Connect with us
Energetska efikasnost

REČ STRUČNJAKA Grejni kablovi iz Norveške: Ekonomičan, energetski efikasan i ekološki grejni sistem

Kompanija Nexans iz Norveške je 1926. godine izumela grejni kabl čija je prvobitna primena bila zagrevanje rasadnika kako bi se produžio period vegetacije biljaka u uslovima skandinavske klime. Međutim, konstantnim unapređenjem, i težnjom za pronalaženjem jednostavnih i dugotrajnih rešenja ova norveška kompanija obezbedila je grejnim kablovima daleko veću mogućnost za primenu.

Od osnivanja pa do danas, fokus kompanija Nexans je na neprekidnom razvoju grejnih rešenja, konstantno nadmašujući zahteve tržišta. Danas grejni kablovi imaju široku primenu u građevinarstvu. Zbog svoje jednostavnosti, pouzdanosti, fleksibilnosti u pogledu montaže i dugotrajnosti, grejni kablovi se danas nalaze u podovima, olucima, stazama oko objekata, pristupnim putevima, terasama, na cevima, ventilima….

Stig Eikadel Anderson

Stig-Eikadel Anderson, regionalni menadžer prodaje u kompaniji Nexans

Ipak, mnogi naši čitaoci veoma često postavljaju pitanja o tome šta je ono najvažnije što bi trebalo da znamo o primeni grejnih kablova, koje benefite nam donosi njihova upotreba, koliko često treba da radimo servis, gde sve mogu da se postave grejni kablovi… Da li podno grejanje zaista nije zdravo?… Odgovore na mnogo važna pitanja iz ovog segmenta dao nam je gospodin Stig-Eikadel Anderson, regionalni menadžer prodaje u kompaniji Nexans koja je izumela grejni kabl.

 

Kako se upotreba grejnih kablova za podno grejanje uklapa u sve izraženije trendove prelaska na obnovljive izvore energije i zaštitu životne sredine?

Podsetimo se prvo da je električna energija nosilac, a ne izvor energije. Iako ne misle svi tako veoma je važno to napomenuti. Na lokalnom nivou veoma je dobro za životnu sredinu i zdravlje ljudi kada se električna energija koristi za grejanje, umesto sagorevanja drva, uglja ili bilo kog goriva koje emituje zagađenje (sumporni ili azotni oksidi). U širem smislu, koji je izvor optimalan za proizvodnju električne energije, variraće od mesta do mesta i od zemlje do zemlje. Kada je reč o obnovljivoj energiji, koliko je ekološki prihvatljiva zavisiće od toga koga pitate. Neka mesta (poput Norveške, odakle dolazim) imaju širok pristup hidroenergiji, koja se generalno smatra čistom, obnovljivom (mada je EU neće priznati kao takvu, bar ne za sada) i ekološki prihvatljivom.

Međutim, hidroenergija podrazumeva izgradnju brana i, samim tim, promenu vodnih puteva i pejzaža, i ne slažu se svi da je to dobro za životnu sredinu. Na primer, u SAD-u je u toku proces rušenja brana i obnavljanja prvobitnog pejzaža. Kao obnovljive, danas se uglavnom percipiraju solarna i energija vetra, ali obe imaju drugu stranu kada je reč o energetskoj prihvatljivosti, posebno na kraju životnog veka prilikom upravljanja otpadom fotonaponskih ćelija i kompozitnih lopatica vetro-turbina. Budući da su „nepouzdani“ ili nestabilni, takođe im je potrebna instalirana snaga koja je daleko veća od one za koju su namenjeni da obezbeđuju. Fosilna goriva su verovatno najveći (potencijalni) zagađivači kada je reč o emisiji štetnih materije, ali su emisije lokalnog karaktera i mogu se očistiti u veoma visokom nivou pre ispuštanja u atmosferu. Na kraju, tu je i nuklearna energija. Veoma efikasna i pouzdana, ali i izazovi povezani sa nuklearnim otpadom.

podno grejanje

Foto: Enerset doo / Nijedno istraživanje nije pokazalo bilo kakav zdravstveni problem vezan za upotrebu grejnih kablova

Kako Vi kao predstavnik kompanije koja je patentirala grejni kabl i ima stogodišnje iskustvo u proizvodnji, gledate na pojavu sve većeg broja novih proizvođača na tržištu?

