Connect with us

Energetska efikasnost

Toplotne pumpe – zašto se isplati uložiti u njih?

Objavljeno

:

Važno je gledati u budućnost i razmišljati o dugoročnoj isplativosti

Toplotne pumpe su uređaji kojima se apsorbuje energija iz prirodnog okruženja i posredstvom kompresora podiže na viši temperaturni nivo za potrebe grejanja ili hlađenja objekata. Poslednjih godina postaju sve poznatije i našoj široj javnosti jer cene uobičajenih energenata (uglja, nafte, gasa i sl.) sve više rastu, te ljudi posežu za ekonomski isplativijim grejnim rešenjima. Toplotnim pumpama eksploatišemo neograničeni besplatni energetski potencijal Zemlje, uz neznatno korišćenje električne energije. Njihova upotreba je nezavisna od konstantnog rasta cena klasičnih energenata. Ugradnja ovih pumpi iziskuje značajna ulaganja, ali njenim korišćenjem uživamo veću ekonomsku isplativost, štedimo energiju i brinemo o zaštiti životne sredine.

U SKLADU SA IMPERATIVIMA XXI VEKA

U temperaturnim rasponima od -20° C zimi do +40° C u letnjim danima i temperaturu svog životnog prostora nužno moramo uskladiti sa spoljašnjim okolnostima. Kako bi svoj život učinili udobnijim i komfornijim, ljudi su razvili različite načine sistema grejanja (ali i hlađenja) objekata u kojima obitavaju. Tradicionalno se o grejanju naročito vodi računa, te se zalihe drva ili uglja nabavljaju već tokom ranog leta; štedi se novac za struju ili gas potrebnih u zimskim danima. Savremeno doba nam donosi i nova rešenja, tehnički jednostavnija i modernija i ekonomski isplativija, a ona podrazumevaju okretanje obnovljivim izvorima energije. Naime, zalihe uobičajeno korišćenih prirodnih resursa – fosilnih goriva postaju sve manje, a kako dolazi i do sve većeg porasta stanovništva na našoj planeti, budućnost nam može doneti samo njihovo potpuno iscrpljenje. S obzirom na to da je prirodnih energenata sve manje, i da time postaju sve skuplji, kao i zbog toga što njihovom upotrebom dolazi do emisije štetnih elemenata u našu već ekološki narušenu atmosferu, moramo razmišljati o alternativnim energetskim rešenjima. Siguran put upravo predstavlja upotreba obnovljivih izvora energija.

Treba naglasiti da toplotne pumpe ne spadaju u obnovljive izvore energije jer za svoj pogon koriste neznatnu količinu električne energije, pa se zbog toga ponekad pravi zabuna. Toplotne pumpe se odlično uklapaju u taj koncept – pomoću njih se koristi toplota iz okruženja, te se ostvaruje višestruka ušteda energije potrošene na grejanje/hlađenje.

// One koriste akumuliranu toplotnu energiju iz našeg okruženja, tj. zemlje / podzemnih voda / vazduha, koja, za razliku od drugih obnovljivih izvora, poput solarne energije ili energije vetra, nije uslovljena klimatskim faktorima, već je dostupna tokom cele godine. //

Upotrebom toplotne pumpe pristupamo još jednom energetski efikasnom rešenju – njome štedimo energiju, štedimo novac i čuvamo naše prirodno okruženje.

ŠTA SU TO TOPLOTNE PUMPE?

// Toplotna pumpa je uređaj kojim se apsorbuje prirodna toplotna energija – iz zemlje, podzemnih voda ili vazduha radi grejanja ili hlađenja objekata. //

Dakle, ona predstavlja uređaj koji omogućava prenos toplotne energije iz spoljnih izvora u objekat. Energetski prenosi se vrše iz sredine niže temperature u sistem više temperature – centralno grejanje.

Kako ne proizvodi energiju, toplotna pumpa neće imati dejstva ukoliko nije priključena na prirodni izvor energije, ali će njena upotreba omogućiti najbolje i najekonomičnije korišćenje prirodnih resursa. Njeno funkcionisanje je bazirano na dva prirodna fizička procesa – isparavanju i kondenzaciji, odnosno promeni agregatnog stanja iz tečno u gasovito i obrnuto.

