Connect with us
Budu─çnost

INTELLIPLANT: Optimizacioni sistem za centralno klimatizovane sisteme

U poslovnim zgradama sistem klimatizacije je energetski zahtevan i ─Źini skoro polovinu ukupne potro┼ínje objekta. Sistem optimizacije termo-rashladnog postrojenja mo┼że pomoc╠üi da se smanji potro┼ínja energije, a samim tim i tro┼íkovi upravljanja. Clivet, koji je oduvek vodio ra─Źuna o pravilnom kori┼íc╠üenju energije, razvio je INTELLIPLANT, softversko re┼íenje najnovije generacije za optimizaciju klimatizacionih sistema.

Kako bi ispunio potrebe manjih i srednje zahtevnih potro┼ía─Źa, u objektima koji imaju manju potro┼ínju tako i za potrebe industrijskih postrojenja ve─çih kapaciteta, INTELLIPLANT jeste najbolje re┼íenje koje garantuje maksimalnu efikasnost i bezbednost pri obavljanju svih procesa u toku rada. Njegov princip operacija se zasniva na pra─çenju dijagrama performansi svake jedinice zasebno kako bi mogli da odredimo koja je najbolja kombinacija jedinica za aktiviranje u cilju ispunjenja energetskih zahteva celokupnog sistema dok se, u isto vreme, striktno vodi ra─Źuna o smanjenju potro┼ínje elektri─Źne energije. Ovaj sistem nam, tako─Ĺe, omoguc╠üava da se proceni prisustvo bilo kakvih funkcionalnih odstupanja od radnih parametara dobijenih u realnom vremenu sa terena, uz procenu glavnih uzroka moguc╠üih kvarova.

INTELLIPLANT – Softversko re┼íenje za optimizaciju klimatizacionih sistema

PRIMENA

INTELLIPLANT mo┼że da kontroli┼íe sve jedinice iz APPLIED kataloga srednjeg i velikog kapaciteta, uklju─Źujuc╠üi rashladne ure─Ĺaje, srednje i visoko temperaturne toplotne pumpe na dvocevnim instalacijama kao i multi-funkcionalne jedinice na ─Źetvorocevnim instalacijama za istovremenu i nezavisnu proizvodnju tople i ohla─Ĺene vode.

INTELLIPLANT kontroliše sve glavne elemente elektrane:

 • Hidrotehni─Źke jedinice za proizvodnju tople i rashla─Ĺene vode u dvocevnim, ─Źetvorocevnim i ┼íestocevnim sistemima
 • Upravljanje pumpnim grupama primarnih, sekundarnih i izvornih kola, kako sa fiksnim tako i sa promenljivim protokom
 • Kontrola izvornih ure─Ĺaja za odlaganje vi┼íka energije kao ┼íto su suvi hladnjaci i evaporativni tornjevi
 • Kontrola pumpi i izvornih ventila za upravljanje odbacivanjem toplote u aplikacijama bunara i podzemnih voda
 • Upravljanje dvosmernim i trosmernim ventilom za kalibraciju protoka i kontrolu temperature

SISTEM KONFIGURACIJE

Zahvaljujuc╠üi svojoj sposobnosti da dinami─Źki odredi logiku upravljanja, INTELLIPLANT garantuje moguc╠ünost kombinovanja jedinica razli─Źitih tipova i prirode u istom sistemu, dajuc╠üi maksimalnu fleksibilnost u izboru dizajna:

 • Jedinice jednakog ili razli─Źitog kapaciteta opremljene kompresorima fiksne i promenljive brzine
 • Standardni rashladni ure─Ĺaji sa re┼íenjima za slobodno hla─Ĺenje za proizvodnju rashla─Ĺene vode
 • Vazdu┼íne i vodene jedinice
 • ─îileri i multifunkcionalne jedinice u ─Źetvorocevnim aplikacijama za istovremenu i nezavisnu proizvodnju tople i rashla─Ĺene vode
 • ─îileri, multifunkcionalne jedinice i toplotne pumpe visoke temperature u ┼íestocevnim aplikacijama za istovremenu i nezavisnu proizvodnju rashla─Ĺene i tople vode za grejanje i sanitarnu upotrebu

