Connect with us
Arhitektura

Delta House – Inovativna tehnološka rešenja izgradnje

Delta House - Inovativna tehnološka rešenja izgradnje

DELTA REAL ESTATE
Zelena izgradnja kao obaveza svih nas

U VREMENU KADA JE BORBA ZA ZDRAVU PLANETU JEDAN OD PRIMARNIH GLOBALNIH CILJEVA IZDVOJIĆE SE SAMO KOMPANIJE KOJE SVOJU DUGOROČNU POLITIKU POSLOVANJA BAZIRAJU NA USPOSTAVLJANJU RAVNOTEŽE IZMEĐU ZAŠTITE ŽIVOTNE SREDINE, DRUŠTVENE ODGOVORNOSTI I BIZNISA.

U sektoru građevinske industrije, širom Evrope, zelena izgradnja usvojena je kao obaveza, a ne želja. U Srbiji ovakav trend prepoznala je nekolicina kompanija, a među najistaknutijim završenim projektima izdvaja se novo sedište kompanije Delta Holding – Delta House.

Delta Haouse glavni lobi - prirodni materijali

Visok kvalitet unutrašnjeg vazduha omogućen je kroz bipolarnu jonizaciju

Pri izgradnji ove poslovne zgrade investitor je insistirao na poštovanju savremenih trendova ekološki prihvatljive gradnje u primeni materijala, implementaciji visokoefikasnih sistema i uvođenju inovativnih tehnoloških rešenja. Zelena gradnja podrazumevala je poštovanje profesionalnih standarda od planiranja, preko projektovanja, građenja i održavanja, do korišćenja zgrade sa nizom ekološki prihvatljivih rešenja.

REZERVOAR ZA KIŠNICU

Zbog činjenice da se oko 50% godišnje potrošnje vode koristi za ispiranje toaleta ili zalivanje zelenih površina zgrada Delta House poseduje sopstveni rezervoar za kišnicu, a voda iz ovog rezervoara koristi se za snabdevanje toaleta u objektu.

Sakupljanje kišnih voda omogućeno je kroz sisteme na krovu objekta, na koti +42.55 m gde se vrši odvod atmosferskih voda putem krovnih slivnika sa grejačima, do nivoa -2 na kome se nalazi rezervoar zapremine 60 m³. Proračun atmosferske vode koja se može sakupiti urađen je na bazi podataka RHMZ Srbije, gde za Beograd prosečna količina padavina na godišnjem nivou iznosi 670 mm.

OMOTAČ OBJEKTA

Poznato je da kada izolacija nije dovoljno kvalitetna, napori za napajanje iz obnovljivih izvora energije prerastu u Sizifov posao, a tehnološki napredni sistemi su u stalnom riziku od opterećenja kapaciteta. Kako se to ne bi dogodilo, fasadni sistem na zgradi Delta House odabran je tako da se obezbedi maksimalna toplotna i zvučna izolacija. Profili pojačanih termičkih karakteristika, troslojni staklopaket u čijem se međuprostoru nalazi argon čine ovaj fasadni sklop veoma kvalitetnim. Koeficijent toplotne provodljivosti je od 0,79 do 0,85 što zgradu svrstava u kategoriju pasivnih objekata.

Fasadni sistem na zgradi Delta House

Fasadni sistem na zgradi Delta House / foto: Delta Real Estate

OZELENJAVANJE OBJEKTA

Po modelu evropskih prestonica, zelene oaze oko zgrade i na krovu dale su ovom objektu snažnu crtu modernosti i prepoznatljivosti. Odabir biljnih vrsta vršen je na osnovu WUCOLS liste, tako da sve odabrane vrste spadaju u kategoriju LC biljaka, odnosno biljaka koje zahtevaju minimalne količine vode. Kontrola vode omogućena je i kroz „kap po kap” sistem zalivanja svih zelenih površina, koje pokrivaju preko 1.300 m².