Toplotne pumpe su uređaji kojima se apsorbuje energija iz prirodnog okruženja i posredstvom kompresora podiže na viši temperaturni nivo za potrebe grejanja ili hlađenja objekata

Toplotne pumpe su uređaji kojima se apsorbuje energija iz prirodnog okruženja i posredstvom kompresora podiže na viši temperaturni nivo za potrebe grejanja ili hlađenja objekata

// Geotermalna energija, predstavlja energiju dobijenu korišćenjem zemljine unutrašnje toplote. Korišćenje toplotne energije iz okruženja krajnje je prirodno, a i logično – čovek je od davnina koristio tople izvore na kojima je gradio velika kupatila – setimo se samo raskošnih rimskih kupatila. //

Prvi javni sistem grejanja koji je koristio ove izvore sagrađen je u Sjedinjenim Američkim Državama 1892, dok je prva geotermalna elektrana nastala u Italiji 1904. godine.

U procesu apsorpcije prirodne energije pri radu toplotnih pumpi koristi se i dodatna, električna energija, pomoću koje se sama pumpa pokreće. Međutim, ona je nekoliko puta manja od energije koja je preneta. Primera radi, za 1 kWh električne energije dobija se 3-4 kWh toplotne energije.

Toplotna pumpa omogućava kako grejanje, tako i hlađenje objekta, a budući da radi po istom principu rada kao i rashladni uređaji, tj. frižider ili zamrzivač, naziva se i obrnuti frižider. Osnovni elementi ovih pumpi su (kao i kod gore pomenutih uređaja) isparivač, kompresor, kondenzator i ekspanzioni ventil.

ISTORIJSKI PUT

Rad toplotnih pumpi baziran je na Karnoovom ciklusu. Francuski naučnik Sadi Karnov je početkom XIX veka, odnosno 1824, prvi put predstavio svoju teoriju. Potom je 1852. britanski naučnik Kelvin predložio da se uređaj za hlađenje može koristiti i za grejanje, a da se povratni Karnoov ciklus može koristiti za zagrevanje. On je prvi predložio formalni sistem toplotne pumpe. Brojni naučnici i inženjeri su u narednim decenijama proučavali toplotnu pumpu, da bi se prva takva pumpa 1912. instalirala u Švajcarskoj. Ovom toplotnom pumpom korišćena je voda kao izvor toplotne energije za grejanje i ona predstavlja prvi instaliran sistem toplotne pumpe na svetu. Tokom 40-ih i 50-ih godina XX veka proizvodnja ovih pumpi raste, da bi tokom 70-ih godina došlo do njenog intenzivnog razvoja. Kako je XXI vek vek energetske krize, u kom dolazi do smanjenja prirodnih energenata, a samim tim i njihovih poskupljenja, energetski obnovljivi izvori energije postaju sve cenjeniji, primenljiviji i poželjniji, a po svojim karakteristikama apsorpcija nepresušne prirodne energije iz okruženja, na kojoj je baziran rad toplotne pumpe, apsolutno prednjači.

VRSTE TOPLOTNIH PUMPI

U zavisnosti od sredine iz koje se eksploatiše prirodna energija i sredine u koju se prenosi, razlikuju se kako vrste toplotnih pumpi, tako i njihov princip rada.

Toplotnom pumpom VODA-VODA toplotna energija se preuzima iz podzemnih voda, koje su preko cele godine na temperaturi između 12° C i 15° C, i prenosi na vodu koja se nalazi unutar cevi za zagrevanje objekta. Njeno ugrađivanje podrazumeva prvobitno iskopavanje dubokog bunara posredstvom kojeg se bunarska voda vodi u izmenjivač toplote u kom se deo toplote te podzemne vode prenosi u freon, koji tada isparava. Delimično ohlađena voda vraća se u bunar. Freon, koji je u gasovitom stanju, sabija se kompresorom i otpušta toplotu koju predaje vodi koja cirkuliše kroz podni sistem cevi objekta. Iako je veoma efikasna, ako ne i najefikasnija, ova vrsta grejanja ima najveće zahteve u vezi sa ugradnjom jer je neophodno kako iskopati dovoljno duboke kanale, tako i sprovesti i fizička i hemijska ispitivanja ispravnosti vode.

