Connect with us
Građevina

Šta su energetski efikasne kuće?

Energetska efikasnost i važnost uštede energije se često pominju poslednjih godina, ali šta to zapravo znači na primeru kuće? Šta su energetski efikasne kuće, koje sve vrste energetski efikasnih kuća postoje i u kojoj meri tokom eksploatacije ovakve kuće doprinose uštedama u Vašem kućnom budžetu, nastojaćemo da odgovorimo u nastavku teksta.

Postoje različiti tipovi energetski efikasnih kuća koji se baziraju na nivou potrošnje energije:

  • niskoenergetske kuće (low energy house)
  • pasivne kuće (passive house, ultra-low energy house)
  • kuće nulte energije (zero-energy house or net zero energy house)
  • nezavisne ili autonomne kuće (autonomous building, house with no bills)
  • kuće sa viškom energije (energy-plus-house)

RAZLIKE IZMEĐU OBIČNE I ENERGETSKI EFIKASNE KUĆE

Energetski efikasna kuća je objekat koji u odnosu na prosek, troši manje energije za grejanje, hlađenje i pripremu tople vode.

U Srbiji je od 2012. godine na snazi novi zakon o energetskoj efikasnosti, koji podrazumeva da svaki novoizgrađeni objekat, pa tako i individualna kuća, mora zadovoljiti minimalno „C“ energetski razred. Svi objekti izgrađeni nakon 2012. godine moraju zadovoljavati propisani minimum i smatraju se energetski efikasnim.

Međutim, u okviru energetski efikasnih objekata postoje različite kategorije, te se tako može izgraditi niskoenergetska ili trolitarska kuća, pasivna kuća, kuća nulte energije, autonomna kuća, pa čak i kuća s viškom energije. Svi ovi nazivi označavaju građevinske koncepte, za koje važe potpuno jasne osnove. Proces oblikovanja energetski efikasne kuće u velikoj meri odlikuje moderniji pristup i upotreba novih materijala i tehnologija.

Do 78 % energije za grejanje ili hlađenje objekata se može uštedeti kvalitetnom toplotnom izolacijom u osnovnom konstruktivnom elementu (kakvi su Ytong blokovi) ili putem dodatne termoizolacije. Kod izgradnje bilo koje vrste energetski efikasnih kuća, od izuzetne važnosti je prevazilaženje toplotnih mostova, što se uspešno postiže upotebom Ytong sistema gradnje.

Energetski efikasne kuće i njihovo uravljanje pomoću aplikacije i tablet uređaja

Tablet za kontrolu energetski efikasne kuće

NISKOENERGETSKE KUĆE

Niskoenergetskim kućama mogu se smatrati oni objekti koji, u odnosu na tzv. obične kuće, troše oko 30 % manje energije. Ipak, ne postoji globalno prihvaćena definicija niskoenergetske kuće, već postoje razlike u zavisnosti od podneblja. U našoj zemlji niskoenergetska kuća podrazumeva potrošnju energije manju od 30 kWh/m2. Ovaj tip energetski efikasnih kuća se još naziva i „trolitarske“ kuće, jer kada se napravi paralela, jedan litar lož ulja je ekvivalent potrošnji od 10 kWh.

Da bi se postigla ušteda energije kod niskoenergetske kuće, koristi se potencijal energije sunca. Ugrađuju se energetski efikasni prozori, obavezni su niski nivoi propuštanja vazduha i obnova toplote u ventilaciji za grejanje i hlađenje. Dopušteni su i poželjni standardi prema pasivnim solarnim tehnikama dizajna ili aktivne solarne tehnologije, odnosno ugradnja solarnih kolektora i foto-naponskih ćelija.

U KOJOJ MERI JE NISKOENERGETSKA KUĆA SKUPLJA OD KLASIČNE?

Ukoliko uporedimo troškove gradnje i završetka niskoenergetske kuće, inicijalno ulaganje je više za okvirno 20% u odnosu na klasičnu gradnju. Međutim, svaki vid ulaganja u energetsku efikasnost je dugoročna investicija koja se višestruko isplati tokom decenija života u vašoj novoj kući.

PASIVNA KUĆA

Pasivna kuća je širom sveta standard kod energetski efikasne gradnje. Sam naziv otkriva princip njenog funkcioniranja – toplom se održava „pasivno“, odnosno bez aktivnog sistema zagrevanja i klimatizacije.

Koncipirana je na principu termosa. Odnosno pasivnim načinom gradnje postiže se da temperatura u kući i leti i zimi bude ujednačena. Ključ je zapravo u izolovanosti i zaptivenosti prostora, kao i cirkulaciji vazduha kroz specijalne sisteme. Po definiciji pasivna kuća troši ne više od 15 KWh/m2 godišnje za grejanje.

