Connect with us

Građevina

Zašto je važno pribaviti lokacijske uslove pre početka gradnje objekta?

Objavljeno

:

Gradilište

Planiranje i izgradnja objekta za svakog Investitora predstavlja izuzetno složen proces, bez obzira da li je to u pitanju manje zahtevan objekat (kuća za stanovanje, vikend objekat gde je predviđen povremeni boravak korisnika) ili je u pitanju objekat kompleksnog poslovno-komercijalnog sadržaja i funkcije.

Prvi korak u planiranju je izrada Idejnog rešenja i Idejnog projekta.

U ovoj početnoj fazi razmišljanja izuzetno je važna uloga arhitekte koji će pomoći da se ideje prevedu u prostornu zamisao.

Početna ideja u komunikaciji sa arhitektom najčešće se transformiše u više prostornih mogućnosti koje će dovesti do odgovarajućeg Idejnog rešenja, a zatim i Idejnog projekta.

Kako bi došli do odgovarajućeg idejnog koncepta izuzetno je važno da napočetku Investitor pribavi Informaciju o lokaciji od nadležnih opštinskih službi, za lokaciju na kojoj će se graditi budući objekat.

Projektovanje i građevinska dokumentacija

Projektovanje i građevinska dokumentacija

Šta je ustvari informacija o lokaciji?

INFORMACIJA O LOKACIJI je zvanični dokument opštine na kojoj se gradi objekat u kome su definisani uslovi izgradnje. Ovim dokumentom su definisani urbanistički parametri (procenat izgrađenosti, indeks izgrađenosti, dozvoljena spratnost budućeg objekta…) kao i drugi parametri koji su neophodni arhitekti kako bi adekvatno pristupio izradi idejnog rešenja.

Koliko je važan ovaj dokument na početku procesa projektovanja govori i činjenica da ako bez ovog dokumenta dogovarate/realizujete idejno rešenje sa arhitektom sigurno ste na pogrešnom putu. Zašto? Nemate osnovne smernice za konkretnu lokaciju i verovatno dolazite do rešenja za koje nećete dobiti lokacijske uslove, a kasnije i građevinsku dozvolu o čemu će više biti reči u našem sledećem tekstu.

DRUGI KORAK u planiranju je pribavljanje lokacijskih uslova čiji je sastavni deo i idejno rešenje, katastarsko-topografski plan, kopija plana i izvod iz lista nepokretnosti.

Ako ste pristupili izradi idejnog rešenja u skladu sa informacijom o lokaciji dobrim delom ste adekvatno pripremili dokumentaciju za pribavljanje lokacijskih uslova.

U realizaciji idejnog rešenja pomažu i podaci iz katastarsko-topografskog plana, kao i kopija plana i list nepokretnosti.

Gradilište i dozvole

Gradilište i dozvole

TREĆI KORAK u ovom procesu je podnošenje zahteva za dobijanje lokacijskih uslova koji se podnosi nadležnoj opštinskoj službi koja izdaje lokacijske uslove.

// Svaki investitor koji je je već planirao i realizovao neki objekat zna koliko je ovo dugotrajan proces i da su strpljenje i upornost jedini put do realizacije. //

Međutim ohrabruje činjenica da je proces pribavljanja lokacijskih uslova od 2015. godine značajno efikasniji jer je pribavljanje neophodne dokumentacije omogućeno preko sistema za elektronsko podnošenje prijava (eDozvola). Samo da napomenem da je ovo prvi korak na putu do dobijanja građevinske dozvole.

Put projektne dokumentacije do cilja – dobijanje lokacijskih uslova

Nadležna institucija (opštinska služba) koja je primila podnetu dokumentaciju u obavezi je da od javnih preduzeća (imaoca javnih ovlašćenja – vodovod i kanalizacija, elektrodistribucija, toplana…) pribavi uslove za projektovanje. Ako je predata dokumentacija potpuna (u skladu sa uslovima javnih preduzeća) nadležna institucija izdaje lokacijske uslove. Sve navedeno zvuči vrlo jednostavno, ali u praksi nije tako, zbog toga što je potrebno nekad dokumentaciju dopuniti, a ceo proces može da potraje mesecima.