Toplotne pumpe su uređaji kojima se apsorbuje prirodna toplotna energija – iz zemlje, podzemnih voda ili vazduha radi grejanja ili hlađenja objekata

Toplotne pumpe su uređaji kojima se apsorbuje prirodna toplotna energija – iz zemlje, podzemnih voda ili vazduha radi grejanja ili hlađenja objekata

Po načinu ugradnje i funkcionisanja ovoj pumpi je slična toplotna pumpa ZEMLJA-VODA. Naime, njome se toplotna energija crpi iz zemlje, a potom predaje vodi u cevima za grejanje. Ugrađuje se i sistemom sa horizontalnim polaganjem cevi ispod površine zemlje – on je jednostavniji, ali manje efikasan. Pri ugradnji ovog sistema mora se voditi računa o tome da površina ispod koje su cevi ne podleže velikom teretu koji bi izazvao njihovo oštećenje, zbog čega je ova vrsta pumpi podesnija kod objekata na periferiji grada. Pri ovoj postavci, osim veće slobodne površine, potrebno je i dosta radova jer se kolektori postavljaju na većoj dubini. Stoga su poželjnije zemljane sonde za čije je bušenje potrebno manje vremena i pripremnih radova, ali pri čemu se svakako mora voditi računa o karakteristikama zemljišta.

Najmanja ulaganja zahteva toplotna pumpa VAZDUH-VODA jer ona koristi toplotu spoljašnjeg vazduha i predaje je vodi koja se nalazi u cevima. Ovaj uređaj nema posebnih zahteva u pogledu ugrađivanja, te se može postaviti skoro na svakom mestu. Spoljna jedinica se postavlja na spoljni zid objekta ili tlo, a celokupna montaža se može izvesti za svega jedan ili dva dana.

Na principu rada i prethodno navedenih, funkcioniše i toplotna pumpa VAZDUH-VAZDUH. Jasno je da se njome toplota crpi iz spoljašnjeg vazduha, s tim što se preuzeta toplota ne predaje vodi, već vazduhu unutar prostorija. Pri izboru ove pumpe u objektu, dakle, treba da se nalaze uređaji koji izduvavaju vazduh.

ULAGANJE U ISPLATIVOST

Sistem grejanja/hlađenja pomoću toplotne pumpe postaje sve popularniji u Evropi, a brojne vlade ga (najpre iz ekoloških pobuda) uvode i kao nužan pri izgradnji novih objekata. Njegova primena naročito je uspešna u, recimo, hladnim uslovima Skandinavije. U Srbiji se korisnici još uvek premišljaju kada su toplotne pumpe u pitanju, što zbog navike na uobičajene sisteme grejanja, što zbog velikih početnih ulaganja koje ovaj sistem iziskuje.

// Stručnjaci, međutim, tvrde da se ova investicija isplati već za oko tri do pet godina, nakon kojih korisnik može uživati samo benefite ovog sistema. Stručnjaci savetuju i da je najisplativija kombinacija toplotne pumpe i podnog grejanja. //

CENA UGRADNJE TOPLOTNE PUMPE

Toplotne pumpe iziskuju visoka početna ulaganja, ali s vremenom donose ogromnu uštedu. Cena ugradnje sistema grejanja pomoću toplotne pumpe uslovljena je, najpre, tipom toplotne pumpe (voda-voda, zemlja-voda, vazduh-voda, vazduh-vazduh). Koja je vrsta toplotnih pumpi najpogodnija za neki objekat zavisi od samog objekta, tj. njegove namene, lokacije, okoline, a cena kompletnog sistema ugradnje i od performansi samog objekta, u smislu kvaliteta izolacije i sl. Primera radi, ugradnja pumpe voda-voda za privatnu kuću od 150 m2 staje oko tri-četiri hiljade evra, a celog sistema oko sedam hiljada evra. Međutim, račun za grejanje na mesečnom nivou bi iznosio 10.000 dinara, dok bi sistem grejanja na struju za istu kvadraturu iznosio duplo više. Jeftiniji i jednostavniji za održavanje od sistema voda-voda jeste sistem vazduh-voda, ali je prvonavedeni efikasniji i postojaniji na niskim temperaturama. Kako su visoka početna ulaganja česta prepreka pri izboru ovih sistema grejanja, ona su zastupljenija u ekonomski razvijenijim, ali i ekološki osvešćenijim zemljama.

PREDNOSTI UPOTREBE  TOPLOTNIH PUMPI

Toplotne pumpe su, pre svega, energetski efikasne. Njihovom upotrebom ostvaruje se ušteda i do 75% sredstava u odnosu na uobičajene grejne sisteme (elektrokotlovi, TA peći, odnosno drva, ugalj, plin i sl.) jer one koriste besplatnu i neograničenu energiju iz prirodnog okruženja. Preostalih 25% troši se na korišćenje električne energije, neophodne za rad same pumpe. Samim tim i računi za potrošnju energije bivaju manji.

