Connect with us
Materijali

Odabir materijala za gradnju – važan korak ka domu

Prilikom izgradnje doma jedan od najvažnijih koraka, ali istovremeno i najstresnijih je odabir materijala za gradnju. Tokom čitavog procesa gradnje postoji mnogo stavki koje je neophodno pažljivo razmotriti, ali materijal je stavka koja će odrediti ne samo izgled već i kvalitet čitave konstrukcije i, posledično, same kuće.

Danas na tržištu postoji ogroman izbor kada su materijali za gradnju u pitanju, mnogo više nego što bi moglo stati u jedan tekst. Upravo ovo često čini odabir materijala izuzetno stresnim i zahteva mnogo vremena. Zbog ovoga treba imati u vidu da nije neophodno sve uraditi sam već je dobro potražiti savet profesionalnih lica i ljudi sa iskustvom. Ne treba gubiti iz vida sledeću činjenicu: odabir materijala počinje definisanjem potreba i želja budućeg kućevlasnika.

Blok, materijal za gradnju

Blok, materijal za gradnju

Jedna od najvažnijih stavki koja je našem čoveku na umu prilikom gradnje kuće je svakako cena materijala i same gradnje. I ovde postoji primarno pravilo kada se radi o materijalima cena može drastično da varira i kao po pravilu odabir najjeftinije opcije dugoročno može da nas košta mnogo više. Iako najskuplje opcije često nisu idealan odgovor na probleme gradnje i ne uklapaju se u pojedinačne slučajeve, jeftini materijali će se brže habati i zahtevati češće održavanje i popravke. Zbog ovoga je važno imati u vidu dugoročne posledice odabira materijala, posebno kada se govori o najnižoj ceni istih kao jedinom postulatu kojeg se držimo. I šta je rezultat? Prilikom kupovine najjeftinijih materijala može se desiti da je neophodno određene elemente popravljati ili menjati mnogo češće što rezultira dodatnim troškovima i zapravo znatno može da podigne cenu materijala tako da se ispostavlja da je ono što je prilikom izbora izgledalo kao najjeftinija zapravo mnogo skuplja opcija nego što se činilo.

Dekoracija doma i enterijer

Dekoracija doma i enterijer

Estetika u noti odabir materijala

Estetika je jedan od faktora koji je takođe veoma važan. Odluka o izgledu objekta donosi se pre same gradnje, u procesu projektovanja kuće. Ljudi imaju različite ukuse i zahteve kada je u pitanju estetika i ono što se dopada jednom čoveku neće biti po ukusu drugog. Jedino će budući kućevlasnik moći da odgovori na pitanje kakvu kuću želi, u estetskom smislu. U odnosu na želje kako će objekat izgledati biraju se materijali i elementi konstrukcije kao što su krovni pokrivač, prozori, vrata, spoljna obloga objekta… Donešene odluke i, naravno, budžet koji je na raspolaganju, uticaće na izbor materijala.

Molerski radovi, odabir materijala i boja

Molerski radovi, odabir materijala i boja

Neki materijali su dogotrajniji od drugih, otporniji su na habanje i zub vremena, vlagu i atmosferske uticaje. Prilikom izbora poželjno je odabrati materijal koji će odgovarati klimi i uslovima u kojima se objekat podiže.

Cigla, materijal za gradnju

Cigla, materijal za gradnju

Odabir materijala i dobavljača

Dostupnost materijala je takođe jedna od važnih stavki. Preporučljivo je kupovati materijale koji su lako dostupni na tržištu. Ovo će omogućiti da se na materijale ne čeka dugo i samim tim gradnja objekta neće biti usporena nepotrebnim čekanjem ili odložena nepredviđenim okolnostima. Dostupnost materijala takođe utiče i na cenu. Odabir lako dostupnih materijala smanjiće cenu same konstrukcije, ali i gradnje objekta.

Kupovina materijala koji se može lako nabaviti lokalno uštedeće novac kada je u pitanju transport materijala i istovremeno će izbeći odlaganje gradnje.