Na ishod i brzinu odgovora nadležnih institucija utiče mnogo faktora:

 1. Sadržaj dokumentacije (da li je potpuna ili nepotpuna)
 2. Vrsta i kompleksnost objekta za koji se traže lokacijski uslovi
 3. Ažurnost i dostavljanje informacija nadležnih institucija podnosiocu zahteva

Ceo ovaj proces u prethodnih petnaestak godina išao je nepodnošljivo sporo iz mnogo razloga (ovog puta nećemo se baviti tom temom pošto zahteva kompleksniji pristup). Izuzetno je važno da napomenem da je od 2015. godine ovaj proces daleko efikasniji, tačnije od kada je uvedena elektronska objedinjena procedura.

Gradilište u vašem komšiluku

Gradilište u vašem komšiluku

// Značajno je to što nadležne institucije sada imaju zakonski rok u kome moraju dostaviti odgovor podnosiocu zahteva. //

Praćenje ovog procesa je daleko jednostavnije putem elektronske aplikacije, kako za nas koji vodimo ovu dokumentaciju kroz sam postupak, tako i za Investitora koji blagovremeno dobija obaveštenja o tome u kojoj je fazi njegov konkretan zahtev.

U praksi primećujem da dokumentacija na kojoj radim (od marta 2015. godine) brže prolazi svoj put kroz nadležne institucije.

Šta definišu uslovi za projektovanje koje dostavljaju javna preduzeća

Podsećanja radi, nakon definisanja idejnog rešenja, podnošenja zahteva za lokacijske uslove nadležna institucija (opštinska služba) pribavlja uslove za projektovanje i priključenje od javnih preduzeća (imaoca javnih ovlašćenja).

Poslednji korak u ovom kompleksnom procesu pribavljanja lokacijskih uslova definišu uslovi za projektovanje i priključenje (tehničke informacije) koje dostavljaju javna preduzeća (imaoci javnih ovlašćenja).

// Većina Investitora (naročito oni koji se prvi put upuštaju u projektovanje i izgradnju objekta) tehničke informacije donose gomilu podataka koji zbunjuju. //

Kao projektant (arhitekta) više puta sam se našla u situaciji da klijent (Investitor) traži od mene pojašnjenja tehničke informacije. Izuzetno je složeno napraviti opšti odgovor na ovo pitanje (svaki objekat je priča za sebe)… vrsta, spratnost, položaj na parceli… ali pokušaću.

Pored opštih informacija koje sadrže ovi dokumenti:

 1. Naziv, vrsta i klasa objekta
 2. Broj parcele i katastarska opština
 3. Ime i adresa Investitora

Opisuje se detaljno način na koji bi objekat trebao da bude priključen na infrastrukturu.

Bitno je ove podatke dostaviti projektantima instalacija (elektroenergetske, vodovod i kanalizacija, mašinske instalacije).

Projektantima instalacija su ovi podaci neophodni u izradi Projekta za građevinsku dozvolu (PGD) kojim će biti definisana infrastruktura budućeg objekta.

Građevinske dozvole i dokumentacija

Građevinske dozvole i dokumentacija

Podaci iz tehničke informacije na koje bi trebalo posebno obratiti pažnju su:

 1. Naknada za priključenje
 2. Rok za izgradnju priključka
 3. Dodatni uslovi za priključenje (ako ih ima)
 4. Dodatni uslovi za građenje (ako ih ima)
 5. Važnost tehničke informacije (12 meseci ili do isteka važnosti lokacijskih uslova)

Na kraju priče o postupku pribavljanja lokacijskih uslova dodala bih da se strpljenje isplati jer je ovaj dokument osnova za izradu projekta za građevinsku dozvolu.

Definisanjem svih koraka u ovom postupku imate brigu manje kada uđete u proces izrade Projekta za građevinsku dozvolu (PGD) i što je još važnije eliminišete gomilu nedoumica i ozbiljnih problema koji mogu nastati kasnije u procesu izgradnje objekta ako niste uzeli u obzir preporuke iz lokacijskih uslova.

U sledećem tekstu govorićemo o važnosti izrade projekta za građevinsku dozvolu koji je neophodan u sledećemo koraku, procesu dobijanja građevinske dozvole.