Iz toga sledi da su toplotne pumpe, zapravo, najjeftiniji sistem grejanja, pri čemu je najznačajnije to da plaćamo onoliko koliko smo potrošili. Osim toga, ovi su uređaji vrlo laki za održavanje. Preventivno se jednom godišnje mogu proveriti neki detalji. Takođe, oni su i vrlo bezbedni – kako nema, recimo, plamena, ne može doći do opekotina, te nema zabrinutosti zbog dece ili kućnih ljubimaca.

// Sistemi toplotnih pumpi smanjuju emisiju ugljen dioksida u vazduhu čime se ostvaruje zaštita prirodne okoline. Ovaj sistem grejanja je automatizovan i omogućava komfor jer kod njegove upotrebe nema pripreme goriva, loženja, čišćenja, otpada itd.//

Udoban i zdrav životni prostor

Udoban i zdrav životni prostor

IZBOR JE NA N(V)AMA

Sistemi ugrađivanja toplotnih pumpi u Srbiji još su u povoju, ali se ljudi svaki danom sve češće za njih opredeljuju uvidevši benefite koje oni pružaju. Kao što smo već rekli, značajna prepreka jesu početna ulaganja koja, isprva, mogu delovati vrlo nedostižna prosečnoj ovdašnjoj porodici (ali zar ne podižemo kredite od nekoliko hiljada evra da bismo priuštili sebi noviji automobil?). Međutim, ipak je važno gledati u budućnost i razmišljati o dugoročnoj isplativosti. Ono što je nužno jeste sagledati i način života modernog čoveka – koliko samo vremena provodimo van doma, na poslu, deca u školama ili na drugim aktivnostima? Da li imamo vremena i snage da nakon napornog dana pripremamo gorivo za grejanje, čekamo da se dom ugreje i zašto bismo plaćali grejanje praznog prostora? Naposletku, važno je da budemo i ekološki osvešćeni. Zemlju smo toliko iscrpli da je vreme da brinemo o njoj, više nego ikada pre, da bismo i sami duže trajali i kvalitetnije živeli.

Autor teksta: Sanja Dakić

Advertisement

Budućnost

GRAĐEVINSKI NEDELJNIK: mere Vlade o ekologiji, postupak protiv Srbije, pravilnik o plastičnim kesama

Objavljeno

:

Od

Magla, Foto:bbc.com

U sedmici za nama najviše se pričalo o aero- zagađenju koje je zbog magle, ali povećanog broja grejanja, zadesilo našu zemlju toliko da su čak postojale preporuke da ređe izlazimo napolje. Zbog toga Vlada naše zemlje danas zvanično formira radno telo koje bi trebalo da reši problem aero-zagađenja u našoj zemlji, a već sledeće nedelje počinje primena konkretnih mera u ekologiji, energetici i saobraćaju.

Radno telo Vlade, koje će pokušati da donese konkretna rešenja kako bi se smanjilo aero-zgađenje u zemlji, biće formirano danas, a prvi sastanak očekuje se već u ponedeljak. Ovo je za „Novosti“ potvrdio ministar životne sredine Goran Trivan. On je dodao da će članovi komisije biti gotovo svi oni koji su učestvovali i na vanrednom sastanku u sredu sa premijerkom Anom Brnabić.

– Kratkoročne mere ne mogu da reše pitanje industrije, koja je i najveći zagađivač, iako je samo EPS poslednjih godina uložio 500 miliona evra u ekologiju – naglasio je Trivan. – Teško je, međutim, precizno reći koliko je potrebno novca da se sanira zagađenje. Zagađivači su i gradske toplane, individualna ložišta i saobraćaj. Postoje procene, ali ne i precizni podaci u kom procentu ko zagađuje.

Da bi izašla na kraj sa enormnim zagađenjem, Vlada je najavila opsežne mere, od kojih su neke revolucionarne za naše prilike, poput subvencija za kupovinu električnih automobila ili zamene nekih energenata biomasom. Tu su i ubrzana gasifikacija, usmeravanje na pelet umesto uglja i lož-ulja, rigorozna tehnička kontrola vozila, zamena filtera na termoelektranama, pojačano pošumljavanje… Resorno ministarstvo insistira i na zabrani uvoza automobila „evro 3“ i gašenju individualnih kotlarnica. Ne postoji precizna računica, ali se procenjuje da su za čistiji vazduh potrebne milijarde dinara.