Verujem da je ulazak novih proizvođača i izazov i dobra stvar. Konkurencija osigurava da ostanemo oštri i koncentrisani kada je reč o isporuci najboljih proizvoda, rešenja i usluga. Mislim da je izazov kada novi proizvođači pokušaju da prodru na tržište sa proizvodima slabijeg kvaliteta. Mogu da ponude vrlo niske cene, ali kada nešto pođe po zlu i kupac zatraži pomoć ili ima žalbu, oni više nisu tu. To čitavoj industriji daje lošu sliku i posebno je velika pretnja kod tržišta u povoju gde poverenje u proizvode i dobavljače još uvek nije uspostavljeno.

Koji su najveći izazovi sa kojima se suočavate kada je u pitanju plasman grejnih kablova i zadovoljstvo krajnjeg korisnika?

Budući da je Nexans proizvođač, ali nije i instalater svojih proizvoda, najveći izazov u pogledu zadovoljstva krajnjih korisnika je pronalazak pouzdanih i kompetentnih partnera. Ako kupac nije zadovoljan radom podnog grejanja, prvo će mu pasti na pamet da nešto nije u redu sa proizvodom. Međutim, ako grejni kabl nije pravilno ugrađen, a pod „ugradnjom“ se takođe misli i na aspekte poput dovoljne izolacije i pravilne upotrebe mase za oblaganje (cement ili slični materijali za izradu košuljice), sistem grejanja neće raditi kako je predviđeno, bez obzira na kvalitet grejnog kabla. To se ne događa često, ali najgore situacije s kojima se suočavamo su kada sistem ne radi, a električar i zidar započnu „igru upiranja prstom“ oko toga ko je odgovoran, dok krajnji korisnik očekuje da će Nexans „to popraviti, jer je to vaš grejni kabl“.

Podno grejanje prati dosta oprečnih stavova kada je u pitanju zdravlje korisnika. Kakva su Vaša iskustva i kakvi su trendovi u Evropi i drugim delovima sveta kada je u pitanju upotreba električnog podnog grejanja?

Tačno je da se tokom godina javila zabrinutost zbog „zračenja“ grejnih kablova, ali to je zasnovano na zabludama, potpuno neopravdano, po mom mišljenju. Povremeno dobijem pitanje da li grejni kablovi emituju zračenje. Moj odgovor na ovo je „naravno da postoji zračenje…“. Nakon ovog „šokantnog“ priznanja, nastavljam sa objašnjenjem: „Grejni kablovi emituju zračenje u infracrvenom delu spektra. Ovo je takođe poznato kao „toplota“ i to je zračenje koje želimo da dobijemo instalacijom grejnog kabla.“ Znam da ova vrsta odgovora može biti škakljiva, ali se nadam da takav odgovor navodi ljude da razmisle i zapamte isti. Važno je odabrati tačne reči kada objašnjavate nešto što zabrinjava ljude, a „zračenje“ je obično negativno „naelektrisana“ reč. Podsetimo se da u nekim jezicima, npr. španskom, naziv podno grejanje asocira na zračenje („suelo radiante“ – “radiating floor” – ‘zračeći pod’). Takođe bih želeo da napomenem šta je zapravo osnova zabrinutosti u vezi sa „zračenjem“ grejnih kablova – to su elektromagnetna polja koja se generišu oko grejnih kablova, jer električna struja prolazi kroz kabl ili, tačnije, kroz provodnike unutar kablova. Ovo magnetno polje (mereno Teslama, obično mikro Teslama) srazmerno je struji i ne postoji praktičan način da se zaštiti ili zadrži unutar provodnika.

Međutim, u dvožilnom grejnom kablu postoje, kako samo ime kaže, dva provodnika i u svakom trenutku struja koja kroz njih prolazi je potpuno iste veličine, ali sa suprotnim smerovima. Rezultat su dva magnetna polja, takođe potpuno jednakog intenziteta, ali sa suprotnim smerovima. Ova dva polja se usled toga međusobno poništavaju na gotovo stoprocentnom nivou pa stoga kažemo da je elektromagnetno polje oko grejnog kabla zanemarljivo. Kod jednožilnog grejnog kabla ovo poništavanje elektromagnetnih polja se ne dešava i ova vrsta grejnog kabla se obično koristi u spoljnim instalacijama. Ipak ću naglasiti da nema razloga za zabrinutost u vezi sa upotrebom takvih kablova. Koliko mi je poznato, nijedno istraživanje nije pokazalo bilo kakav zdravstveni problem vezan za upotrebu grejnih kablova, a oni postoje i koriste se skoro 100 godina. Pojava elektromagnetnih polja, inače, nije jedinstvena u slučaju grejnih kablova, već nešto što se može meriti oko bilo kog uređaja koji radi na struju.

podno grejanje

Foto: Enerset doo / Sa podnim grejanjem, temperaturu u sobi možete da spustite za približno 2 stepena Celzijusa, a opet da imate isti nivo komfora

Razvoj tehnologije donosi nova rešenja u svim oblastima. Gde se danas nalazi električno podno grejanje u odnosu na druge sisteme i kako razvoj podnih obloga utiče na mogućnosti njegove primene?