Nataša Komljenović dipl.inž.arh.
Arhitektonski studio „ArhInGreen“
21000 Novi Sad, ul.Pasterova br. 6
+381 63 580 469

Pokretač bloga na sajtu www.arhingreen.rs/blog

Advertisement

Građevina

Za kvalitet stanovanja sa pet zvezdica

Objavljeno

:

Od

Porodica u stanu zdrava i ugodna životna sredina

Savremena klimatizacija i ventilacija

Grejanje, hlađenje i provetravanje prostora čine „sveto trojstvo“ komfornog modernog življenja dostojnog 21. veka. Iako je generalno zagrevanje stana svima nama prioritet i ono ključno pitanje koje svake godine moramo rešiti pre početka sezone, izmenjena klimatska karta ovog dela Evrope koja se naročito u poslednjih desetak godina ispoljava kroz sve toplija (gotovo tropska) leta i nepodnošljivost boravka u prostoriji, jasno nam je stavila do znanja da se tokom ovog godišnjeg doba itekako moramo baviti njegovim rashlađivanjem, a preko cele godine snabdevanjem svežim vazduhom, odnosno provetravanjem.

// Klimatizacija je pojam koji se najčešće usko tumači kao hlađenje objekta za koje su se nekada koristili portabl ventilatori, a u novije vreme „klima” uređaji, ali zapravo podrazumeva objedinjeno grejno-rashladno i ventilaciono delovanje izabranog aparata ili sistema, koje treba da bude neometano, efikasno i energetski štedljivo. //

Mada su na našim prostorima za potrebe stambenih jedinica i objekata u većini slučajeva još uvek u upotrebi klasični „klima” uređaji koji hlade ili eventualno imaju dodatnu opciju grejanja, svoje mesto u rezidencijalnoj sferi postepeno nalaze savremeni klimatizacioni aparati visoke klase energetske efikasnosti bazirani na inovativnoj tehnologiji i obnovljivim izvorima energije, parametrima koji pružaju maksimalan komfor stanovanja i ubrzavaju povraćaj investicije.

Klima za grejanje i hlađenje

Klima uređaj u stanu

Reč je o toplotnim pumpama vazduh-voda koje se zasnivaju na rekuperatoru toplote (uređaju za iskorišćenje otpadne toplote vazduha), prečišćavanju otpadnog vazduha (proizvedenog procesom disanja i fizičkih aktivnosti ljudi, i radom kućnih električnih aparata) i inverteru koji na adekvatan način upravlja radom kompresora u cilju smanjenja potrošnje električne energije (može se smanjiti na ovaj način potrošnja električne energije i do 30 %).

Kod individualnih stambenih kuća, kao izvor toplote može se koristiti zemljište. Cevne zmije se mogu polagati u zemljište na dubinu od oko 1,5 m, ili se mogu koristiti geosonde ili bunari. Najveća efikasnost se postiže ukoliko se koriste bunari (voda ima stabilnu temperaturu tokom cele godine. Njihovom primenom se mogu postići stepeni grejanja i do 6. Ukoliko se kao izvor toplote koristi vazduh (ima promenljivu temperaturu tokom vremena) i stepeni grejanja su dosta promenljivi. Zagrejana voda iz kondenzatorskog dela može se koristiti za sanitarne potrebe. Osnovni princip toplotne pumpe je dobijanje mnogo više toplotne energije od uložene električne. Princip održivosti je još karakterističniji ako se električna energija proizvodi iz obnovljivih izvora.

// Toplotne pumpe prema mestu instalacije mogu biti unutrašnje i spoljašnje, a prave se u vidu pojedinačnog klima uređaja za jednu prostoriju (monoblok pumpa iliti split sistem); u vidu multi-split sistema koji pored grejanja i hlađenja snabdeva objekat toplom vodom, pokriva veći broj prostorija i ima opciju individualne kontrole svake sobe. //

Na jedan spoljni deo (kondenzatorski) može se priključiti veći broj unutrašnjih jedinica (isparivač). Promenom rada regulacionog ventila se menja uloga unutrašnje i spoljne jedinice, zavisno od potreba hlađenja ili grejanja. Današnje toplotne pumpe predstavljaju već četvrtu generaciju kod koje su, sudeći prema tvrdnjama proizvođača, otklonjene uočene manjkavosti od kojih su “patile” prethodne serije. Glavna mana odnosila se na situaciono paljenje i gašenje kompresora komutatora toplote čim se dostigne zadata temperatura. To je regulisano pomoću već pomenute inverter tehnologije, gde kompresorom upravlja izmenjivač toplote sa regulatorom zahvaljujući kome je sistem konstantno aktivan i štedi energiju koju bi inače trošio pri svakom pokretanju, a režim rada se usklađuje sa trenutnom temperaturom prostora i spoljnim vremenskim uslovima. Takođe, senzoru temperature na prednjoj ploči dodat je senzor pritiska radi obezbeđivanja stabilnog rada na niskim temperaturama, pa se najnoviji modeli mogu “pohvaliti” operativnim temperaturnim opsegom od +48 do -20 stepeni.

