Connect with us
Novosti

Poseta Centru za upravljanje otpadom u Vinči u okviru Procesing ’22

Prvog dana Procesinga ā€™22 ā€“ u sredu, 1. juna, od 11.00 časova, prof. Aleksandar Petrović (MaÅ”inski fakultet, Beograd) vodi okrugli sto na temu ā€žNova domaća zakonska regulativa u oblasti opreme pod pritiskomā€œ. Panelisti su predstavnik Ministarstva rudarstva i energetike; BoÅ”ko Aleksić, dipl. inž.maÅ”.; Radivoje Nikoličić, dipl. inž.maÅ”.

Nova domaća zakonska regulativa

Nova domaća zakonska regulativa

  • Tema 1. Zahtevi za obrazovanjem kadrova koji se bave opremom pod pritiskom. Uvodna reč: BoÅ”ko Aleksić, dipl. inž. maÅ”., ocenjivač ATS-a, predavač na kursevima za IBR.
  • Tema 2. Akreditacija u oblasti opreme pod pritiskom. Uvodna reč: Radivoje Nikoličić, dipl. inž. maÅ”., Akreditaciono telo Srbije – ATS.

Diskusije Razgovor o minimalnom nivou potrebnog obrazovanja koja moraju da poseduju lica zaposlena u imenovanim telima i lica koja se bave ispitivanjem, održavanjem, i koriŔćenjem opreme pod pritiskom. Razgovor o uvođenju sertifikacije u oblast opreme pod pritiskom. Kontrolna tela i ispitne laboratorije ā€“ nadležnosti. Akreditacija za potrebe imenovanja.

  • Tema 3. Inicijativa za ponovno udruživanje imenovanih tela i korisnika opreme pod pritiskom. Pre viÅ”e godina pokrenuta je inicijativa za udruživanje imenovanih tela pri SMEITS-u. Iako su stvoreni preduslovi za takvu aktivnosti ā€“ to nije zaživelo.

Potrebno je osnovati Komitet za opremu pod pritiskom u okviru DruÅ”tva za procesnu tehniku, sa ciljem reÅ”avanja aktuelne probleme u primeni propisa, brige o unapređenju znanja, predlaganja poboljÅ”anja o svim aktivnostima, donoÅ”enja preporuka za rad u oblastiā€¦

Predsedavajući: sumiranje zaključaka na osnovu diskusija.

Celokupan program

Drugog dana ā€“ u četvrtak, 2. juna, od 11.00 časova, prof. Aleksandar Jovović vodi okrugli sto na temu ā€žSavremeni postupci termičkog tretmana otpada. Iskustva u primeni biomase kao gorivaā€œ. Panelisti su Vladimir Milovanović, Beo čista energija, prof. dr Filip Kokalj, MaÅ”inski fakultet, Maribor, Danijela Božanić i predstavnik PKS.

Savremeni postupci termičkog tretmana otpada

Savremeni postupci termičkog tretmana otpada

Trećeg dana ā€“ u petak, 3. juna, organizovano idemo u posetu Centru za upravljanje otpadom u Vinči. Poseta centru za upravljanje otpadom u Vinči izazvala je veliko interesovanje učesnika i broj mesta brzo je popunjen.

SMEITS logo

www.smeits.rs
Savez maŔinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS)
Kneza MiloŔa 7a/II, 11000 Beograd
Tel. 011 3230 041