Connect with us
Novosti

Procesing ’24: UNAPREĐENЈE INDUSTRIJSKIH PROCESA I PRAKSI

37. Međunarodni kongres o procesnoj industriji biće održan u Beogradu 29-31. maja 2024. u prostorijama Privredne komore Srbije

DruÅ¡tvo za procesnu tehniku, pri SMEITS-u, po trideset sedmi put organizuje svoj Kongres o procesnoj industriji (Procesing ’24). Suorganizatori skupa su: Katedra za procesnu tehniku MaÅ¡inskog fakulteta u Beogradu i Privredna komora Srbije.

Ovaj Kongres predstavlja priliku za razmenu znanja, iskustava i dostignuća u sledećim oblastima: Procesne tehnologije, operacije, aparati i mašine u procesnoj industriji, Projektovanje, izgradnja, eksploatacija i održavanja procesnih postrojenja, Korišćenje energije u procesnoj industriji, Inženjerstvo životne sredine i održivog razvoja u procesnoj industriji, Primena koncepta cirkularne ekonomije u procesnoj industriji, Merenje i upravlјanje, modelovanje i optimizacija procesnih i termoenergetskih postrojenja, Menadžment kvaliteta i standardizacija u organizacijama.

Kongres okuplјa širok spektar učesnika, uključujući stručnjake iz naučnoistraživačkih organizacija (instituta, fakulteta, inovacionih centara), industrije, predstavnike kompanija i drugih relevantnih interesnih grupa, pružajući naučnoj zajednici priliku da predstavi svoje radove i ideje kroz prezentacije i diskusije i poveže se sa stručnjacima iz industrije. Kroz raznovrsne teme, panel sesije (okrugle stolove) i umrežavanje sa stručnjacima, ovaj kongres omogućava razmenu znanja i ideja, promoviše inovacije i doprinosi unapređenju industrijskih procesa i praksi.

Za inženjere u oblasti procesne industrije i tehnologije ovaj skup predstavlјa priliku da se informišu o najnovijim trendovima, tehnologijama i praksama u procesnoj industriji i da, kroz predavanja, panel sesije (okrugle stolove) i međusobne kontakte, razmene iskustva sa kolegama u oblasti svog rada.

Inženjerima u oblasti industrijske energetike, Procesing ’24 pružiće priliku za bolјe upoznavanje novih reÅ¡enja efikasnijeg korišćenja energije u procesnim postrojenjima, razmenu ideja o održivim energetskim reÅ¡enjima i primenu novih metoda energetske analize.

Za inženjere u oblasti menadžmenta kvaliteta i standardizacije, Kongres donosi saznanja o implementaciji najbolјih praksi, standardima kvaliteta i kontroli procesa u industriji. Uopšteno govoreći, ovaj skup omogućava razmenu iskustava sa kolegama iz različitih sektora i diskusije o najefikasnijim metodama unapređenja kvaliteta proizvoda i procesa.

Program i teme Kongresa

Plenarna predavanja

U plenarnoj sesiji predviđena su sledeća četiri izlaganja:

  • Pozicija Republike Srbije u odnosu na politiku i regulativu u oblasti energetske efikasnosti EU u okvirima energetske tranzicije i klimatskih promena, Antonela Solujić, Privredna komora Srbije;
  • Predavanje na temu ZaÅ¡tite životne sredine, Dragana Radulović, Ministarstvo zaÅ¡tite životne sredine Republike Srbije;
  • Primena nove CBAM regulative: kontekst, značaj, prva iskustva i očekivanja, DuÅ¡an Stokić, Privredna komora Srbije;
  • Ozelenjavanja industrije u trci ka neto-nultoj emisiji i dalje, Miodrag Mesarović, Akademija inženjerskih nauka Srbije

Na ovogodišnjem skupu biće predstavlјeni primeri dobre prakse.

O projektu javno-privatnog partnerstva (JPP) upravljanja otpadom u Beogradu, Aktiviranje postrojenja za energetsko iskorišćenje komunalnog otpada, snage 103 MW, govoriće g. Vladimir Milovanović, direktor Beo Čiste Energije. Kolega Miodrag Malinić, procesni inženjer u tehničkoj službi Apatinske pivare predstaviće postrojenje za prečišćavanje i preradu otpadniih voda, Kogenerativno postrojenje za korišćenje biogasa i dobijanje zelene energije i upotrebe u pivari.

Nakon toga će gđa Tatjana Bojanić, VD direktora Instituta za standardizaciju Srbije imati izlaganje pod naslovom Novi međunarodni standardi sistema menadžmenta u oblasti veštačke inteligencije, pri čemu će govoriti o razvoju novih međunarodnih standarda koji će se koristiti za ocenjivanje korporativnog uticaja na društvo i okolinu, kao i kvalitet upravljanja obavezom izveštavanja o održivosti za kompanije u kontekstu standarda ESG.