// Inverter tehnologija je značajno uticala na smanjenje potrošnje energije i povećanje primene klimatizacionih postrojenja. //

Ukoliko se vaše trenutne potrebe odnose na određenu prostoriju u kući ili jednu kancelariju, sada već kupovinom split sistema dobijate uređaj koji će leti hladiti, zimi zagrevati, obavljati ventilaciju uz podešavanje optimalnog protoka vazduha pomoću funkcije “inteligentno oko”, vršiti prečišćavanje i odvlaživanje vazduha koje eliminiše plesni i alergene, i povrh svega uređaj koji će se bojom i dizajnom savršeno uklapati u bilo koji enterijer.

Osnovna mana split (razdvojenog) sistema je neprekidno cirkulisanje unutrašnjeg vazduha. Kao zamena koriste se i prozorski sistemi koji imaju problem velike buke u prostoru, jer isparivački i kondenzatorski deo nisu razdvojeni. Nikako ne smemo zaboraviti uštedu energije.

Popravka i održavanje klima uređaja, montaza klime

Klima uređaj

Na prvi pogled deluje da sve ove funkcije iziskuju mnogo električne energije i da povlače za sobom vrlo visoke račune za struju, ali tu će vas demantovati specifikacija: toplotne pumpe vazduh-voda funkcionišu kombinujući 75% energije iz obnovljivih izvora (vazduh i sunce) i svega 25% električne energije, pritom ostvarujući maksimalni stepen grejanja ili hlađenja od 4,1.

Ova brojna vrednost govori o tome koliko kilovat sati toplotne energije sistem daje objektu angažovanjem 1kWh električne energije, a učinak 4,1 znači da dati uređaj na potrošen 1kWh struje proizvodi više od 4kWh toplote. Primera radi, klasični klima uređaji po efikasnosti i štedljivosti spadaju u A ili maksimalno A+ energetski razred, dok digitalne inverterske toplotne pumpe IV generacije pripadaju A+++ razredu, a njihov stepen grejanja je skoro 6. Ne treba zaboraviti ni to da za razliku od svojih preteča za hlađenje koriste ekološki freon R410 koji znatno manje oštećuje ozonski omotač, a dvostruki turbo ventilator omogućava gotovo bešuman rad.

Porodica u stanu zdrava i ugodna životna sredina

Zdravo stanovanje, savremena klimatizacija i ventilacija

Konstruktori inverterskih klimatizacionih sistema ništa nisu prepustili slučaju, a to se itekako odnosi i na tipove uređaja i njihov dizajn. Sem osnovne forme uređaja sa zidnom unutrašnjom jedinicom koju najčešće viđamo u kućama i stanovima, na raspolaganju su još i podno-plafonski, kasetni i kanalni (duktalni) model, koji svoju primenu nalaze u oblasti maloprodaje, ugostiteljstva i usluga (restorani, hoteli, spa i fitnes centri), te kao deo složenih sistema sa i do 64 jedinice kakvi su sistemi za industrijsko hlađenje u fabrikama, sistemi za hlađenje infrastrukture i računarskih centara, te oni u velikim poslovnim objektima.

// Odabir konkretnog modela najviše će zavisiti od koncepta objekta odnosno rasporeda prostorija, i eventualne potrebe za dodatnim prostorom gde se najčešće instaliraju skrivene jedinice integrisane u pod ili plafon. //

Savremene klimatizaciono-ventilacione sisteme zaista karakteriše veliki diverzitet primene pa valja istaći da je jedan od njihovih najznačajnijih aduta fino podešavanje temperature i drugih parametara čistog i kvalitetnog vazduha koje upravo nedostaje običnim klimama, gde se temperaturna vrednost može povećavati ili smanjivati samo za po čitav stepen i neretko se dešava da je baš zato za mrvicu neadekvatna (izaziva blagi osećaj nelagode jer je nedovoljno ili previše toplo/hladno), a uz to je potrebno provetravanje i nabavka odvlaživača vazduha jer kroz uređaj stalno kruži jedan te isti vazduh koji se u datom momentu zatekao u prostoru.