Dobavljač materijala je veoma važan element prilikom izbora materijala. Neophodno je izabrati pouzdanog dobavljača koji može da garantuje za kvalitet proizvoda koje plasira na tržište. Odabir pouzdanog dobavljača često određuje kvalitet materijala koji se dobija. Što je bolji kvalitet materijala konstrukcija će biti dugotrajnija, a sam izgled objekta će biti bolji. Dobavljač materijala treba da bude u stanju da pored kvaliteta ponudi i uslugu prevoza na mesto ugradnje, pogotovo ako se materijal kupuje na veliko.

Krovna konstrukcija, odabir materijala za izgradnju krova

Krovna konstrukcija, odabir materijala za izgradnju krova

Kada se govori o konstrukciji neophodno je da odabrani materijali odgovaraju svojoj nameni i da elementi mogu da ponesu težinu konstrukcije. Takođe je neophodno razmotriti međusobni odnos pojedinih elemenata. Prilikom odabira materijala za krov, na primer, treba voditi računa da noseća struktura objekta može da nosi težinu krova tokom celog njenog „radnog veka“. Pojedini materijali, takođe, mogu odavati štetne hemikalije i jedinjenja u okolni prostor i ovo je veoma važno za sve stanare i buduće korisnike prostora. Ove štetne materijale neophodno je izbegavati. Kuća treba da bude sagrađena tako da budu obezbeđeni udobni i bezbedni uslovi za život i boravak ljudi u njoj, a materijali od kojih je sagrađena ne sme da odaje štetne supstance u prostor koji se koristi i okolinu i ni na koji način ne sme negativno da utiče na zdravlje svih koji u prostoru borave i koji ga koriste.

Prilikom odabira materijala mora se voditi računa i o procesu same gradnje. U zavisnosti od odabranih materijala eventualno će biti neophodno unajmiti ljude koji su specijalizovani za gradnju određenih konstrukcija. Profesionalna lica su uvek dobro rešenje kada je u pitanju gradnja kuće, ali je takođe neophodno uračunati njihovu cenu u totalni budžet koji je dostupan. Kao i prilikom odabira dobavljača, neophodno je da tim koji će učestvovati u izvođenju radova bude pouzdan i profesionalan.

Građevinarstvo, izbor izvođača radova

Građevinarstvo, izbor izvođača radova

Najbolji materijali koje je moguće izabrati su oni koji dugo traju i koji zahtevaju minimum održavanja i za koje je održavanje lako.

Održavanje će učiniti da objekat dugo ostane u dobrom stanju, čak i da izgleda kao nov. Kvalitetni materijali, koji često spadaju u grupu skupljih materijala, najčešće zahtevaju daleko manje održavanja od materijala lošijeg kvaliteta koji su često materijali iz jeftinije cenovne grupe.

Energetska efikasnost objekta zavisi od odabira materijala

Energetska efikasnost objekta zavisi od odabira materijala

Energetska efikasnost je, takođe, na strani skupljih materijala. Povoljniji materijali su najčešće manje energetski efikasni. Kvalitetni i energetski efikasni materijali koji se odaberu za zidove, prozore, vrata, krov, mogu da obezbede visok stepen toplotne izolacije i na duge staze mogu da obezbede značajne uštede energije i samim tim učine unutrašnji prostor udobnijim, a porodični budžet bogatijim.

Gradnja doma zahteva mnogo promišljanja i planiranja, ali takođe zahteva i da graditelj ostane fokusiran na zadate ciljeve dok se probija kroz mnoštvo materijala i elemenata koje je neophodno da izabere.

Materijali koji su potrebni za gradnju kuće mogu se izabrati na osnovu mnogobrojnih različitih faktora kao što je cena objekta, cena održavanja, lokacija kuće, klima, energetska efikasnost i održivost, trajnost materijala i različiti estetski kriterijumi koji će se uklopiti u stil i ideje korisnika prostora.

Autor teksta: Irma Talović, d.i.a.