Connect with us
Arhitektura

Čujte i počujte, daje se na glas!

Igraonica Le Petite CIRKUS - projekat A4 Studio

Igraonica Le Petite C I R K U S izvedena je kao rekonstrukcija objekta porodične kuće u starom gradskom jezgru u Pančevu. Projekat je realizovan krajem septembra 2019. godine.

Naziv projekta: Prenamena porodičnog objekta
Arhitektonska firma: A4 Studio, Ivana Kotov, Berklee alumna kompozitor i
umetnik i Milica Nakomčić Kandić, dizajner
Godina završetka: 2019.
Površina: 330 m2
Lokacija: Pančevo, Srbija
Fotografija: Miloš Martinović
Klijenti: Igraonica Le Petite Cirkus

Ideja je bila da se autentični izgled fasade porodične kuće zadrži sa ulične strane, dok smo imali priliku da u potpunosti uredimo unutrašnjost prostora kao i zadnje dvorište i da ih prilagodimo novoj nameni. Nekada prizemni objekat sa velikim brojem soba i odvojenim tavanom, ovim projektom je rekonstruisan i ujedinjen u jedan zajednički otvoreni prostor sa galerijom.

Igraonica ima 140 m2 unutrašnjeg prostora i 180 m2 unutar blokovskog dvorišta, namenski prilagođenog potrebama igraonice i deci. Pored zone za sedenje u dvorištu igraonice, unutrašnje dvorište poseduje zelenu površinu sa brdašcetom i tunelom kao i drvene penjalice sa kulama i toboganima kako bi se i spoljašnje aktivnosti odvijale na veću radost dece.

Igraonica Le Petite CIRKUS - projekat A4 Studio

Dispozicija nameštaja i elemenata za igru i učenje omogućava odvijanje različitih aktivnosti

Igraonica Le Petite C I R K U S je projektovana tako da svojim dizajnom, odabirom materijala i funkcionalnim zonama podstakne kreativnost, poziva na interakciju i razvija potrebne veštine kroz igru.

Igraonica Le Petite CIRKUS - projekat A4 Studio

Igraonica Le Petite CIRKUS – projekat A4 Studio

Funkcionalno je podeljena na više zona: prizemlje sadrži ulaznu zonu sa garderobom iz koje se ulazi u kafe-bar – prostor za održavanje proslava kao i mesto gde roditelji mogu sačekati decu. Galeriji na spratu se pristupa stepeništem koje je ujedno iskorišćeno i kao prostor za odlaganje.

Velike staklene površine povezuju prostor igraonice i kafe-bara sa baštom

Igraonica Le Petite CIRKUS – projekat A4 Studio

Galerija je projektovana kao fleksibilni otvoreni prostor koji omogućava odvijanje aktivnosti i može se prilagoditi različitim zahtevima.

Centralna zona igraonice se nadovezuje na zonu kafe-bara i dominira prostorom, kako koloritom i formom, tako i duplom visinom čime je vizuelno povezana sa oba nivoa. Njen glavni motiv je cirkuski šator koji sadrži mnoštvo različitih kutkova koji podstiču decu na istraživanje i omogućava im da se slobodno kreću.

Materijali koji dominiraju prostorom i stvaraju prijatnu atmosferu su opeka i drvo

Igraonica ima 140 m2 unutrašnjeg prostora i 180 m2 unutar blokovskog dvorišta

Kombinacija geometrijskih oblika i jarkih osnovnih boja daje izuzetnu dinamiku prostoru. Korišćeni materijali su prilagođeni deci i formiraju udoban i bezbedan ambijent za igru što je najbitnije.

Materijali koji dominiraju prostorom i stvaraju prijatnu atmosferu su opeka i drvo

Kombinacija geometrijskih oblika i jarkih osnovnih boja daje izuzetnu dinamiku prostoru

Dispozicija nameštaja i elemenata za igru i učenje omogućava odvijanje različitih aktivnosti – samostalno ili u grupama.

Igraonica Le Petite CIRKUS - projekat A4 Studio

Materijali koji dominiraju prostorom i stvaraju prijatnu atmosferu su opeka i drvo

Materijali koji dominiraju prostorom i stvaraju prijatnu atmosferu su opeka i drvo. Zajedno sa nameštajem i rasvetom kao akcentom formiraju skladnu celinu.

Velike staklene površine povezuju prostor igraonice i kafe-bara sa baštom i prostranim igralištem koje postaje centar svih aktivnosti u letnjem periodu.

A4 studio logo

A4 Studio
Njegoševa 8/3, 11000 Beograd
T. +381 11 1364 0262
M. +381 63 830 8088
info@a4studio.rs
www.a4studio.rs