Connect with us

Novosti

XI naučno-stručna konferencija Graditeljsko nasleđe i urbanizam

Objavljeno

:

Arhitektonsko i urbanističko nasleđe uslovljeno je razvojnim i istorijskim traumama. Na nivou kapitalnih istorijskih urbanih vrednosti kriterijumi za vrednovanje pripadaju isključivom pravu konzervatora, a izrada planskih dokumenata pripada isključivim nadležnostima urbanističkih službi. Postupak odlučivanja o zaštićenim prostorima nije regulisan na način koji omogućava i da urbanisti učestvuju u vrednovanjima kao što konzervatori učestvuju u pripremi urbanističkih planova, niti konzervatorima pripada pravo bavljenja urbanističkim pitanjima, zbog čega aktuelni sistem donošenja i implementacije urbanističkih planova izaziva sve češće kontroverze. Primarni cilj konferencije je da se kroz polemičke platforme ispitaju profesionalne korelacije kao i konfliktne korelacije u percepciji održivosti kulture prostora, sa ciljem operativnog uobličavanja protektivnih strategija.

TEMATSKE OBLASTI
Istoriografija i metodologija urbane konzervacije savremenog doba usmerena je na odnos spomeničke zaštite graditeljskog nasleđa i urbanističkog planiranja čime je definisan i osnovni okvir teme. Osnovna tema XI naučno-stručne konferencije sa međunarodnim učešćem Graditeljsko nasleđe i urbanizam je podeljena u nekoliko podtema:

 • Nasleđe i urbanizam u teoriji, praksi i teorijskoj praksi
 • Istorijske urbane matrice i urbani pejzaži
 • Savremeni arhitekti, planiranje i projektovanje – savremenost i tradicionalnost
 • Normativna i planska polja zaštite graditeljskog nasleđa
 • Digitalne tehnologije, performativnost i spomeničko nasleđe
 • Planiranje (mega) infrastrukturnih projekata i nasleđe

PRIJAVA APSTRAKATA
Prijava mora da sadrži: naslov rada na srpskom jeziku (pismo ćirilica/latinica) i engleskom jeziku i tematsku oblast, apstrakt na srpskom jeziku (pismo ćirilica/latinica) i engleskom jeziku – do 200 reči, ime i prezime autora, instituciju/ustanovu/firmu i podatke za kontakt. Učesnici koji će rad prezentovati usmeno na engleskom jeziku, dostavljaju rad samo na engleskom jeziku. Nakon pregleda ponuđenih prijava radova, autori će biti obavešteni da li je apstrakt prihvaćen i dobiće detaljna uputstva za pripremu i slanje rada.

Apstrakte slati na mejl adresu konferencija@beogradskonasledje.rs

VAŽNI DATUMI

Rok za prijavu apstrakta: 10. decembar 2020.

Obaveštenje o prihvatanju teme i apstrakta: 24. decembar 2020.

Rok za slanje radova: 15. mart 2021.

Rok za slanje komentara recenzenata: 5. april 2021.

Rok za predaju konačne verzije rada: 25. april 2021.

JEZICI KONFERENCIJE
Srpski i ostali jezici bivših jugoslovenskih republika i engleski.

RECENZIJE I PUBLIKACIJE
Svi pristigli radovi proći će kroz proceduru dvostruke anonimne recenzije. Prihvaćeni radovi će biti publikovani u Zborniku sa jedinstvenim ISBN i UDK brojevima. Samo odabrani radovi će biti usmeno prezentovani u okviru radnog programa Konferencije.

KRITERIJUMI ZA PRIHVATANJE RADOVA

 • Da odgovara temi skupa
 • Da je rad originalan, da nije publikovan ili ranije prezentovan
 • Da prikazuje nove metode, saznanja i iskustva
 • Da definiše ključne probleme, pitanja i da daje odgovore
 • Da ne vređa rad i stavove drugih
 • Da sledi upustva za pisanje apstrakta i rada
 • Da su ispoštovani zadati rokovi

KOTIZACIJA
Za učešće na Konferenciji kotizacija se ne naplaćuje.

NAČIN ODRŽAVANJA KONFERENCIJE
U zavisnosti od razvoja aktuene situacije prouzrokovane širenjem kovid virusa, biće naknadno saopšten način održavanja konferencije (tradicionalno ili/i digitalno).

VIŠE INFORMACIJA
Rade Mrlješ, diplomirani inženjer arhitekture, ZZSKGB
konferencija@beogradskonasledje.rs
rade.mrljes@beogradskonasledje.rs
+381 11 3287557 / lokal 5170

Ivana Vesković, diplomirani istoričar umetnosti, ZZSKGB
ivana.veskovic@beogradskonasledje.rs
+381 11 3287557 / lokal 5105

Izvor: www.arh.bg.ac.rs

Advertisement reklama na grenef portalu
Advertisement

Izdvajamo

Popularno