PREVENTIVNO ODR┼ŻAVANJE

Za potpuni mir operatera postrojenja, INTELLIPLANT uklju─Źuje pobolj┼íani dijagnosti─Źki mehanizam koji omoguc╠üava procenu svih odstupanja u performansama pojedina─Źnih jedinica od radnih parametara definisanih u projektu i procenu moguc╠üih uzroka kvarova. INTELLIPLANT klasifikuje dijagnostiku u tri razli─Źite oblasti: elektri─Źna, hidrauli─Źna i hla─Ĺenje kako bi se olak┼íala identifikacija dela jedinice koja je izazvala moguc╠üu funkcionalnu gre┼íku. Na osnovu analize parametara dobijenih sa terena, INTELLIPLANT otklanjanja problem i predla┼że terenskom osoblju radnje koje treba sprovesti kako bi se izvr┼íila potpuna i efikasna verifikacija komponenti sistema, ─Źime se smanjuju vreme i tro┼íkovi.

INTELLIPLANT omoguc╠üava da uslu┼żne aktivnosti evoluiraju od konvencionalnog ‘planiranog redovnog odr┼żavanja’ do efikasnijeg ‘odr┼żavanja zasnovanog na uslovima’, koje uzima u obzir stvarne uslove rada kako bi se spre─Źili zastoji postrojenja usled gre┼íki i iznenadnih kvarova.

ENERGETSKI MENAD┼ŻMENT

INTELLIPLANT omoguc╠üava korisniku da pregleda energetske parametre postrojenja na intuitivan i profesionalan na─Źin. Menad┼żeri objekata i energetski menad┼żeri mogu pristupiti podacima o efikasnosti preko kontrolne table koja je tako─Ĺe dostupna na tabletima i pametnim telefonima da bi videli dnevne, nedeljne, mese─Źne i godi┼ínje profile proizvedene toplotne energije i apsorbovane elektri─Źne energije, kao i efikasnost na nivou jedinice i postrojenja. Namenski izve┼ítaj se mo┼że preuzeti lokalno ili poslati e-po┼ítom na listu odabranih korisnika.

SNAGA

Glavne prednosti kontrole INTELLIPLANT-a su:

 • Smanjenje ukupne potro┼ínje elektri─Źne energije
 • Maksimalna fleksibilnost u projektovanju mehani─Źkih sistema zahvaljujuc╠üi moguc╠ünosti upravljanja jedinicama razli─Źitih tipova i tipova na optimizovan na─Źin
 • Podaci o performansama jedinica koje su izvorno integrisane u logiku kontrole i optimizacije
 • Smanjenje otpada koji je rezultat prekomerne proizvodnje toplotne energije tipi─Źne za logiku kontrole resursa ‘fiksnog niza’ koju implementira BMS (Sistemi upravljanja zgradama)
 • Pove─çana pouzdanost i efikasno upravljanje vi┼íkovima u sistemima industrijskog procesa
 • Pobolj┼íana stabilizacija postrojenja, smanjena termi─Źka i mehani─Źka opterec╠üenja na jedinicama, ┼íto rezultira smanjenim aktivnostima odr┼żavanja
 • Razvijeno upravljanje aktivnostima odr┼żavanja vo─Ĺenim doga─Ĺajima na osnovu operativnog statusa otkrivenog u realnom vremenu
 • Produ┼żenje ┼żivotnog ciklusa komponenti postrojenja
 • Povec╠üano ukupno vreme rada sistema
 • Izve┼ítaji, grafikoni i korisni─Źke kontrolne table dostupni za uvid u sistem i analizu energije
 • Lokalna i daljinska dostupnost na Clivet Cloud-u preko ra─Źunara, tableta i pametnog telefona

CLIVET je vi┼íe od trideset godina referentna kompanija u sektoru klimatizacije i nagla┼íava va┼żnu ulogu koju sistemi klimatizacije, opremljeni efikasnim sistemom za obnavljanje i pre─Źi┼íc╠üavanje vazduha, mogu da imaju u efikasnom suzbijanju ┼íirenja virusa. Ova kompanija je razvila sisteme za filtriranje, pre─Źi┼íc╠üavanje i sanitaciju vazduha a vi┼íe o tome u na┼íem ─Źlanku mo┼żete pro─Źitati ovde.

Clivet logo

info@clivet.it
www.clivet.com/en