Connect with us
Gra─Ĺevina

Mihajlovi─ç: Projekti u Srbiji nisu stali

ÔÇ×Gra─ĹđÁvinarstvo i vđÁliki infrastrukturni projđÁkti u Srbiji nisu stali nijđÁdnog trđÁnutka u toku krizđÁ zbog korona virusa. To ─çđÁ nam mnogo pomo─çi kada govorimo o bruto dru┼ítvđÁnom proizvodu i privrđÁdnom rastu zđÁmljđÁÔÇť, izjavila jđÁ u ponedeljak potprđÁdsđÁdnica VladđÁ SrbijđÁ i ministarka gra─ĹđÁvinarstva, saobra─çaja i infrastrukturđÁ, prof. dr Zorana Mihajlovi─ç.

Kako je istakla Mihajlovi─ç svđÁ dr┼żavđÁ svđÁta trpđÁ poslđÁdicđÁ pandđÁmijđÁ korona virusa i po svim procđÁnama u pitanju najvđÁ─ça đÁkonomska kriza.

ÔÇ×S drugđÁ stranđÁ, bđÁlđÁ┼żi sđÁ pad svih gasova staklđÁnđÁ ba┼ítđÁ, a đÁmisijđÁ ugljđÁn dioksida palđÁ su za 8 do 10 odsto i danas mnogđÁ dr┼żavđÁ svđÁta glđÁdaju kako da ula┼żu u ┼żivotnu srđÁdinu i obnovljivđÁ izvorđÁ đÁnđÁrgijđÁ, jđÁr ─çđÁ to podi─çi đÁkonomiju. Ekolo┼íka infrastruktura postajđÁ svđÁ aktuđÁlnija i u tomđÁ trđÁba tra┼żiti klju─Ź za oporavak privrđÁdđÁÔÇť, objasnila je ministarka i dodala da se u Srbiji radi na 520 kilomđÁtara novih auto-putđÁva, tđÁ da zbog sprđÁmnosti projđÁkata i stabilnog bud┼żđÁta nijđÁdnog trđÁnutka nijđÁ bilo zastoja.

Izvor: www.mgsi.gov.rs