Connect with us
Novosti

Poseta Centru za upravljanje otpadom u Vinči u okviru Procesing ’22

Prvog dana Procesinga ’22 – u sredu, 1. juna, od 11.00 časova, prof. Aleksandar Petrović (Mašinski fakultet, Beograd) vodi okrugli sto na temu „Nova domaća zakonska regulativa u oblasti opreme pod pritiskom“. Panelisti su predstavnik Ministarstva rudarstva i energetike; Boško Aleksić, dipl. inž.maš.; Radivoje Nikoličić, dipl. inž.maš.

Nova domaća zakonska regulativa

Nova domaća zakonska regulativa

  • Tema 1. Zahtevi za obrazovanjem kadrova koji se bave opremom pod pritiskom. Uvodna reč: Boško Aleksić, dipl. inž. maš., ocenjivač ATS-a, predavač na kursevima za IBR.
  • Tema 2. Akreditacija u oblasti opreme pod pritiskom. Uvodna reč: Radivoje Nikoličić, dipl. inž. maš., Akreditaciono telo Srbije – ATS.

Diskusije Razgovor o minimalnom nivou potrebnog obrazovanja koja moraju da poseduju lica zaposlena u imenovanim telima i lica koja se bave ispitivanjem, održavanjem, i korišćenjem opreme pod pritiskom. Razgovor o uvođenju sertifikacije u oblast opreme pod pritiskom. Kontrolna tela i ispitne laboratorije – nadležnosti. Akreditacija za potrebe imenovanja.

  • Tema 3. Inicijativa za ponovno udruživanje imenovanih tela i korisnika opreme pod pritiskom. Pre više godina pokrenuta je inicijativa za udruživanje imenovanih tela pri SMEITS-u. Iako su stvoreni preduslovi za takvu aktivnosti – to nije zaživelo.

Potrebno je osnovati Komitet za opremu pod pritiskom u okviru Društva za procesnu tehniku, sa ciljem rešavanja aktuelne probleme u primeni propisa, brige o unapređenju znanja, predlaganja poboljšanja o svim aktivnostima, donošenja preporuka za rad u oblasti…

Predsedavajući: sumiranje zaključaka na osnovu diskusija.

Celokupan program

Drugog dana – u četvrtak, 2. juna, od 11.00 časova, prof. Aleksandar Jovović vodi okrugli sto na temu „Savremeni postupci termičkog tretmana otpada. Iskustva u primeni biomase kao goriva“. Panelisti su Vladimir Milovanović, Beo čista energija, prof. dr Filip Kokalj, Mašinski fakultet, Maribor, Danijela Božanić i predstavnik PKS.

Savremeni postupci termičkog tretmana otpada

Savremeni postupci termičkog tretmana otpada

Trećeg dana – u petak, 3. juna, organizovano idemo u posetu Centru za upravljanje otpadom u Vinči. Poseta centru za upravljanje otpadom u Vinči izazvala je veliko interesovanje učesnika i broj mesta brzo je popunjen.

SMEITS logo

www.smeits.rs
Savez mašinskih i elektrotehničkih inženjera i tehničara Srbije (SMEITS)
Kneza Miloša 7a/II, 11000 Beograd
Tel. 011 3230 041