BIPOLARNI JONIZATORI ZA ČIŠĆENJE VAZDUHA

Visok kvalitet unutrašnjeg vazduha omogućen je kroz bipolarnu jonizaciju, koja predstavlja proces uklanjanja čestica zagađivača (smoga, prašine, grinja, alergena, gljivica, virusa i bakterija) iz radnog prostora. Ovo rešenje obnavlja i uravnotežuje nivoe prirodnih jona u zatvorenom prostoru, što omogućava da vazduh bude kvalitetniji u odnosu na onaj koji se nalazi spolja, a istovremeno dovodi do ušteda energije u HVAC sistemu. Bipolarna jonizacija može smanjiti stope ventilacije do 75%.

Delta Haouse glavni lobi - prirodni materijali

Zelena gradnja podrazumevala je poštovanje profesionalnih standarda

Sistem rada celokupne termotehničke instalacije je predviđen za rad u DCV sistemu, odnosno maksimalno štedljivom režimu rada. To znači da su predviđeni senzori prisustva, temperature i koncentracije CO2. Na taj način će se automatski održavati željeni klimatski uslovi u svakoj zoni prostora. U vremenu pandemije bipolarna jonizacija priznata je kao izuzetno efikasna u inaktivaciji koronavirusa.

SOLARNI PANELI

Stepen zagađenosti životne sredine, koji poslednjih decenija dramatično raste, umnogome je doprineo rastu tržišta solarne energije. Reč je o obnovljivom energetskom izvoru za koji se očekuje da do 2050. godine postane broj jedan u domenu tehnologije stvaranja zelene električne energije. Delimične potrebe poslovne zgrade od oko 23.000 m² zadovoljene su instalacijom solarnih panela ukupne snage 80 Kw.

PRIRODNI MATERIJALI

Ekološka svest nije izostala ni prilikom dizajna enterijera ove poslovne zgrade. Odabrani su prirodni materijali, elementi i nameštaj od recikliranog materijala koji stvaraju zdravu mikroklimu u ovom prostoru. Osim što utiču na očuvanje životne sredine, recikliranje i upotreba recikliranog materijala u enterijeru podstiče na kreativnost.

 

Delta Haouse enterijer - prirodni materijali

Odabrani su prirodni materijali za izradu enterijera

OLAKŠANA BETONSKA KONSTRUKCIJA

Delta House jedan je od najvećih projekata na Zapadnom Balkanu na kome je primenjen sistem olakšanih betonskih ploča po tehnologiji.

Plastične lopte od 100% reciklirane plastike

Plastične lopte od 100% reciklirane plastike zamenile su teški beton

Plastične lopte od 100% reciklirane plastike zamenile su teški beton na svim mestima na kojima on iz statičkih razloga nije nužan. Montaža 100.000 lopti u konstrukciju poslovne zgrade smanila je emisiju CO2 za 336 t. Značajne uštede količine energije tokom čitavog životnog veka objekta i sinteza moderne tehnologije i prirodnih materijala označili su budućnost građevinarstva. Kao dokaz primene zelenih standarda i podsticaj razvoja tržišta zeleno-održive gradnje omogućena je sertifikacija objekata.

Delta Haouse glavni lobi - prirodni materijali

Pri izgradnji ove poslovne zgrade investitor je insistirao na poštovanju savremenih trendova ekološki prihvatljive gradnje

Globalno gledano sertifikata za zelenu gradnju ima mnogo, ali su kod nas prepoznati i do sada zastupljeni LEED i BREEAM. Statistički podatak je da su u Srbiji trenutno LEED sertifikovana 22 objekta, a 30 je u procesu dobijanja sertifikacije, među kojima je i poslovna zgrada Delta House.

Delta Real Estate logo

DELTA REAL ESTATE
Vladimira Popovića 8a, 11000 Beograd
T +381 11 201 2600
info@deltarealestate.rs
www.deltarealestate.rs