Connect with us
Arhitektura

Arhitekta jednog grada ā€“ Loznica: Koncept arhitektura = Kultura

Loznica je grad smeÅ”ten u zapadnoj Srbiji, ima bogatu istoriju koja seže unazad hiljadama godina. ArheoloÅ”ka istraživanja svedoče da je područje danaÅ”nje Loznice naseljeno joÅ” u prapostojbini čovečanstva. Tokom rimskog perioda, Loznica je bila deo provincije Gornje Mezije, a ostaci rimskih građevina mogu se pronaći u okolini. Svedoci proÅ”lih vremena su Crkva Pokrova Bogorodice u Loznici, Manastir TronoÅ”a, Manastir ČokeÅ”ina, spomenici na Gučevu, u TekeriÅ”u, Dragincu, kao i etno selo TrÅ”ić. Nakon oslobođenja od Osmanlija, Loznica je proÅ”la kroz modernizaciju i razvoj u 19. veku. U to vreme, izgrađene su mnoge značajne javne zgrade, kao Å”to su Å”kole, crkve i trgovi, koje su obeležile urbani pejzaž Loznice. U 20. veku Loznica je proÅ”la kroz različite arhitektonske stilove, uključujući elemente secesije, klasicizma i modernizma.

Danas, Loznica nastavlja da se razvija i obnavlja svoju arhitekturu, sa modernim građevinama koje se uklapaju u bogatu istorijsku pozadinu grada. Sve ove karakteristike čine arhitekturu u Loznici jedinstvenom i značajnom za proučavanje i uživanje u njenoj lepoti, a predstaviće nam ih lokalni arhitekta Vladimir Pavlović iz studia ā€žArhitektonā€œ.

Loznica / foto: wikimedia.org

Loznica / foto: wikimedia.org

Grad Loznica ima bogatu arhitektonsku baŔtinu. Šta je to Ŕto ga po Vama najbolje karakteriŔe?

Arhitektura grada Loznice obuhvata različite stilove i periode, od srednjovekovnih manastira do modernih zgrada. Takođe se mogu videti i primeri kasnijih stilova poput neoklasicizma i secesije. Najstariji objekat na teritoriji grada Loznice je Manastir TronoÅ”a. On predstavlja pravoslavni manastir smeÅ”ten u blizini grada Loznice u Srbiji. Manastir je poznat po svojoj arhitekturi koja kombinuje elemente srpskog srednjovekovnog stila i kasnog baroka. Pored toga u blizini se nalazi i Turistički kompleks TrÅ”ić koji predstavlja zaÅ”tićeno područje od istorijskog značaja, sa objektima koji predstavljaju arhitekturu tradicionalnog srpskog sela u kome se nalazi i spomen kuća Vuka Stefanovića Karadzića.

Kasniji očuvani objekti su zgrada osnovne Å”kole ā€žAnta Bogićevićā€ koja je osnovana i izgrađena krajem XVIII veka. Hram Pokrova Presvete Bogorodice koji datira iz 1873. godine, urađen je u akademskom stilu. Kao poseban arhitektonski dragulj mora se pomenuti i banja Koviljača, koja se nalazi nadomak Loznice i predstavlja pravu riznicu objekata izgrađenih u akademskom stilu. NajlepÅ”a i najreprezentativnija zgrada u Banji Koviljači je definitivno Kur Salon, a vremenom je ovo zdanje postalo i prepoznatljivi simbol grada. Zdanje je podignuto 1932. godine, a naručilac je bio sam kralj Aleksandar I Karađorđević, koji je hteo da Srbija u novoj državi ima banje kakve su imali srednjoevropski kraljevi i carevi.