Evropska energetska zajednica pokrenula postupak protiv Srbije

Da cela priča oko zagađenja nije nimalo naivna govori i činjenica da je Sekretarijat Evropske energetske zajednice u sredu pokrenuo postupak protiv Srbije za rešavanje spora zbog nepotpune primene Direktive EU o velikim ložištima kojom se smanjuje emitovanje zagađujućih materija i neusvajanja Nacionalnog plana za smanjenje emisija. U uvodnom pismu upućenom našoj zemlji ističe se da je Sekretarijat odobrio nacrt NERP koji mu je Srbija dostavila još 2016. godine i da je poslednjih godina pozivao nadležne u našoj zemlji na njegovo usvajanje. Ukazuje se da je od 16 velikih postrojenja, devet obuhvaćeno procedurom za rešavanje spora. Za svako ložište, kako se navodi, mora da bude primenjeno jedno od dva moguća rešenja – poštovanje graničnih vredosti emisija četiri vrste zagađujućih materija, koje propisuje Direktiva, ili primena NERP.

Plastične kese

Platične kese, Foto:pixabay

PKS inicirala novi pravilnik o kesama

Na samom početku godine pričalo se i o rešenjima za plastične kese, na radost svih nas koji preziremo ovu pojavu. Naime, ubrzano se radi na novom pravilniku o tehničkim uslovima za plastične kese, koji će sledeće nedelje biti predstavljen na okruglom stolu, a zatim kao nacrt biti upućen Ministarstvu zaštite životne sredine, kazao je sekretar Udruženja za hemijsku, gumarsku i industriju nemetala Privredne komore Srbije Dragan Stevanović.

Prema važećem pravilniku, u Srbiji su kese oksorazgradibilne i biorazgradibilne, što je, objasnio je Stevanović za Tanjug, nemoguće jer kese mogu biti ili oksorazgradive ili biorazgradive.

„Zbog situacije nastale oko terminologije bivšeg Pravilnika ubrzano se radi novi pravilnik o tehničkim uslovima za kese koje se stavljaju na tržište Srbije, a to radi Udruženje za hemiju, odnosno Grupacija proizvođača plastičnih proizvoda zajedno sa Sekretarijatom za zaštitu životne sredine Beograda“, kaže Stevanović.

Dodaje da će tekst nacrta vrlo brzo izaći na videlo, a Komora će sledeće nedelje organizovati okrugli sto na koji će pozvati sve relevantne činioce. Učestvovaće predstavnici nauke, fakulteta, trgovina, kao i proizvođači kesa koji bi dali svoja mišljenja o novom tekstu pravilnika.

Od 1. januara u Beogradu se primenjuje nova gradska odluka o prodaji kesa. „Zbog novonastale situacije oko terminologije i nemogućnosti nekih biorazgradivih kesa da uđu na tržište – Beograd je doneo odluku da inspekcije, prilikom nadzora u narednih šest meseci, imaju samo savetodavni karakter što znači da do 30. juna nema kažnjavanja“, kaže Stevanović.

Izvor: novosti.rs, pks.rs

Nastavi sa čitanjem

Energetska efikasnost

Pasivne kuće – 10 prednosti

Objavljeno

:

Zdrav i komforan život uz kvalitetnu gradnju

Pasivne kuće su energetski efikasne, ekološke i zdrave kuće, koje pružaju komfornu temperaturu unutar objekta tokom cele godine uz korišćenje samo 10% energije inače potrebne za grejanje i hlađenje standardne kuće.

* Pasivna kuća predstavlja koncept energetski efikasnog objekata koji nije dodatak arhitektonskom projektu, nego konstrukcijski proces integrisan s arhitektonskim i koji može biti primenjen na najrazličitijim tipovima objekata, ne samo kućama. *

Kada govorimo o prednosti pasivne kuće u odnosu na standardnu, pre svega mislimo na veliku uštedu u energiji. Energetska efikasnost je način korišćenja i očuvanja energije gde, po definiciji, ona predstavlja delovanje koje proizvodi više usluga uz istu količinu utrošene energije ili proizvodi iste usluge uz manju količinu utrošene energije. Međutim, to možda i nije najveća vrednost pasivne kuće.