U zavisnosti od planirane podne obloge, preporučujemo različite proizvode koji na najbolji mogući način odgovaraju podu. To mogu biti kablovi niske linijske snage (MILLICABLE 6W/m) i umerene površinske snage za drvene podove preko srednje linijske snage (TXLP/2R 10W/m) i površinske snage za vinil/linoleum podove, do maksimalne linijske snage (TXLP /2R 17 W /m) i površinske snage za pločice. Na osnovu dugogodišnjeg iskustva, Nexans može ponuditi dobre savete prilikom izbora proizvoda i potrebne instalisane snage. Ipak, ovo je izazov posebno kada je reč o drvenim podovima, pa uvek ističemo da imamo opšte preporuke i smernice, ali proizvođač ili dobavljač određenog poda koji je u pitanju mora da odobri – ili ne – upotrebu podnog grejanja. Kod ostalih sistema podnog grejanja, što znači ’vodeno’ grejanje, treba biti pošten, potrebno je preduzeti manje predostrožnosti u pogledu podnih obloga, jer temperatura ne može preći temperaturu vode. Međutim, svi moderni termostati za električno podno grejanje imaju mogućnost podešavanja „dualnog režima rada“, kod koga se podni senzor koristi za ograničavanje temperature u podu, tako da ne smatram da je ovo stvarni problem u vezi sa izborom električnog podnog grejanja.

grejni kablovi

Foto: Enerset doo / Postavka električnih grejnih kablova

Uređenje spoljašnjeg prostora takođe je veliki izazov u građevini. Postoje li ograničenja kada je u pitanju upotreba grejnih kablova za otapanje snega i leda sa spoljašnjih površina? Npr., mogu li se ugrađivati ispod behaton ploča, ili direktno u asfalt?

Zanimljiva je činjenica da je prvobitna ideja upotrebe grejnih kablova bila za zagrevanje tla, a svrha je bila podizanje temperature zemlje u kojoj bi se uzgajale razne biljke. I danas se grejni kablovi koriste u ove svrhe, ali ne tako često kao za podno grejanje. Očigledno postoje ograničenja i za spoljne instalacije, kako u pogledu linijske snage tako i površinske snage. Linijska snaga kablova će prvenstveno biti ograničena podlogom u koju su ugrađeni. Sve se svodi na toplotnu provodljivost i izbegavanje pregrevanja kablova. Beton bolje odvodi toplotu nego npr. asfalt, pa je u betonu dozvoljena veća linijska snaga (35W/m) u poređenju sa asfaltom (30W/m). Maksimalna dozvoljena površinska snaga zavisiće od sistema upravljanja i uređaja koji se koriste. Što se tiče ugradnje u asfalt, postoje ograničenja u pogledu maksimalne temperature (160 stepeni Celzijusa) asfalta, kada se on izliva direktno na kablove. Ako će asfalt imati višu temperaturu, moguće je ugraditi grejne kablove u sloj lomljenog kamena, a zatim postaviti asfalt preko.

Novi trendovi u gradnji sve više insistiraju na skraćenju perioda izgradnje ili renoviranja objekata i maksimizaciji iskorišćenja prostora. Mogu li grejni kablovi da odgovore na ove izazove moderne gradnje?

Grejni kablovi su definitivno najbolji izbor kada je reč o maksimizaciji iskorišćenja prostora. Kod električnog podnog grejanja ne postoji nijedan zahtev za postavljanje nameštaja na određenoj udaljenosti od izvora toplote i grejni kablovi su u tom pogledu vrhunsko rešenje. Mogli biste pomisliti da u tom pogledu ‘vodeno’ grejanje ima istu prednost, ali takav sistem zahteva veliki kotao, koji zauzima prostor u „tehničkoj sobi“, koji bi se mogao bolje iskoristiti.

Što se tiče skraćivanja perioda gradnje, košuljici treba određeno vreme da se osuši i stvrdne, i ovaj proces ne treba ubrzavati prevremenim uključivanjem grejnih kablova. Alternativa za ‘oblaganje’ grejnih kablova su takozvana „suva rešenja”, a Nexans Milliclick sistem predstavlja odličan izbor. Ovim se podno grejanje može upotrebiti omah nakon što je postavljena podna obloga – laminat ili parket.

grejni kablovi

Foto: Enerset doo / Nexans grejni kablovi

Renoviramo porodičnu kuću i zanima nas da li električno podno grejanje može biti osnovni vid grejanja? Da li se isplati zameniti klasične radijatore i ugraditi sistem podnog grejanja?