Specifičan arhitektonski pristup, tipičan za pasivne kuće, omogućava u što većoj meri korišćenje sunčeve energije, posebno za grejanje u zimskom periodu. Na prvom mestu se vodi računa o orijentaciji objekta, gde južni zid uvek obiluje staklenim površinama, dok su na severnom delu staklene površine svedene na minimum. Veoma male potrebe za zagrevanjem prostora, uspešno se rešavaju upotrebom toplotne pumpe koja se kombinuje sa kolektorima sunčeve energije.

Energetski efikasne kuće sa solarnim panelima

Kuća sa solarnim panelima

ZDRAV I KOMFORAN KONCEPT STANOVANJA

U svakoj pasivnoj kući je nezamenjiv sofisticirani sistem ventilacije sa rekuperacijom vazduha . Zdravlje i komfor za stanare postiže se, tako što se dovodi upravo onoliko svežeg vazduha, koliko je stanarima potrebno. U prostoru u kome se boravi stalno se dovodi „netretirani“ spoljašnji vazduh. Tako se održava visok nivo kvaliteta i higijene vazduha unutar kuće. Upravo se u funkcionisanju ovog sistema krije najveća tajna pasivnih kuća. Uređaj za ventilaciju uzima i do 95% toplote iz odlaznog vazduha, koji se preko prenosnika toplote odvodi u dolazni vazduh. Dakle, sveži vazduh se na neki način koristi kao posrednik u grejanju, dok se kao generatori toplote, osim konvencionalnih kotlova za grejanje, koriste i specijalni sistemi toplotnih pumpi.

Pasivna kuća otplaćuje samu sebe, ona nije zaštićeni proizvod, već građevinski koncept, koji svima stoji na raspolaganju.

Do 78 odsto energije za grejanje ili hlađenje zgrada se može uštedeti kvalitetnom toplotnom izolacijom u osnovnom konstruktivnom elementu (kakvi su Ytong blokovi) ili putem dodatne toplotne izolacije. Kod izgradnje bilo koje vrste energetski efikasnih kuća, od izuzetne važnosti je prevazilaženje toplotnih mostova, što se uspešno postiže upotebom Ytong sistema gradnje.
Pasivna kuća otplaćuje samu sebe, ona nije zaštićeni proizvod, već građevinski koncept, koji svima stoji na raspolaganju.

KUĆE NULTE ENERGIJE

Iz naziva se može naslutiti da je reč o kući s nultom energetskom potrošnjom i nultom emisijom ugljen-dioksida godišnje. Takva kuća može biti potpuno nezavisna od energetske mreže, i u zavisnosti od sezone koristi obnovljive izvore energije koji se generišu unutar objekta i ne zagađuju okolinu. Kuće nulte energije proizvode energiju koristeći obnovljive izvore, što je jednako energiji koja je potrošena unutar doma. Kuće sa nultom energetskom emisijom podrazumevaju kuće bez ostatka ugljen-dioksida, odnosno kuće bez emisije.

Rangiranje efikasnosti kuće

Rangiranje efikasnosti kuće

AUTONOMNE KUĆE

Autonomna ili nezavisna kuća normalno funkcioniše bez spoljašne infrastrukturne podrške. Konkretno, ovakve kuće nemaju priključke na mrežu za distribuciju električne energije, na vodovod, kanalizaciju, komunikacijsku mrežu, a u nekim slučajevima nema ni priključke na javnu mrežu. Energija je u ovom slučaju samo jedan od resursa koje je potrebno dobiti iz prirode.

KUĆE SA VIŠKOM ENERGIJE

Kuća s viškom energije tokom cele godine sama proizvede više energije, koristeći obnovljive izvore, nego što uzme iz spoljašnje sredine. Višak energije ostvaruje se malim generatorima električne energije, niskoenergetskom tehnikom gradnje poput pasivnog solarnog dizajna kuće, te pažljivim izborom lokacije za kuću.

ENERGETSKI EFIKASNE KUĆE SU BUDUĆNOST

Važno je da razmotrimo sve mogućnosti prilagođavanja vlastitog života i života ljudi u zajednici novim izvorima energije i novim načinima štednje energije. Energetski efikasne kuće su samo jedan deo u globalnoj težnji ka očuvanju energije.

Trenutno na svetu postoji relativno mali broj energetski efikasnih kuća i objekata. Sa svakom novom energetski efikasnom kućom se skupljaju preko potrebna iskustva koja se mogu implementirati u gradnju još efikasnijih kuća.

Pozitivni građevinski zakoni i propisi, državni podsticaji i sufinansiranje podizanja energetske efikasnosti naših kuća, korak su ka gradnji budućnosti. Gradnji koja će morati da poštuje načela energetske efikasnosti, kako bismo očuvali sredinu i izgradili bolju budućnost za generacije koje dolaze.

xella logo