Zdrav i komforan život uz kvalitetnu gradnju

Foto: Baumit / zdrav i komforan život uz kvalitetnu gradnju

* Samo postizanje energetske efikasnosti u stambenim objekatima nema smisla ako ono ne donosi i značajno povećanje kvaliteta stanovanja. *

U praksi, ljudi mnogo pozitivnije reaguju na povećanje komfora i estetike prostora u kome žive ili borave, nego što reaguju na smanjenje troškova grejanja ili smanjenje emisije CO2. Ovo povećanje komfora, koje se teže može brojčano izraziti od smanjenja potrošnje energije, predstavlja zapravo i najveću prednost stanovanja u pasivnoj kući. Možemo tako reći da pasivna kuća koristi manje energije za stvaranje ne samo istog nivoa komfora u kući (grejanje i hlađenje) već i višeg nivoa od standardne kuće. Ovo su glavnih 10 prednosti života u pasivnoj kući:

01 Temperatura u kući je uvek ista

Pasivne kuće daju veliku stabilnost temperature unutrašnjeg prostora. Veoma dobra izolacija kuće i sprečavanje toplotnih mostova uz mehaničku ventilaciju, koja kontrolisano ubacuje predgrejan svez vazduh u prostorije, pruža ujednačenost temperature u celom prostoru kuće. Prozori su dobro zaptiveni, tako da nema produvavanja, strujanja vazduha i hladnih delova konstrukcije, što sve dovodi do povećanog komfora i većeg osećaja toplote tokom zime.

02 Toplotni komfor je isti u svim delovima kuće

Pasivni standard zahteva da sve unutrašnje površine zidova i prozora imaju temperaturu veću od 17ºC. To znači da u odnosu na temperaturu unutrašnjeg vazduha od 20ºC, razlika ne sme biti veća od 3ºC. Ovo ima velik uticaj na osećaj komfora u prostoriji. U standardnoj kući, na primer, površina prozora je mnogo hladnija u odnosu na unutrašnju sredinu i stvara se neprijatno strujanje hladnog vazduha, zbog čega se postavljanje radijatora za grejanje uvek vrši ispod prozora kako bi se ovaj neprijatan osećaj ublažio.

Pasivne kuće - Toplotni komfor je isti u svim delovima kuće

Pasivne kuće – Toplotni komfor je isti u svim delovima kuće

 

03 Računi za grejanje su 75-90% manji

Pasivna kuća je dizajnirana tako da omogući veoma velike uštede u korišćenju energije. Prozori za ove kuće su 70% efikasniji u očuvanju toplote unutar objekta u odnosu na obične prozore sa dvostrukim staklima. Visoko kvalitetna izolacija koja je projektovana tako da spreči pojavu toplotnih mostova u kući štedi 90% energije u odnosu na tradicionalnu gradnju. Takođe, ovakva izolacija bolje štiti konstrukciju i produžava vek trajanja objekta, pa time sprečava dodatne troškove na njenoj sanaciji tokom vremena. Pošto se kuća ventiliše pomoću sistema ventilacije sa rekuperacijom, ventilacioni gubici mogu biti redukovani do 90%. To znači da je veoma malo dodatne energije za grejanje objekta potrebno da se obezbedi komforna temperatura unutar kuće.

04 Nema pregrevanja prostora leti

Dobrim rešavanjem arhitektonskih detalja i orjentacije objekta, veoma efikasnim prozorima i dobrom izolacijom, kao i obaveznom proračunskom proverom, sprečava se pregrevanje prostora u letnjem periodu preko 25ºC, što sa promenama klimatskih prilika, postaje sve značajniji problem u našem područiju. Ova provera performansi objekta u letnjem periodu sprečava prekomerne troškove za hlađenje leti koji u najtoplijim mesecima, čak mogu i prevazići troškove za grejanje zimi.

Pasivne kuće su energetski efikasne, ekološke i zdrave kuće

Pasivne kuće su energetski efikasne, ekološke i zdrave kuće

05 Kvalitet vazduha je bolji – manje CO2 u kući

Pasivne kuće koriste mehaničku ventilaciju koja kontrolisano ubacuje svež vazduh u prostor. Standardne kuće se vetre onda kada korisnik sam to učini otvaranjem prozora. Ispitivanja koja su izvršena na uporednim analizama dve identične kuće sa sistemom ventilacije i bez ovog sistema u Nemačkoj, ustanovila su da su u standardnoj kući koncentracije CO2 u nekim periodima u toku dana bile kritično visoke, na primer u toku noći kada korisnici nemaju priliku da sami provetre prostor. U pasivnoj kući je koncentracija CO2 uvek bila na nižem nivou, što znači da je kvalitet vazduha bio mnogo bolji, bez potrebe korisnika da brinu o tome.