Sa podnim grejanjem, temperaturu u sobi možete da spustite za približno 2 stepena Celzijusa, a opet da imate isti nivo komfora. I to je tako, vrlo jednostavno rečeno, jer su vaša stopala „senzori“ koji vašem telu javljaju da li je hladno ili toplo. Naravno, to će rezultirati nižom potrošnjom energije (osim ako ne dođete u iskušenje da povećate nivo udobnosti) i trebalo bi više nego da opravda instaliranje grejnih kablova. Kao što sam već napomenuo, grejni kablovi su odličan izbor kada je u pitanju i iskorišćenost prostora, što je važno ukoliko kuća nije baš velika. I još jedna važna prednost za porodice sa malom decom, eliminisan je rizik dolaska mališana u kontakt sa toplim radijatorom.

Podno grejanje je sistem grejanja koji je generalno prihvaćen kao skup za instaliranje. Da li ugradnjom električnog podnog grejanja mogu da očekujem „povraćaj ulaganja“ kroz smanjene račune za grejanje?

Jasno je da će u poređenju sa postavljanjem električnih grejnih panela na zid, sistem električnog podnog grejanja imati veću cenu. Što se tiče povrata ulaganja, direktan povraćaj je niži račun za električnu energiju (sa istom instalisanom snagom), ali sa takvim rešenjima za grejanje koja se sve više traže, vrednost i atraktivnost stana ili kuće se u mnogim slučajevima povećava. Takođe čvrsto verujem da je podno grejanje najzdravija vrsta grejanja, bez lokalnog zagađenja (kao kod drva ili uglja) i sa podovima koji se lako održavaju čistim. Čak i sagorela prašina sa grejnih elemenata unutar grejnih panela ponekad uzrokuje zdravstvene probleme za vlasnike kuća. Kada je reč o troškovima ugradnje u poređenju sa toplovodnim sistemom podnog grejanja, opšta je percepcija (barem u Norveškoj) da je ugradnja skuplja nego kod električnog sistema, ali postoji povraćaj ulaganja zbog „besplatne energije “ iz toplotnih pumpi koje su deo sistema. Međutim, postoji stalni pad potrošnje energije zbog bolje izolacije zgrada, a troškovi održavanja, popravke i zamene delova (pumpi) često su izgleda zaboravljeni ili zanemareni u ovom „proračunu“.

podno grejanje

foto: ENERSET doo / električno podno grejanje

Na osnovu iskustava iz Vaše kompanije, šta nam možete reći o dugovečnosti grejnih sistema baziranih na grejnim kablovima i kakvi su zahtevi u pogledu održavanja i servisiranja ovih sistema?

Grejni sistem sa najdužim radnim vekom, za koji znamo, instaliran je u katedrali u Oslu i bio je u funkciji oko 60 godina. Grejni kablovi – koji još uvek rade – uklonjeni su tokom obnove crkve sredinom 90-ih, pa o tome koliko su dugo još mogli da rade, možemo samo da nagađamo. Nexans nudi 20 godina garanciju na fabričku ispravnost proizvoda, a očekivani životni vek, ako mu se obezbedi pravilan rad, najmanje je dvostruk; oko 40-50 godina. Naši grejni kablovi su konstruisani i proizvedeni sa pristupom da će trajati jednako dugo ili duže od ostalih fiksnih instalacija u kući. Drugim rečima, nećete renovirati kupatilo jer grejni kablovi ne rade, ali toplo preporučujemo instaliranje novih grejnih kablova kao deo obnove kupatila.

Koliko podno grejanje podržava neke od sistema industrijskih podova (ferobeton, epoksid, poliuretan, miktocement…)

Nexans grejni kablovi mogu se ugraditi u bilo koji tip poda, sve dok se kablovi ne oštete tokom postavljanja ili upotrebe. Tokom instalacije postoje dve stvari koje su posebno važne. Čelična/gvozdena armatura za ojačanje betona često ima oblik tankih eksera ili debelih igala, pa Nexans to ne odobrava jer je veliki rizik da će se oštetiti PVC omotač kabla i ukoliko se to dogodi, voda će prodreti u kabl i vremenom ga uništiti. Kada je epoksid u pitanju, ovo je obično dvokomponentna smeša koja kada se jednom pomeša, započinje egzotermni proces, tj. postignuta temperatura zavisiće od stvarne smeše (tvrdoće) i možda će biti potrebno ograničiti temperaturu tokom procesa očvršćavanja, bilo ograničavanjem količine učvršćivača, bilo aktivnim hlađenjem (obično ventilator). Za rad grejnih kablova važno je da se ne prekorači maksimalna neprekidna radna temperatura. To se osigurava poštovanjem naših zahteva za maksimalnom površinskom snagom, minimalnom toplotnom provodnošću obloge i upotrebom sistema za kontrolu temperature (termostati). Takođe je važno slediti uputstva za upotrebu u vezi sa opremanjem, tepisima, gomilama odeće itd.

