Connect with us
Novosti

Sistem industrijskih cevi RAUPEX

Zahtevi za sisteme cevi su raznovrsni koliko i mediji i proizvodi u ovoj industriji. U zavisnosti od toga šta treba transportovati unutar cevi, materijali i načini obrade mogu biti potpuno različiti. U oblasti izgradnje industrijskih cevovoda REHAU nudi za sve oblasti primene kompletna rešenja koja su orijentisana ka budućnosti.

Cevovod

Sistem industrijskih cevi RAUPEX – rešenje za komprimovani vazduh, vodu za hlađenje, hemikalije, industrijsko grejanje i još mnogo toga.

RAUPEX cevi od umreženog polietilena (PE-Xa) zajedno sa jednostavnim i sigurnim tehnologijama spajanja REHAU pokretnih navlaka i električno zavarenim mufovima čine bezbedan i kompletan sistem za primenu u savremenim industrijskim postrojenjima.

Karakteristike:

 • Idealno za komprimovani vazduh, vodu za hlađenje, hemikalije, industrijsko grejanje i još mnogo toga
 • Boje cevi u skladu sa specifičnom primenom (na osnovu DIN 2403)
 • Oblast primene -40° do +95 °C
 • Isporučuje se u šipkama i koturovima

Prednosti: 

 • Univerzalni sistem dimenzija 20–160 za mnoge industrijske medijume
 • Znatno smanjeni operativni troškovi i troškovi održavanja
 • Bez curenja, korozije i inkrustacije
 • Brza, jednostavna i sigurna montaža garantuje pridržavanje rokova
 • Različite boje cevi na osnovu DIN 2403 za označavanje bojama
 • Polimerne cevi od PE-Xa sa maksimalnom mehaničkom i termičkom izdržljivošću
 • Bez jona teških metala, halogena i supstanci koje sprečavaju prianjanje boja
 • Mogu se polagati fiksno i fleksibilno, sa koturova ili kao šipke

Tehnika spajanja

Spojnica za elektro zavarivanje otporna na temperature do +95 °C

FUSAPEX, REHAU spojnica za elektro zavarivanje za primenu na temperaturama do +95 °C.

Zajedno sa sistemima cevi RAUVITHERM za daljinsko grejanje, RAUFRIGO-FW i RAUTHERM-FW za industrijsko grejanje i RAUPEX za hemikalije, vodu i komprimovani vazduh, formira se potpuno polimerni sistem otporan na koroziju.

Oblasti primene FUSAPEX-a kreću se od snabdevanja za daljinsko grejanje, preko transporta termalnih voda i instalacija grejanja, do transporta vrućih, agresivnih medija.

Prednosti

 • Otporno na temperature do +95 °C
 • Otporno na koroziju
 • Povoljno
 • Kompletno plastični sistem sa REHAU sistemskim rešenjima 
 • PE-Xa za daljinsko grejanje i industriju
 • Dobra otpornost na hemikalije
 • Modularni pristup za povoljnu kombinaciju potrebnih fitinga u zavisnosti od potreba gradilišta

www.rehau.com

REHAU d.o.o.
Stražilovska 7, 11272 Dobanovci
T. +381 11 3770 301
F. +381 11 3770 319
E. beograd@rehau.com
W. www.rehau.rs
W. www.rehau.com