Connect with us
Enterijer

MIKROCEMENT – materijal koji je doživeo preporod

Mikrocement, kao materijal nastao je davno, naravno za potrebe industrije. Zbog velike sličnosti sa betonom postaje veoma interasantan materijal u vreme industrijskog dizajna. Na naÅ”em prostoru je vrednost ovog materijala prepoznata tek pre nekoliko godina, uglavnom zahvaljujući projektnim biroima, okrenutim novim i modernim trendovima. U početku, usled nedostatka informacija i materijala na tržiÅ”tu, ugrađivani su vizuelno slični materijali kao Å”to su lepkovi za pločice i samoniveliÅ”uće mase. Problemi koji su nastajali zbog neadekvatnih materijala kao i niska cena koja je formirana zbog upotrebe jeftinih, ali poznatih materijala, usporili su dolazak pravog mikrocementa.

Aditiv Balkan d.o.o. Mikrocement / foto: MAPEI

Aditiv Balkan d.o.o. Mikrocement / foto: MAPEI

Međutim, jedinstven izgled, nove mogućnosti koje je ovaj proizvod doneo, mogućnost nanoÅ”enja direktno na pločice bez velikih i prljavih radova, na mermer, drvo i beton, nepostojanje tako omraženih fugni, otvorilo je vrata ovom proizvodu i kod arhitekta i kod investitora.

Dodatna vrednost mikrocementa je i odlična ā€žsaradnjaā€œ sa drugim materijalima. Na naÅ”em tržiÅ”tu se mikrocement joÅ” uvek radi samo u sivoj boji, ali na tržiÅ”tima gde je već dugo prisutan, ā€župdateā€œ proizvoda je urađen uvođenjem velike palete boja, kombinovanjem sa Acid stain proizvodima, uveliko je izaÅ”ao van objekata pa se primenjuje na platoima, u bazenima pa čak i na fasadama.

Postupak ugradnje zavisi od vrste i stanja podloge na koju se nanosi, pa sam proces može trajati od 5-7 dana. Generalno, mikrocement se može naneti na bilo koju podlogu, ali izvođač je taj koji mora da donese sud o stanju podloge kao i odluku o načinu pripreme i sanacije ili eventualne zamene. NejčeŔća je nedoumica o tome kada mikrocement može na parket, a kada ne! Ugradnja preko parketa je moguća, ali samo ako je parket u dobrom stanju.

Aditiv Balkan d.o.o. Mikrocement / foto: MAPEI

Aditiv Balkan d.o.o. Mikrocement / foto: MAPEI

JoÅ” jedna nedoumica je kada je moguća ugradnja mikrocementa bez dilatacija, a kada se ne preporučuje?

Sam mikrocement zbog svog sastava nema Å”irenja i skupljanja pa mu dilatacije nisu potrebne. Prilikom renoviranja i ugradnje preko postojećih podloga dilatacije nisu potrebne. Međutim, s obzirom da se microcement danas stavlja u projekte novih objekata, gde podloga zbog suÅ”enja ima skupljanja i do nekoliko meseci, neophodno je ispoÅ”tovati dilatacije koje se nalaze u podlozi. U slučaju podnog grejanja, dilatacije su neophodne bez obzira na starost podloge.

Zbog svih faktora koji utiču na način kako će se mikrocement ugraditi i cena se formira za svaki objekat posebno. Stanje podloge i veličina prostora su osnovni parametri cene pa se ona uglavnom kreće od 35e/m2 pa naviÅ”e.

www.aditivbalkan.com

ADITIV BALKAN d.o.o.
Carice Milice 13, 11351 Vinča-Beograd
T. +381 65 29 00 995 (industrijski i dekorativni podovi)
office@aditivbalkan.com
www.aditivbalkan.com