Da li grejni kablovi imaju nekih prednosti kada je u pitanju grejanje cevi, posebno u industriji, u odnosu na sisteme koji koriste toplu vodu?

Kod grejnih kablova ne postoji rizik od curenja cevi. Što je temperatura viša, to je veći rizik od upotrebe tople vode (ili, čak, pare), uključujući rizik od povreda ljudi. Svi sistemi na bazi vode zahtevaju upotrebu pumpi, koje opet zahtevaju održavanje, popravku i na kraju zamenu.

Zanima me koje se sve drvene podne obloge mogu koristiti preko podnog grejanja?

Drvene podne obloge mogu se u više slučajeva koristit sa grejnim kablovima. Zahtevaju malu površinsku snagu, obično u opsegu od 60W/m2. Grejni kablovi se mogu ugraditi između nosača greda, u košuljicu ili kao suvo rešenje sa drvenim podom na vrhu. Nexans može dati opšte preporuke u vezi sa podnim oblogama, jer postoji mnogo vrsta da bi sve bile obuhvaćene. Opšta ograničenja su linijska i površinska snaga, koja određuje maksimalnu brzinu promene temperature (što je veća snaga, to je promena brža, a spora promena se obično preporučuje) i tolerancija temperature (maksimalna temperatura), koja je ograničena upotrebom termostata sa podnim senzorom. Za sve tipove poda, drvene i druge, proizvođač ili dobavljač podne obloge mora odobriti instalisanu linijsku snagu, površinsku snagu i maksimalnu temperaturu.

rasadnik

Foto: Enerset doo / Grejanje rasadnika

Grejnanje sportskih terena ali i rasadnika, plastenika, još neke su od primena grejnih kablova. Da li Nexans ima kablove za te namene, i da li znate za još neke primene grejnih kablova u poljoprivredi?

Kao što sam ranije napomenuo, grejanje tla je bila prvobitna ideja za pronalazak grejnog kabla. Nexans nudi nekoliko proizvoda koji se danas mogu koristiti u pomenute svrhe – a najčešće se upotrebljavaju TXLP DRUM i TXLP TWIN ON DRUM. U okviru poljoprivrede jedina dodatna primena koja mi pada na pamet je zagrevanje vinove loze i sličnih (zasada) biljaka tokom hladnih noći. Danas farmeri postavljaju male grejače, slične lampama, na svoja polja kako bi sprečili smrzavanje biljaka, a kao alternativa mogu se koristiti grejni kablovi.

I na kraju, kako se Nexans, kao kompanija koja posluje u 34 zemlje širom sveta suočava sa izazovima prozrokovanim pandemijom i šta biste mogli poručiti kompanijama u Srbiji kako da prevaziđu ove izazove i pripreme se za ’novu normalnost’ koja će biti uspostavljena nakon završetka pandemije?

Verujem da je najvažnija stvar koju je Nexans uradio tokom pandemije briga o zaposlenima. Naše poslovanje zavisi od naših kupaca, ali bez zdravih i sigurnih zaposlenih ne bismo mogli da pružimo uslugu našim kupcima. Ovo je značilo rad od kuće za sve one koji to mogu, a značilo je i nametanje prilično strogih pravila i procedura onima koji su morali da ispunjavaju svoje zadatke u pogonima. Zauzvrat, ovo je dovelo do usporavanja nekih procesa, odlaganja isporuka nekih narudžbi itd., ali sve u svemu smatram da je situacija sa pandemijom vrlo dobro rešena kako u našoj fabrici grejnih kablova u Langhusu u Norveškoj, tako i u Nexans-u uopšte.
Lekcija koju smo naučili i savet koji možemo ponuditi je, vodite računa o onima oko sebe, vodeći računa o sebi.

Enerset d.o.o.
Bulevar Zorana Đinđića 144v, 11070 Beograd, Srbija
T: +381 11 63 01 600
M: +381 64 90 90 111
prodaja@enerset.rs
office@enerset.rs
www.enerset.rs