Connect with us
Energetska efikasnost

Ekološki prihvatljiva energija

Električna energija je sama po sebi ekološki prihvatljiva i kao takva proizvodi se na mnogo načina. Danas je u fokusu ekološki prihvatljiva proizvodnja električne energije, kako bi u budućnosti proizvodnja koja je štetna po životnu sredinu mogla biti ukinuta.

Upotreba električne energije i smanjenje zagađenja su u direktnoj vezi jer se tako eliminiše emisija štetnih čestica na samom mestu potrošnje.

Oko dve trećine evropske finalne potrošnje energije u domaćinstvima, transportu i industriji potiče od direktnog sagorevanja ugljenika u nekom obliku, dok električna energija čini samo jednu petinu te potrošnje.

Najveći potencijal za smanjenje emisije štetnih čestica u atmosferu, nalazi se u elektrifikaciji transporta i grejanja. Eliminisanje ovih izvora zagađenja u što kraćem vremenskom periodu prelaskom na električnu energiju daje nadu za ostvarenje globalnih ciljeva kao što je sprečavanje porasta prosečne globalne temperature za manje od 2°C u odnosu na predindustrijski nivo.

Potrošnja energije, ekonomija i životna sredina

Energetska efikasnost i smanjenje potrošnje energije od suštinskog  su značaja kako iz ekoloških razloga, tako i zbog smanjenja troškova. Kada je o grejanju reč, da bismo to postigli bez ugrožavanja udobnosti koju želimo da imamo, moraju se ispuniti neki osnovni uslovi:

  • Sistem grejanja mora da ima brz odziv, tj. da se može brzo zagrejati i brzo ohladiti.
  • Grejno telo treba postaviti u skladu sa temperaturnim zahtevima u svaku zasebnu prostoriju, a instalisana snaga mora biti u skladu sa zahtevima potrošnje.
  • Mogućnost regulacije temperature bi trebalo da postoji u svakoj prostoriji, nezavisno od ostalih prostorija.
  • Sistem mora imati visoku efikasnost čak i kada je potreba za grejanjem mala.
  • Trebalo bi obezbediti željenu raspodelu toplote.

Električno podno grejanje zadovoljava sve ove aspekte i pruža korisnicima najveći nivo komfora.

Optimalna distribucija toplote rezultira manjom potrošnjom energije

Kvalitet izolacije u novim zgradama daleko je bolji nego pre, pa je samim tim i potreba za grejanjem manja nego kod starih zgrada. Stoga je poželjan fleksibilan i brzo podesiv izvor grejanja.

Toplota se stvara u samom podu, na mestu potrošnje, pa tako ne postoje gubici u transportu toplote od izvora do grejnog tela kao kod drugih sistema.

Do 25% uštede sa dnevnim i noćnim smanjenjem temperature

termostat

Foto: Enerset doo / Namena prostorije u najvećoj meri utiče na izbor termostata

Korišćenjem elektronskog programabilnog termostata, temperatura poda se u svakom trenutku održava na željenom nivou, dok je potrošnja energije svedena na minimum. Regulacija temperature je jednostavna, precizna i trenutna.

Snižavanjem temperature za oko 5-10°C tokom perioda kada se ne boravi u prostoru, moguće je uštedeti 15-25% energije. Prilagođavanje rada sistema različitim zahtevima po pitanju temperature u toku dana i noći, najveći efekat daje kod tankih podnih konstrukcija, jer se troši manje vremena za postizanje željene temperature.

Maksimalno smanjenje potrošnje uz najviši nivo udobnosti

Električno podno grejanje je nevidljivo i ne zauzima prostor. Toplota se ravnomerno raspoređuje u prostoru i pruža komfor koji se mora doživeti. Ne proizvodi zvuk (šumovi u cevima itd.). Prašina se ne nakuplja na izvoru toplote i prostorija se može namestiti, opremiti i koristiti po želji i bez prilagođavanja elementima grejnog sistema.

Bez održavanja i sa niskim troškovima ugradnje

Troškovi za ugradnju električnog podnog grejanja su daleko niži u odnosu na druge grejne sisteme. Ne zahteva održavanje i ima veoma dug životni vek (očekivano i do 50 godina).

podno grejanje

Foto: Enerset doo / Električno podno grejanje

Enerset d.o.o.
Bulevar Zorana Đinđića 144v, 11070 Beograd, Srbija
T: +381 11 63 01 600
M: +381 64 90 90 111
prodaja@enerset.rs
office@enerset.rs
www.enerset.rs