Poslovni prostor, Beograd/ 3D vizualizacija: Ahitekton

Poslovni prostor, Beograd/ 3D vizualizacija: Ahitekton

Od početka je Kur Salon građen za zabavu banjskih gostiju i tadaÅ”nje elite i kao takav do danas je sačuvao duh proÅ”lih vremena i raskoÅ”nih balova. Projektovali su ga arhitekte Dragoslav Đorđević i ruski bračni par Nikola i Olga Krasnov, dok je za enterijer bio zadužen Milan Minić, arhitekta i slikar. U periodu posle Drugog svetskog rata, Loznica je doživela modernizaciju i razvoj industrije pa je sa tim doÅ”lo do izgradnje većeg broja objekata i modernizacije infrastrukture. Izgrađen je veliki broj objekata stambenog i poslovnog karaktera, a kao poseban može se izdvojiti zgrada tržnog centra koja je izgrađena 1980. godine, kada je i dobila Borbinu nagradu za arhitekturu.

Kako se razvijala Loznica za vreme VaŔeg odrastanja i Ŕkolovanja za profesiju kojom se danas bavite? Na koji način ste posmatrali grad tokom tih godina?

Za vreme mog odrastanja, Loznica je većim delom bila u stagnaciji. U periodu od 1990. do 2001. godine skoro da se niÅ”ta značajno nije deÅ”avalo usled ekonomske i političke situacije u zemlji. Tek od 2001. godine dolazi do povećanja građevinske aktivnosti koja kulminira od 2019. pa do sada. Od 2001. godine do sada izgrađen je i gradi se veliki broj objekata, najviÅ”e viÅ”eporodičnog stanovanja ali i objekata kao Å”to su vrtići, turističko rekreativni kompleksi, crkve, industrijski objekti i sportske sale. Kao najznačajniji možda se izdvaja objekat gradskog stadiona koji je zavrÅ”en u maju 2023. godine.

Komercijalni objekat, Beograd / 3D vizualizacija: Arhitekton

Komercijalni objekat, Beograd / 3D vizualizacija: Arhitekton

Koliko je novogradnja stambenih objekata uzela maha u vaŔem gradu i kako Vam izgleda od momenta projektovanja do ugradnje materijala i zavrŔnih radova?

U Loznici je veliki broj novoizgrađenih objekata. Arhitektura samih objekata je raznnolika. Od objekata koji su zaista promiÅ”ljeni i izgrađeni po najviÅ”im standardima do objekata koji su čisto investitorski orijentisani i podređeni stvaranju profita. Već na prvi pogled može se uočiti da je viÅ”e objekata koji su rađeni u cilju ostvarivanja Å”to većeg profita. Ovakve objekte karakteriÅ”e odsustvo bilo kakvog arhitektonskog izraza. Svojim gabaritima i estetikom spolja, ali i loÅ”im funkcionalnim reÅ”enjima unutra oni ostavljaju velike posledice na urbanu matricu, smanjuju kvalitet života građana i Å”to je najgore ostaju kao svedok loÅ”e arhitektonske prakse, a usudio bih se reći i velike gramzivosti ljudi koji učestvuju u njihovoj izgradnji. Na sreću ima i dobrih primera, neke od zgrada finansirali su i projektovali ljudi čiji moral i obrazovanje ne dozvoljavaju da se spadne ispod minimuma pristojnosti i kulture pa se u gradu može naići i na dobre primere savremene arhitekture.

Porodični objekat, Bojnik / 3D vizualizacija: Arhitekton

Porodični objekat, Bojnik / 3D vizualizacija: Arhitekton

Koji su primeri dobre arhitektonske prakse u Loznici?

Ima dosta primera dobre arhitektonske prakse u Loznici. Svaki objekat koji svojim postojanjem ne ugrožava susedne objekte, koji svojim izgledom ne naruÅ”ava uspostavljeni ambijent, svojom funkcijom omogućava korisnicima da uživaju boraveći u njemu je primer dobre arhitektonske prakse.

Da li primećujete napredak u primeni energetski efikasnih sistema i inovativnih tehnologija u svojoj okolini?