06 Prevencija alergija, zdravija sredina i manje čišćenja

U razvijenim zemljama sveta, ljudi trenutno provode 90% svog vremena u zatvorenom prostoru. To znači da kvalitet vazduha u toj zatvorenoj sredini u velikoj meri utiče na zdravlje ljudi koji u njemu borave. Svež vazduh iz spoljašnje sredine prolazi kroz filtere koji na sebi zadržavaju čestice prašine i polena pre nego što se vazduh ubacuje u pasivne kuće. Na taj način se čuva zdravlje ljudi, ali i smanjuje potreba za konstantnim čišćenjem prašine u kući. To je dodatni benefit za ljude sa alergijama.

Standard pasivne kuće, zaptivenost prozora

Standard pasivne kuće

07 Odlična zvučna izolacija od spoljašnje buke

U pasivnoj kući se posebna pažnja vodi prilikom instalacije prozora i vrata. Ove kuće su veoma dobro zaptivene, što doprinosi kako smanjenju gubitaka toplote kroz loše spojeve zidova i prozora, tako i zaštiti od buke. Kada su prozori zatvoreni, kuća je skoro potpuno bešumna.

08 Sistem je automatizovan i lak za korišćenje

Sistemi klimatizacije u kući su automatski i prilagođavaju se trenutnim potrebama kuće u odnosu na spoljašnju temperaturu i klimatske prilike. Korisnici ne moraju da brinu o kvalitetu vazduha i provetravanju prostorija, kao ni o prevelikim računima, jer je sistem napravljen tako da pruža maksimalne uštede i komfor. Povremeno održavanje u smislu zamene filtera za ventilaciju je jedino što je potrebno.

09 Investicija u budućnost

Niko ne može sa sigurnošću predvideti kako će se građevinska struka razvijati i kako će se propisi za gradnju menjati. Pre osam godina propisi za energetsku efikasnost u Srbiji su tek stupili na snagu. Veoma je moguće da će se u cilju smanjenja klimatskih promena ovi propisi tokom vremena pooštravati. Standard pasivne kuće je osmišljen tako da je postignuta energetska efikasnost najviše kategorije prema trenutnim zakonima, tako da ukoliko se propis bude pooštravao pasivna kuća će i dalje ispunjavati standarde i biti konkurentna na tržištu, što održava vrednost nekretnine na visokom nivou u slučaju eventualne buduće prodaje.

10 Ekološka svesnost i doprinos zajednici

Iako je fokus većine korisnika usmeren na direktne benefite u smislu uštede i komfora života u pasivnoj kući ne smemo zaboraviti ni jedan viši nivo satisfakcije koju možemo ostvariti znajući da svojim delovanjem utičemo pozitivno na okolinu u kojoj živimo. Standard pasivne kuće podrazumeva da je potrošnja energije za grejanje ispod 15kWh/m2 godišnje, dok ukupna potrošnja energije ne prelazi 120kWh/m2 godišnje u šta ulazi energija za grejanje, hlađenje, ventilaciju, električnu energiju za aparate u kući, osvetljenje, pranje veša, kuvanje itd.

Stavljanje fokusa na ukupnu energiju pre nego na utrošenu na grejanje ima mnogo veći uticaj i daje mnogo realniji podatak o stvarnoj potrošnji u objektu. S obzirom da pasivna kuća postiže najveću uštedu samim dizajnom i konstrukcijom objekta, gde je veoma mala količina dodatne energije potrebna, smanjuje se ukupna potrošnja energije i u letnjem i u zimskom periodu i ostvaruje manji negativan uticaj na spoljašnju sredinu sa čak 90% smanjenja emisije CO2. Mlađe generacije postaju svesnije svog uticaja na životnu sredinu, pa možemo reći da pasivna kuća predstavlja koncept stanovanja za budućnost, gde je korisnikov negativan uticaj na klimatske promene sveden na minimum.

Autor teksta: Sonja Krastavčević, dipl.inž.arh, EN EF studio

Nastavi sa čitanjem
Advertisement

Fasade

Izdvajamo

Popularno