Connect with us
Građevina

Prodaja stanova u Beogradu

Beograd je oduvek bio grad u koji se dolazilo, a iz koga se retko odlazilo. I pored velikog broja ljudi, gužve, buke, saobraćaja, Beograd je ostao jedna od veoma interesantnih i poželjnih destinacija za život. Ako uzmemo sve sadržaje koje nam on nudi, sasvim je opravdana njegova titula poželjnog grada. Iako su skoraÅ”nje epidemioloÅ”ke prilike izazvale kretanje ka kućama i vikendicama van grada, prodaja stanova u Beogradu je nastavila svojom uzlaznom putanjom.

Prema zvaničnim podacima Republičkog geodetskog zavoda, u novembru 2021. godine prometovalo se oko 600 miliona evra, Å”to je za 69% viÅ”e u odnosu na period pre korone. Sklopljeno je za jednu trećinu viÅ”e kupoprodajnih ugovora, a sve to uz izuzetno visoke cene kvadrata. Stručnjaci smatraju da je glavni razlog visokih cena, veća tražnja u odnosu na ponudu.

Takođe, mora se uzeti u obzir aktuelna situacija sa ratom u Ukrajini, koja je dovela do povećanja cena građevinskog materijala i to nekoliko puta, ekonomska kriza i povećanje građevinskih taksi.

Prodavci nekretnina kažu da je prosečna cena kvadrata u Beogradu u septembru ove godine iznosila 2.475 eur. Međutim, u centru grada cena se ne spuÅ”ta ispod 3.000 eur po kvadratu, dok je na Novom Beogradu dostigla rekordnih 5.000 eur-a. Na periferiji grada cena je prihvatljivih 2.000 eur po kvadratu.

Prodaja stanova u Srbiji

Prodaja stanova u Srbiji

Postavlja se pitanje kako je pored tako visokih cena, prodaja stanova u Beogradu i dalje na uzlaznoj putanji. Kao odgovor na to pitanje polazimo od činjenice da na cenu stana utiču lokacija, način gradnje, vrsta građevinskog materijala, saobraćajna infrastruktura, opremljenost stana, druÅ”tveni trend tzv. ā€žin lokacijaā€œ kao Å”to je Beograd na vodi. Takođe, Beograd je glavni investicioni centar u jugoistočnoj Evropi, Å”to diktira visoku cenu nekretnina.

Međutim, stručnjaci kažu da je prodaja stanova u Beogradu po visokoj ceni rezultat ulaganja gotovog kapitala u nekretnine. PlaÅ”eći se loÅ”e ekonomske situacije i inflacije, ljudi gotovinu ulažu u kupovinu stanova, vodeći se miÅ”lju da je to pametno ulaganje, odakle će ostvarivati pasivan priliv novca. Ova teorija posebno je potvrđena činjenicom da ljudi koji stanove kupuju kao reÅ”enje stambenog pitanja, trenutno čine svega 5% kupaca nekretnina. Iako su do skoro bili viÅ”e zastupljeni, glavni razlog je povećanje kamata stambenih kredita.

Prodaja stanova u Beogradu će i u budućnosti biti na visokom nivou, iz prostog razloga Å”to je Beograd milionski grad, prestonica, koja će uvek biti in za stanovanje. Å to se tiče cena, važi miÅ”ljenje da će se njihov rast postepeno smanjivati i tokom 2023. godine stati. Međutim, da li će se doći i do pada cena kvadrata, prilično je diskutabilno.

Autor teksta: Snežana Trtica Graovac, novinar