Connect with us
Novosti

Upravna zgrada kompanije ZinCo i zeleni sistemi (VIDEO)

Na ovom objektu upavne zgrade implementirani su sledeći sistemi i komponente kompanije ZinCo:

 • System Build-up „Sedum Carpet“
  „Sedum Carpet“ je sistem standardne konstrukcije namenjen velikim zelenim krovovima. To je plitak i lagan tip zelenog krova sa atraktivnim izgledom „back-to-nature“, koji zahteva malo održavanja.
 • System Build-up „Rockery Type Plants“
  Veliki zeleni krovovi zahtevaju biljne vrste koje se lako mogu nositi sa suncem, vetrom i sušom. Izgradnjom sistema „Rockery Type Plants“ dobijate zeleni krov velike površine sa sofisticiranim dizajnom i individualnim karakterom.
 • System Build-up „SolarVert“
 • System Build-up „Steep Pitched Green Roof“
  Izgradnja sistema „Steep Pitched Green Roof“, zasnovana na elementima ZinCo Georaster®, omogućava postavljanje zelenih krovova sa nagibom većim od 20° i do 35°. ZinCo inženjeri mogu dizajnirati i posebna rešenja iznad 35°.
 • System Build-up „Roof Garden“
  Sistem zelenih krovova „Roof Garden“ je multifunkcionalna zelena krovna konstrukcija sa ugrađenim kontejnerom za skladištenje vode. Omogućava realizaciju različitih dizajnerskih koncepata. Pogodan je za travnjake, a sa dubljim sistemskim supstratom, za žbunje i drveće. Moguća je i integracija sa pejzažima, na primer, šetalištima, terasama, prilazima ili igralištima, itd.

 • System Build-up „Walkways and Driveways“
  Prilikom planiranja prolaza na krovovima, težinu nadogradnje treba uzeti u obzir od samog početka. Tokom ugradnje različitih slojeva za nadogradnju, hidroizolacija mora biti zaštićena od oštećenja. Ako je potrebno projektovati kombinaciju šetališta i zelenog krovova, važni su ne samo drenaža i otpornost na pritisak, već i kapacitet zadržavanja vode. Prilazi i parkinzi na krovovima zahtevaju i stabilnu konstrukciju i odgovarajuću nosivost. Pored sopstvene težine i nametnutih opterećenja na prilaznim putevima, horizontalne sile i torziona kretanja mogu se javiti usled ubrzanja, upravljanja vozilom ili lomljenja.
 • Bezbednosni sistemi: Fallnet SR, Fallnet SR Rail, Railing System SG 40

Kosta Bolbodjevski
ZinCo Representative for Serbia, Montenegro,
Bosnia & Herzegovina, Albania
Uzun Mirkova 5/II, 11000 Belgrade, Serbia
M. +381 63 219334
www.zinco-greenroof.com