Connect with us
Arhitektura

Vikendica na Savi dizajnirana za idealan beg iz gradske vreve

Prostor na kom je kuća postavljena je plavno tlo i na proleće je veći deo terena poplavljen. Stoga je kuća projektovana kao kuća na stubovima, odnosno sojenica.

Objekat se nalazi na obali reke Save, 30 kilometara od Beograda na izolovanoj lokaciji rečne ade. Oko objekta u neposrednoj blizini nema drugih izgrađenih kuća. Teren je okrenut ka reci i ravan je svuda, osim u prvih 10 metara najbližih Savi gde je nagib ujedno i granica rečnog korita.

Vegetaciju čini uglavnom visoko drveće koje preživljava periode plavljenja. Pristup parceli je ili preko izgrađenog nasipa ili čamcem u plavnom period. Pogled na drugu stranu reke prikazuje slično gusto rastinje. Ova tanka linija rastinja u daljini kao i linija reke definišu izrazito horizontalni prostorni ambijent.

sojenica

Objekat se nalazi na 30 kilometara od Beograda na izolovanoj lokaciji rečne ade

Sojenica je zamišljena kao kuća za odmor ili vikendica. Mesto gde se može „pobeći“, izmestiti iz svakodnevnog života i sakriti. Jednostavna, arhetipska forma kuće (onakva kakvu bi dete nacrtalo) asocira na osnovnu ulogu kuće – sklonište; sklonište od prirodnih uticaja, životinja i ljudi. Kuća je mesto gde se može sakriti i posmatrati život izvan nje.

Sojenica

Sojenica je zamišljena kao kuća za odmor ili vikendica

Osa simetrije je na liniji glavne vizure i upravna je na reku. Iz kuće je pogled kroz mnogobrojne otvore omogućen na obe bočne strane, dok je glavna vizura ka reci naglašena velikom konzolnom terasom u produžetku dnevnog boravka.

sojenica

Jednostavna, arhetipska forma kuće

Kuća je uvučena u odnosu na front reke i prvo visoko rastinje, da bi se na nagnutom terenu između kuće i reke formirao poluukopan prostor za sedenje oko ognjišta. Staze za kretanje oko sojenice su od rizle i naglašavaju pravougaoni oblik kuće. Kružni stubovi na kojima sojenica stoji doprinose lakoći sveukupnog utiska.

sojenica

Sojenica je zamišljena kao kuća za odmor ili vikendica

Konstrukcija kuće je drvena. Krov je iz rogova sa raspinjačama i oslanja se na zidove od drvenih ramova. Cela drvena konstrukcija leži na betonskoj ploči koja se oslanja na uvučene stubove i uvučene betonske zidove prizemlja. Stepenice, stubovi i noseća kućica u prizemlju kao delovi sojenice koji su pod vodom u vreme plavljenja, ostali su u natur betonu.

 

Krovni pokrivač kao i obloga fasada je od crnog mat lima. Svi otvori na fasadi su naglašeni drvenim elementima, dok su roletne u boji fasade. Crna spoljašnost naglašava topli drveni enterijer, sa vidnim gredama i raspinjačama, drvenom oblogom zidova i belim gipsanim krovnim površinama.

Iz kuće je pogled kroz mnogobrojne otvore omogućen na obe bočne strane

sojenica

Krovni pokrivač kao i obloga fasada je od crnog mat lima

sojenica

Osa simetrije je na liniji glavne vizure i upravna je na reku.

Lokacija: Beograd, reka Sava

Godina izgradnje: 2017.

Površina: 83m2

Autor: Remorker Architects

Fotografija: Miloš Martinović, Relja Ivanić

RemorkerArchitects.
Karađorđeva 11, 11000 Belgrade, Serbia
office@remorker.rs
www.remorker.rs
Tel: +381 64 444 74 49; +381 64 24 17 990