Da, velika konkurencija na tržiÅ”tu nekretnina u Loznici polako dovodi do povećanja standarda gradnje. Sve viÅ”e se primenjuju savremeni materijali i njihov kvalitet se iz godine u godinu povećava.

Stambeni objekat, Banja Koviljača / 3D vizualizacija: Arhitekton

Stambeni objekat, Banja Koviljača / 3D vizualizacija: Arhitekton

Kako se sada postupa prema istorijskim i kulturnim objektima od značaja? Da li postoje aktivni projekti obnove i revitalizacije ili je ipak primarno ruŔenje u takvim situacijama?

Odnos prema kulturnom nasleđu kojeg Loznica ima zaista je raznolik. Dok se objekti koji su pod zaÅ”titom zaista ne ruÅ”e da bi se na njihovom mestu gradilo, ne postoji plan obnove i revitalizacije istih pa se sami od sebe uruÅ”avaju. Pored toga u okviru zaÅ”tićenih zona bez dozvole dolazi do izgradnje objekata koji svojom arhitekturom i namenom ugrožavaju kulturnoistorijske spomenike. Moram napomenuti kao pozitivno da je izvedena sanacija zgrade Kur salona u Banji Koviljači koja predstavlja arhitektonski dragulj naÅ”eg kraja.

Stambeni objekat, Beograd / 3D vizualizacija: Arhitekton

Stambeni objekat, Beograd / 3D vizualizacija: Arhitekton

Kako birate materijale za svoje projekte i u kojoj su meri investitori u Loznici prihvatili energetski efikasna reÅ”enja koja u samom startu jesu skuplja, ali na kraju donose velike uÅ”tede i povećavaju kvalitet stanovanja?

Savremeni način gradnje doveo je do pojave velikog broja kvalitetnih materijala koji svojim karakteristikama omogućavaju visoku energetsku efikasnost objekata. Sam kvalitet materijala je definisan pravilnikom o energetskoj efikasnosti i minimum se generalno poÅ”tuje. Dalje povećanje energetske efikasnosti i kvaliteta materijala koji se ugrađuju zavisi isključivo od investitora. Iako postoje primeri takve prakse u Loznici moram da kažem da nisu česti i da se u većini slučajeva ispunjava zakonski minimum.

Porodični objekat, Loznica / 3D vizualizacija: Arhitekton

Porodični objekat, Loznica / 3D vizualizacija: Arhitekton

Kako razvijate dobar arhitektonski koncept za određeni projekat i koliko je bitna saradnja svih činioca u lancu?

Ukoliko bih morao da kažem kako nastaje dobar koncept za jedan objekat odnosno da izdvojim neki činilac u nastajanju onda bi to definitivno bila analiza. Pod tim podrazumevam analizu svih relevantnih činilaca za jedan projekat od lokacije, preko potreba korisnika do upotrebe materijala i ostalih faktora koji utiču na jedno reÅ”enje. Pritom da bi arhitektura imala kvalitet ona mora da postigne balans između estetike, konstrukcije, funkcionalnosti, racionalnosti, da odgovori na postavljene zahteve korisnika i uklopi se u ambijent u kome se nalazi. Koncept ARHITEKTURA = KULTURA je možda osnovna karakteristika onoga sto ja pokuÅ”avam da postignem svojim delima.

Stambeni objekat, Beograd / 3D vizualizacija: Arhitekton

Stambeni objekat, Beograd / 3D vizualizacija: Arhitekton

Možete li da izdvojite jedan projekat koji je za Vas bio značajan ili je promenio vaŔu arhitektonsku karijeru?

Ne mogu da izdvojim posebno ni jedan projekat, svaki projekat koji sam radio naučio me je neÅ”to novo svaki je priča za sebe i svaki mi je zaista drag na svoj način. Arhitekta bi trebao da korača misleći o lepom i lepo stvarajući da pobeđuje sebe.