer ne koristimo električnu energiju iz javne elektro mreže, faktički koristimo besplatnu sunčevu energiju za rad toplotnih pumpi računajući investicione troÅ”kove za kupovinu i ugradnju fotonaponskog solarnog sistema.

Upotreba solarnih panela i toplotnih pumpi

Upotreba solarnih panela i toplotnih pumpi / foto: Hisense, Delta Term d.o.o.

Na naÅ”em tržiÅ”tu postoji veliki broj proizvođača toplotnih pumpi. Koje su njihove sličnosti ili razlike, ili kako prepoznati kvalitet? Da li po sistemu ā€žnisam dovoljno bogat da kupujem jeftine stvariā€?

Na svetskom tržiÅ”tu klimatizacije postoji određeni broj proizvođača, među koje spada i Hisense čiji je Delta Term ekskluzivni zastupnik za tržiÅ”te Srbije i regiona od 2018. godine, koji se odlikuju visokim standardom proizvodnje i testiranja koji su uspostavljeni u fabrikama proizvođača, kao i kvalitetom komponenti koje se ugrađuju. Takvi proizvođači sigurno imaju prednosti i garantuju krajnjem korisniku, instalateru i serviseru stabilnost i pouzdanost u radu i periodu eksploatacije. Ovakvi proizvođači sigurno predstavljaju boji izbor u odnosu na velik broj malih lokalnih ili stranih proizvođača koji se bave sklapanjem komponenti i plasmanom toplotnih pumpi na tržiÅ”te bez striktnih i kvalitetnih uslova i uspostavljenih najviÅ”ih mehanizama kontrole kvaliteta, testiranja i servisiranja.

Vazduh-voda sistem toplotne pumpe je revolucionarni niskoenergetski sistem

Vazduh-voda sistem toplotne pumpe je revolucionarni niskoenergetski sistem / foto: Hisense, Delta Term d.o.o.

UzevÅ”i u obzir iskustvo i sve navedeno sigurno treba izdvojiti i prilikom kupovine uzeti u razmatranje ozbiljne i svetski priznate proizvođače, koji imaju na lokalnim tržiÅ”tima svoje zastupnike po pitanju distribucije, servisa i kompletne podrÅ”ke.

Hisense predstavlja odličan izbor za krajnjeg korisnika gde za srednji nivo cene u odnosu na ostale proizvođače možemo očekivati uređaj visoke klase i savremene tehnologije i odličnih performansi, a Delta Term kao zvanični zastupnik pruža kompletnu uslugu podrÅ”ke za instalatera, servisera i krajnjeg korisnika i garantuje sveobuhvatan servis za partnere na tržiÅ”tu.

Ko Vam postavlja viÅ”e pitanja o toplotnim pumpama, građevinci, arhitekte ili fizička lica? Ko je manje informisan?

Od navedenih grupa najviÅ”e pitanja postavljaju krajnji korisnici, arhitekte pa građevinci. Možemo reći da se danas krajnji korisnici sve viÅ”e sami informiÅ”u i žele da znaju o uređajima i sistemima za koje su zainteresovani Å”to i nas predstavnike proizvođača gura napred i motiviÅ”e dodatno da ovladamo svim mogućnostima i karakteristikama uređaja u praksi i Å”to bliže i bolje ih predstavimo krajnjim korisnicima.

Arhitekte takođe pokazuju interesovanje, pogotovo po pitanju aktuelne teme zelene energije i implementacije ovih sistema u njihove projekte.

Å to se tiče partnera koji nisu navedeni, najveće interesovanje pokazuju instalateri i projektanti maÅ”inskih instalacija kojima je ova tema najbliža i sigurno veliki predmet njihovog interesovanja obzirom na nadolazeće trendove po pitanju energenata.

Da li postoje neke predrasude o toplotnim pumpama i Ŕta je najapsurdnije Ŕto su Vas kupci pitali?

Predrasude su da ovi uređaji ne mogu da rade na spoljaÅ”njim zimskim temperaturama od -10 do -20 stepeni celzijusa kao i da je neophodno aktivirati neki dodatni izvor grejanja uvek tom slučaju, Å”to ne mora nužno da bude tačno ukoliko su uređaji izabrani adekvatno za određeni objekat i sistem i ukoliko se koriste uređaji pouzdanih proizvođača.

Toplotne pumpe rade na spoljaŔnjim zimskim temperaturama od -10 do -20 stepeni celzijusa

Toplotne pumpe rade na spoljaŔnjim zimskim temperaturama od -10 do -20 stepeni celzijusa / foto: Hisense, Delta Term d.o.o.

Do ovog miÅ”ljenja se doÅ”lo zbog neadekvatnog izbora toplotnih pumpi za određene objekte kao i zbog tehnoloÅ”ke limitiranosti određenih proizvođača koji postoje na tržiÅ”tu i netransparentne komunikacije prema krajnjim korisnicima i drugim klijentima.

Apsurdnih pitanja nije bilo, uglavnom se ljudi dovoljno informiŔu pre poziva ili razgovora.