Panel sesije (okrugli stolovi), prezentacije

U program Procesinga ’24 uklјučene su panel sesije sa aktuelnim temama kao Å¡to su: korišćenje energije u procesnim postrojenjima; energetska efikasnost procesnih postrojenja; primena obnovlјivih izvora energije; korišćenje otpadne toplote procesa; zaÅ¡tita životne sredine, zaÅ¡tita radne sredine; upravlјanje otpadnim materijalima u procesnoj industriji; reÅ¡enja za smanjenje emisije gasova staklene baÅ¡te iz procesne industrije.

Okrugli sto pod naslovom Kvalitet, a ne potencijal biomase, vodi prof. dr Nebojša Manić, Mašinski fakultet, Beograd, a panelisti su: Marko Stevanović, Hargassner, Jovan Anđić, Energopolis, Đorđe Roškić, Toplana Majdanpek, Prof. dr Branko Glavonjić, Univerzitet u Beogradu – Šumarski fakultet, Beograd i predstavnik firme „Radijator“, Kraljevo.

Sve su veći ekološki, socio-ekonomski i geopolitčki izazovi u svetu koji se tradicionalno oslanja na fosilna goriva. Sve je manje vremena i više se ne može odlagati prelazak na održive ekonomske modele zasnovane na obnovljivim izvorima energije. Pretnje od klimatskih promena, kao rezultata čovekovih aktivnosti, i potreba da se obezbedi održivost životne sredine sada su globalni prioritet. Biomasa, kao deo obnovljivih izvora energije, predstavlja resurs koji se nalazi u velikim količina i predstavlja osnovu za mnoge različite industrije, dok kvalitet biomase igra ključnu ulogu u efikasnoj i održivoj upotrebi biomase kao izvora energije. Kvalitet biomase se može smatrati važnijim od od njenog potencijala, jer utiče na efikasnost sagorevanja, ekološki otisak, stabilnost procesa i dugoročne ekonomske troškove, osiguravajući održivu i pouzdanu proizvodnju energije. Visokokvalitetna biomasa smanjuje emisiju štetnih materija i troškove održavanja, dok loš kvalitet može rezultirati nepredvidljivim procesima i većim ekološkim i ekonomskim rizicima.

Novi talas srpskog inženjerskog menadžmenta na pojedinim inostranim tražištima – analiza ponude i tražnje, naslov je okruglog stola koji vodi prof. dr Mladen Đurić, Fakultet organizacionih nauka, Beograd. Panelisti su: Dr Ivan Pribićević, osnivač i direktor „Simplify Consulting“, Beograd i Uglјeša Bogdanović, vlasnik „QCDS Consulting“, Beograd.

Analiza geografskih dimenzija i portfolija ponude/tražnje u vezi sa srpskim inženjersko-menadžerskim kapacitetima na raznim inostranim tržištima – šta i gde se traži, šta i gde trenutno imamo mogućnosti da ponudimo?

Razmatranje karakteristika aktuelnih i skoraÅ¡njih projekata zasnovanih na naÅ¡em „know-how“ (vezano za primenu specifičnih ISO standarda, modela kao Å¡to su Lean & Six Sigma i Kaizen, ili oblasti kao Å¡to su autoindustrija ili energetika) koji se odvijaju na inostranim tržiÅ¡tima – Å¡ta smo naučili kroz njihove životne cikluse, od početnog pregovaranja do zavrÅ¡etka posla?

Pogled u budućnost – kakva znanja i sposobnosti stičemo u oblastima inženjerskog menadžmenta vezanim za IT delatnost, razvoj i primenu veštačke inteligencije, VR (i dalјe u tom pravcu), koja mogu biti osnova za buduće poslove konsaltinga, obuka, i ostalih vrsta projekata na pojedinim inostranim tržištima?

Posebna tema koja se odnosi na aktuelnosti vezane za opremu pod pritiskom (nova regulativa, razmena iskustava, problemi i zapažanja) tradicionalno će biti obrađena i na ovogodiÅ¡njem Procesingu ’24. Okrugli sto vode g. Ilija Kovačević, dipl. inž. maÅ¡., Pro-ING, Beograd i prof. dr Aleksandar Petrović, MaÅ¡inski fakultet, Beograd

Procesing ’24 završava se posetom fabrici kompanije Grundfos, u Inđiji, a autobus za prevoz gostiju obezbedili kolege iz Instituta za nuklearne nauke „Vinča“.

Obrazac za registraciju se nalazi OVDE

Ovogodišnji, 37. Međunarodni kongres o procesnoj industriji pomogli su: Ministarstvo nauke, tehnološkog razvoja i inovacija Republike Srbije i kompanije Grundfos, Wilo Ovex inženjering, Cim gas, Kazantrade, Vodavoda, Inženjerska komora Srbije i Institut za nuklearne nauke „Vinča“.

Prof. dr Miroslav Stanojević, dipl. inž. maš.
V. prof. dr Nikola Karličić, dipl. inž. maš.

www.smeits.rs
Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS)
Kneza Miloša 7a/II, 11000 Beograd
Tel. 011 3230 041