Connect with us
Arhitektura

U Pančevu se danas otvara kazneno-popravni zavod. Kompanija Arterracotta bila deo projekta.

Fasadna cigla za kazneno-popravnu ustanovu u Pančevu

U Pančevu se danas otvara novi Kazneno-popravni zavod, odnosno zatvor. U njemu će kaznu izdržavati 500 lica lišenih slobode, odnosno 300 osuđenika i 200 pritvorenika.

Ovaj Kazneno-popravni zavod sastoji se od 10 zgrada – dve za smeštaj osuđenika, kuhinje, upravne zgrade, prijavnice, zgrade za posete i tehničkih prostorija, a prostire se na površini od 24.000 kvadrata. Opremljen je najsavremenijom tehnikom i tehnologijom obezbeđenja i nadzora da ga još nazivaju i „srpski alkatraz“.

Fasadna cigla za kazneno-popravnu ustanovu u Pančevu

Fasadna cigla za kazneno-popravnu ustanovu u Pančevu foto: Arterracotta

Kompanija ARTERRACOTTA je upravo bila deo jednog ovakvog projekta kao jedan od aktera priče o izgradnji dugopominjanog zatvora u Pančevu.  Opeka je najlogičniji izbor za ovakve građevine, s obzirom na njenu dugotrajnost i prerformanse. Štaviše, možemo sa sigurnošću reći da je opeka najadekvatniji materijal za ove namene.

Format koji je korišćen za izradu fasade zatvora je NF (normal format), 
Dimenzija: 240x71x115 mm, 
Raspored šupljina: DIN solid brick u B, pravougaonik
Presek šupljina: ca. 15-31%
Spoljni zid opeke: ≥ 20mm
Obim opeke: 1,62 kg/dm3
Gustina tela opeke: 2,30 kg/dm3
Klasa čvrstoće na pritisak: > 50 N/mm2
Upijanje vode: ca. 5,0%
Toplotna provodljivost: 0,68 W/(mK)

Fasadna cigla za kazneno-popravnu ustanovu u Pančevu

Fasadna cigla za kazneno-popravnu ustanovu u Pančevu foto: Arterracotta

Novi pančevački zatvor otvoriće ministarka pravde Nela Kuburović, a otvaranju će prisustvovati i ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović, direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija Dejan Carević, guverner Razvojne banke Saveta Evrope Rolf Venzel, kao i zamenik šefa Delegacije EU u Srbiji Matea Norčić i šef Misije OEBS-a u Srbiji Andrea Oricio.

 

Vojvode Micka 1 J

Dunavske Terase , 11 000 Beograd

email: info@arterracotta.com/ arterracotta@gmail.com

web: www.arterracotta.com