Klima uređaj na zidu grejanje i hlađenje klimatizacija prostora

Klima uređaj u stanu, klimatizacija prostora

Benefiti nijansiranja temperature i optimizacije protoka vazduha posebno su jasno vidljivi u maloprodaji, uslužnoj delatnosti i oblasti skladištenja hrane: mnogi preduzetnici su izjavili da se klijenti duže zadržavaju u objektu u kom im je prijatno i da samim tim više potroše, a da namirnice duže zadržavaju savršenu svežinu.

U ovakve objekte najčešće se ugrađuje multi-split sistem (ako su veće kvadrature sistem sa direktnom ekspanzijom) sa kojim se na ulazu zahvaljujući vazdušnoj zavesi energetski gubitak smanjuje za 72%.

// Odabirom podno-plafonskog ili kasetnog modela koji se nenametljivio uklapaju u enterijer zidovi se oslobađaju za postavljanje polica i vitrina, a posredstvom tehnologije automatskog čišćenja kaseta skuplja se prašina iz izmenjivača toplote čime se za 50% povećava operativna efikasnost i značajno smanjuju troškovi održavanja. //

Autor: Jelena Mitrović. diplomirani novinar

Nastavi sa čitanjem

Arhitektura

Energetski efikasne fasade – Odelo čini zgradu

Objavljeno

:

Od

Kontaktna fasada - aluminijum - poslovni objekat

Ako ranije i nije bila, težnja ka što boljem grejanju i ujedno što većoj uštedi danas je neupitno svačiji cilj. Iskustvo poslednjih nekoliko zima koje su bile vanredno hladne, sa polarnim talasima iz Sibira i Severne Evrope koji su donosili jaku vejavicu, mnogo ledenih dana u sezoni, i vrlo niske temperature koje nisu odlika naše umereno-kontinentalne klime i na koje nismo navikli, podstaklo je potrebu da nam u kući i na poslu uvek bude dovoljno toplo i prijatno za boravak, ali da ta pogodnost ne bude astronomski skupa.

Kako, međutim, zbog starosti objekata koji se teško zagrevaju i zastarelosti primenjenih materijala sa malom moći zadržavanja toplote Srbija spada u neke od energetski najneefikasnijih zemalja Evrope kada su u pitanju stambeni i javni objekti, nije za čuđenje bojazan potrošača da je to finansijski neizvodljivo. Ako se još uzme u obzir dotrajalost grejnih sistema koji uz to koriste skupe energente poput mazuta, želja da se zimi dobro ugrejete, a da na to isto grejanje ne potrošite malo bogatstvo, pretvara se u pravu utopiju. Pošto je jasno da rešenje za topliji životni i radni prostor ne leži u eksploataciji ovog resursa, treba ga potražiti na drugoj strani, u poboljšavanju termoizolacionih karakteristika objekta.

Energetski efikasna gradnja

Energetski efikasna gradnja

// Klasično zidane zgrade sa spoljnom malteracijom preko koje je rađena samo dekorativna fasada, i dalje tipične za veći deo naše zemlje, odlikuje slab toplotni učinak koji se, osim zamene stolarije, da popraviti jedino postavljanjem izolacionog fasadnog omotača. //

Kontaktna fasada

Jedan od načina izvođenja fasadne izolacije je postavljanje kontaktne spoljne izolacije, odnosno kontaktne fasade. Kontaktna fasada radi se lepljenjem ploča stiropora ili kamene vune direktno na zid lepkom na bazi cementa, nakon čega se izolacioni paneli dodatno pričvršćuju za zid pvc ili metalnim tiplovima sa šrafom i premazuju tanjim slojem lepka na koji se postavlja armaturna mrežica, sledi malterisanje drugim debljim nanosom lepka koji se, kada se potpuno osuši, premazuje prajmerom (tečnom pripremom za dekorativni sloj), i na kraju akrilnim ili silikonskim dekorativnim malterom odabrane boje, granulacije i u željenoj šari. Iako nije jedini, kontaktna fasada (i to ona sa stiroporom) je na domaćem tržištu najčešće ugrađivani tip termoizolacionog sistema sa kojim se postiže izuzetno dobra zaštita od hladnoće, toplote i buke, s tim da je njena delotvornost direktno povezana sa debljinom osnovnog izolacionog materijala i kvalitetom izvođenja radova.

