Connect with us
Budućnost

INTELLIPLANT: Optimizacioni sistem za centralno klimatizovane sisteme

Clivet Intelliplant optimazicono softversko rešenje za klimatizacioni sistem

U poslovnim zgradama sistem klimatizacije je energetski zahtevan i čini skoro polovinu ukupne potrošnje objekta. Sistem optimizacije termo-rashladnog postrojenja može pomoći da se smanji potrošnja energije, a samim tim i troškovi upravljanja. Clivet, koji je oduvek vodio računa o pravilnom korišćenju energije, razvio je INTELLIPLANT, softversko rešenje najnovije generacije za optimizaciju klimatizacionih sistema.

Kako bi ispunio potrebe manjih i srednje zahtevnih potrošača, u objektima koji imaju manju potrošnju tako i za potrebe industrijskih postrojenja većih kapaciteta, INTELLIPLANT jeste najbolje rešenje koje garantuje maksimalnu efikasnost i bezbednost pri obavljanju svih procesa u toku rada. Njegov princip operacija se zasniva na praćenju dijagrama performansi svake jedinice zasebno kako bi mogli da odredimo koja je najbolja kombinacija jedinica za aktiviranje u cilju ispunjenja energetskih zahteva celokupnog sistema dok se, u isto vreme, striktno vodi računa o smanjenju potrošnje električne energije. Ovaj sistem nam, takođe, omogućava da se proceni prisustvo bilo kakvih funkcionalnih odstupanja od radnih parametara dobijenih u realnom vremenu sa terena, uz procenu glavnih uzroka mogućih kvarova.

INTELLIPLANT – Softversko rešenje za optimizaciju klimatizacionih sistema

PRIMENA

INTELLIPLANT može da kontroliše sve jedinice iz APPLIED kataloga srednjeg i velikog kapaciteta, uključujući rashladne uređaje, srednje i visoko temperaturne toplotne pumpe na dvocevnim instalacijama kao i multi-funkcionalne jedinice na četvorocevnim instalacijama za istovremenu i nezavisnu proizvodnju tople i ohlađene vode.

INTELLIPLANT kontroliše sve glavne elemente elektrane:

 • Hidrotehničke jedinice za proizvodnju tople i rashlađene vode u dvocevnim, četvorocevnim i šestocevnim sistemima
 • Upravljanje pumpnim grupama primarnih, sekundarnih i izvornih kola, kako sa fiksnim tako i sa promenljivim protokom
 • Kontrola izvornih uređaja za odlaganje viška energije kao što su suvi hladnjaci i evaporativni tornjevi
 • Kontrola pumpi i izvornih ventila za upravljanje odbacivanjem toplote u aplikacijama bunara i podzemnih voda
 • Upravljanje dvosmernim i trosmernim ventilom za kalibraciju protoka i kontrolu temperature

SISTEM KONFIGURACIJE

Zahvaljujući svojoj sposobnosti da dinamički odredi logiku upravljanja, INTELLIPLANT garantuje mogućnost kombinovanja jedinica različitih tipova i prirode u istom sistemu, dajući maksimalnu fleksibilnost u izboru dizajna:

 • Jedinice jednakog ili različitog kapaciteta opremljene kompresorima fiksne i promenljive brzine
 • Standardni rashladni uređaji sa rešenjima za slobodno hlađenje za proizvodnju rashlađene vode
 • Vazdušne i vodene jedinice
 • Čileri i multifunkcionalne jedinice u četvorocevnim aplikacijama za istovremenu i nezavisnu proizvodnju tople i rashlađene vode
 • Čileri, multifunkcionalne jedinice i toplotne pumpe visoke temperature u šestocevnim aplikacijama za istovremenu i nezavisnu proizvodnju rashlađene i tople vode za grejanje i sanitarnu upotrebu

PREVENTIVNO ODRŽAVANJE

Za potpuni mir operatera postrojenja, INTELLIPLANT uključuje poboljšani dijagnostički mehanizam koji omogućava procenu svih odstupanja u performansama pojedinačnih jedinica od radnih parametara definisanih u projektu i procenu mogućih uzroka kvarova. INTELLIPLANT klasifikuje dijagnostiku u tri različite oblasti: električna, hidraulična i hlađenje kako bi se olakšala identifikacija dela jedinice koja je izazvala moguću funkcionalnu grešku. Na osnovu analize parametara dobijenih sa terena, INTELLIPLANT otklanjanja problem i predlaže terenskom osoblju radnje koje treba sprovesti kako bi se izvršila potpuna i efikasna verifikacija komponenti sistema, čime se smanjuju vreme i troškovi.

INTELLIPLANT omogućava da uslužne aktivnosti evoluiraju od konvencionalnog ‘planiranog redovnog održavanja’ do efikasnijeg ‘održavanja zasnovanog na uslovima’, koje uzima u obzir stvarne uslove rada kako bi se sprečili zastoji postrojenja usled greški i iznenadnih kvarova.

ENERGETSKI MENADŽMENT

INTELLIPLANT omogućava korisniku da pregleda energetske parametre postrojenja na intuitivan i profesionalan način. Menadžeri objekata i energetski menadžeri mogu pristupiti podacima o efikasnosti preko kontrolne table koja je takođe dostupna na tabletima i pametnim telefonima da bi videli dnevne, nedeljne, mesečne i godišnje profile proizvedene toplotne energije i apsorbovane električne energije, kao i efikasnost na nivou jedinice i postrojenja. Namenski izveštaj se može preuzeti lokalno ili poslati e-poštom na listu odabranih korisnika.

SNAGA

Glavne prednosti kontrole INTELLIPLANT-a su:

 • Smanjenje ukupne potrošnje električne energije
 • Maksimalna fleksibilnost u projektovanju mehaničkih sistema zahvaljujući mogućnosti upravljanja jedinicama različitih tipova i tipova na optimizovan način
 • Podaci o performansama jedinica koje su izvorno integrisane u logiku kontrole i optimizacije
 • Smanjenje otpada koji je rezultat prekomerne proizvodnje toplotne energije tipične za logiku kontrole resursa ‘fiksnog niza’ koju implementira BMS (Sistemi upravljanja zgradama)
 • Povećana pouzdanost i efikasno upravljanje viškovima u sistemima industrijskog procesa
 • Poboljšana stabilizacija postrojenja, smanjena termička i mehanička opterećenja na jedinicama, što rezultira smanjenim aktivnostima održavanja
 • Razvijeno upravljanje aktivnostima održavanja vođenim događajima na osnovu operativnog statusa otkrivenog u realnom vremenu
 • Produženje životnog ciklusa komponenti postrojenja
 • Povećano ukupno vreme rada sistema
 • Izveštaji, grafikoni i korisničke kontrolne table dostupni za uvid u sistem i analizu energije
 • Lokalna i daljinska dostupnost na Clivet Cloud-u preko računara, tableta i pametnog telefona

CLIVET je više od trideset godina referentna kompanija u sektoru klimatizacije i naglašava važnu ulogu koju sistemi klimatizacije, opremljeni efikasnim sistemom za obnavljanje i prečišćavanje vazduha, mogu da imaju u efikasnom suzbijanju širenja virusa. Ova kompanija je razvila sisteme za filtriranje, prečišćavanje i sanitaciju vazduha a više o tome u našem članku možete pročitati ovde.

Clivet logo

Clivet S.p.A.
Sede Legale: Via Camp Lonc, 25
32032 Z.I. Villapaiera
Feltre (BL) – Italy
info@clivet.it
www.clivet.com/en