Connect with us

Pretplata na časopis Grenef

Grenef pretplata

  • „grenef – Građevinarstvo & Energetska efikasnost“
    izlazi 4x godišnje (januar, april, jul i oktobar)
  • broj stranica : 180-205
  • dimenzije časopisa : 21×26 cm
  • papir : 300g/m² korice i 115g/m² unutrašnji listovi u kombinaciji sa 140g/m² eko papirom

Pretplata na časopis GRENEF

4 izdanja za 12 meseci *3800.00 RSD (sa PDV-om)

Časopis „grenef – Građevinarstvo & Energetska Efikasnost“ se fokusira na teme energetske efikasnosti i održivosti u građevinarstvu i izuzetno je koristan za profesionalce u tom sektoru, kao i za one koji se bave energetskom efikasnošću i održivim rešenjima. Kvalitetan časopis kao što je „grenef“ i web stranice www.grenef.com pružaju vredne informacije o novim tehnologijama, inovacijama i praksama u tom sektoru, te promovisati bolje razumevanje i primenu energetski efikasnih rešenja u građevinarstvu i arhitekturi.

Konstantno podizanje kvaliteta i predan rad na svakom izdanju doveli su nas do činjenice da smo iz godine u godinu sve popularniji kod stručne javnosti i da se naše izdanje traži sve više. Arhitekte, inženjeri, projektanti, investitori, izvođači radova, građevinske kompanije i svi drugi koji se bave nekom od grana građevine su sve više zainteresovani za naš sadržaj i svakodnevno nam stižu upiti za dostavu časopisa na njihove adrese.

Ukoliko želite da se pretplatite i na naša druga izdanja ili sve časopise, to možete uraditi na sledećem linku : Pretplata na časopise