Fasadni stiropor debljine 5cm dugo je važio za standard, ali kako su merenja učinka i projekcije vremenskog perioda za koji će se sukcesivno kroz ostvarenu uštedu iskazati isplativost investicije pokazali da to nije dovoljno, preporučeni broj centimetara se iz godine u godinu postepeno povećavao i od 2014. godine imamo odredbu Pravilnika o energetskoj efikasnosti zgrada u Srbiji, po kojoj bi za našu zemlju minimalna debljina ploča izolacionog materijala (belog fasadnog stiropora ili kamene vune) trebalo da bude 12cm kako koeficijent prolaska toplote kroz zidove ne bi prelazio 0,4W/m2K za renovirane objekte, odnosno 0,3Wm2K za novosagrađene.

Termoizolacija, sivi stiropor

Termoizolacija, sivi stiropor

// Osim belog danas postoji i sivi stiropor sa dodatkom grafita, koji zahvaljujući ovom sastojku za oko 20% bolje smanjuje energetske gubitke (12cm belog stiropora = 10cm sivog). //

On nažalost, kao ni kamena vuna, još uvek nije dovoljno poznat običnim kupcima, pa zato nikako da uđe u masovnu upotrebu za izolaciju privatnih kuća i naknadno renoviranje stambenih zgrada tamo gde su o tome postigli dogovor i radove finansirali sami stanari.

Drugi razlog za slabiju zastupljenost kamene tj. mineralne vune je vidno viša cena u odnosu na stiropor. Ta razlika, doduše, ima svoje opravdanje u činjenici da je kamena vuna bolji apsorber buke i zvučni izolator, a osim toga je odlikuje visoka paropropusnost što znači da propuštanjem viška vodene pare koja se redovno stvara u unutrašnjosti objekta omogućava zgradi da “diše”, i time u velikoj meri otklanja glavni nedostatak kontaktne fasade – odsustvo parne brane.

Zaštita od vlage i cirkulisanje vazduha kao ključ stabilizacije temperature prostora glavni su faktori na kojima počiva drugi, noviji tip izvedbe termoizolacije, a to je ventilirajuća fasada. Ventilirajuća fasada je sistem zasnovan na principu sendvič-zida, gde se objekat sa spoljne strane takođe obavija slojem termoizolacije, ali je taj sloj od završne obrade odvojen vazdušnom barijerom koja ima izolaciono-ventilacionu ulogu. Naime, direktno na zidove se montiraju ploče polutvrdo presovane mineralne vune debljine 6-15cm koje se pričvršćuju pomoću posebnih nerđajućih tiplova – ankera, preko njih se postavlja parna brana u vidu paropropusne a vodonepropusne NT folije na koju se zatim, sa razmakom od minimum 30mm postavlja aluminijumska potkonstrukcija, i na nju završno pomoću posebnog elastičnog adheziva lepe dekorativni paneli po želji. Debljina ploča mineralne vune bira se u skladu sa termičkim proračunom u okviru izvođačkog projekta, izrađenim imajući u vidu klimatske uslove podneblja, zahteve investitora i lokalne propise o energetskoj efikasnosti.

Kamena vuna - termoizolacija

Kamena vuna – termoizolacija

Zanimljivo je da je ventilirajuća fasada inicijalno osmišljena u primorskim i uopšte toplijim krajevima, gde je predviđeno da pre svega sprečava pregrevanje objekta i doprinosi njegovom rashlađivanju u letnjim mesecima, kada maksimalna dnevna temperatura zna i da prelazi 40 stepeni, a da istovremeno vrši stalno provetravanje prostora kreirajući prijatan ambijent za stanovanje i rad. Tamo se zbog manjih temperaturnih razlika između godišnjih doba koriste nešto tanji paneli nego u zemljama sa umereno-kontinentalnom i kontinentalnom klimom, ali se taj običaj ne mora nužno poštovati, već se po potrebi mogu postaviti i dva sloja izolacije, samo unakrsno radi izbegavanja formiranja termičkih mostova.

// NT folija je materijal dvojakog dejstva koji propušta vodenu paru i time omogućava isparavanje iz unutrašnjosti objekta, dok istovremeno sa spoljne strane sprečava eventualno kvašenje kamene vune, a budući da podnosi temperature od -40 do +80°C predstavlja postojanu i trajnu zaštitu. //

Potkonstrukcija se zavisno od vrste i načina kačenja panela završne obloge formira od T profila, L profila, aluminijumskih kotvi ili kutijastih profila. Na montiranu konstrukciju lepe se dekorativni paneli adhezivom koji se nakon 48 sati skameni bez mogućnosti odlepljivanja, gde je demontaža moguća samo fizičkim lomljenjem. Ploče se lepe sa fugnom između 1mm i 3mm, a vrsta materijala, njihove dimenzije i boja/dezen su stvar izbora projektanta ili investitora. Ponuda je izuzetno bogata, a među najtraženijim opcijama su granit, mermer i druge vrste prirodnog kamena, kaljeno emajlirano staklo u boji po RAL karti ili sa štampom, ploče vlaknastog cementa, HPL kompakt ploče (High Pressure Laminate) tj. tvrdo presovane laminatne ploče velike gustine od celuloznih vlakana, i kao novina keramo-granitne ploče. Keramika-granit je panelna oplata dimenzija do 1 x 3 m i debljine svega 3mm koju odlikuje veća otpornost od granita, fleksibilnost, lakoća obrade metodama za obradu stakla i prirodnog kamena i manja masa od aluminijuma.

Kontaktna fasada stambena zgrada stanovi

Kontaktna fasada

Ovaj inovativni proizvod je otporan na organske i neorganske rastvore, deterdžente i sredstva za dezinfekciju, na UV zračenje i mraz, vatrootporan je, a u slučaju požara ne ispušta dim i otrovna isparenja. Ima podjednako široku primenu u oblaganju enterijera i eksterijera, a kao obloga za ventilirajuće fasade je posebno zanimljiv i atraktivan u kombinaciji sa staklom.

Tehnomarket, ventilirajuća fasada - aluminijum

Foto: Tehnomarket, ventilirajuća fasada – aluminijum

Tehnomarket, ventilirajuća fasada - aluminijum

Foto: Tehnomarket, ventilirajuća fasada – aluminijum

Ventilirajuća fasada kao termoizolaciono rešenje ima brojne prednosti u odnosu na neka druga, od toga da ostvareno umanjenje troškova za grejanje i hlađenje u roku od nekoliko godina potpuno nadomešćuje investiciju, da njen dugi vek trajanja i zaštitna svojstva produžavaju vek trajanja objekta i samim tim njegovu osnovnu vrednost, da predstavlja bolju zaštitu zidova od smrzavanja i odleđivanja čime se eliminiše mogućnost pojave pukotina na spojevima i otpadanje maltera, da pruža zahtevani nivo otpora prolasku toplote za sve tipove građevina, da za razliku od unutrašnje izolacije ne smanjuje kvadraturu prostora, te da prekrivanjem kompletne površine zida efikasnije otklanja pojavu termo mostova.

 • Pored toga, zbog načina postavljanja skraćuje vreme trajanja radova jer ne zahteva temeljnu pripremu zidova u smislu čišćenja, obijanja maltera i ravnanja;
 • omogućava korišćenje izolacionih materijala većeg formata (koji su jeftiniji) bez posebne zaštite;
 • podrazumeva manje radnih koraka od kontaktne fasade, a pošto je reč o “suvoj” instalaciji može se raditi u svim klimatskim uslovima i tokom svih godišnjih doba nezavisno od temperature;
 • odbija 90 odsto vode koju zadržavaju spoljni paneli dok preostala vlaga unutar zidova ubrzano isparava sistemom ventilacije, a kako pored vode zadržava druge produkte padavina poput soli
 • sprečava koroziju armature, uništavanje betona i razvoj plesni i gljivica na površini zidova;
 • redukuje deformacije nosećih zidova uzrokovane dnevnim i sezonskim temperaturnim promenama i time eliminiše njihovo naprezanje i pucanje;
 • zbog vazdušne barijere pruža znatno bolju zvučnu izolaciju od drugih sistema.

Nikako ne treba zaboraviti ni to da ventilirajuća fasada pruža mogućnost jednostavne demontaže nekih njenih delova u slučaju oštećenja pojedinačnih elemenata, ili demontaže celog sistema ukoliko se namerava zameniti novim panelima drugačijeg izgleda.

Autor: Jelena Mitrović. diplomirani novinar

Nastavi sa čitanjem
Advertisement

Fasade

Prijavite se na newsletter

Izdvajamo

Popularno