Connect with us
Novosti

Udruženje arhitekata Srbije raspisuje konkurs za godišnju nagradu

UDRUŽENJE ARHITEKATA SRBIJE raspisuje konkurs za dodelu GODIŠNJIH NAGRADA ZA ARHITEKTURU za 2019.godinu

Nagrada Udruženja arhitekata Srbije se dodeljuje za:

A. Najuspešnije arhitektonsko delo iz svih oblasti arhitekture autorima pojedincima ili autorskim timovima, realizovano u protekloj godini zaključno sa 31.12.2019.godine za Godišnju nagradu „Aleksej Brkić“.

B. Izvedeno delo naših arhitekata koje je realizovano u inostranstvu u   konkurenciji za povelju Udruženja arhitekata Srbije , u protekloj godini, zaključno sa 31.12.2019.

C. Nagrada za najuspeliji studentski projekat arhitekture studentima arhitekture, nastao u toku nastavnog procesa u protekloj 2019. godini.

Žiri za dodelu nagrada :

Predsednica:

Dr Snežana Vesnić, arhitekta, Beograd

članovi Žirija:

–          Dr Jelena Ivanović Vojvodić, arhitekta, Beograd

–          Dr Dijana Adžemović Anđelković, arhitekta, Beograd

–          Dr Nemanja Radusinović, arhitekta, Novi Sad

–          Miodrag Medar, arhitekta, Niš

Predlagač je dužan da Žiriju u pisanoj formi podnese:

–          prijavu kandidata sa informacijom o objektu kojim se kandidat kandiduje za nagradu; a naročito, dokaz o članstvu područnog Društva arhitekata, grafičke priloge (situaciju osnove i preseke) koji će omogućiti odgovarajući uvid u sadržaj i rešenje, kratko tekstualno objašnjenje i fotografije objekta iz kojih se može sagledati ukupan gabarit – obavezna predaja i digitalno ( cd, dvd ili usb ) u pdf formatu, u rezoluciji do 150 dpi.

–          izjavu da je objekat završen u godini za koju konkuriše;

–          predlagač može podneti za predloženo delo i već ranije objavljene ocene, mišljenja, kritike i drugi raspoloživi materijal (ukoliko postoje) koji prezentuje, tumači i osvetljava kandidatov doprinos i podkrepljuje razlog za kandidaturu;

–          za predloženi studentski projekat, predlagač je dužan da Žiriju u pisanoj formi podnese:

prijavu kandidata sa informacijom o projektu kojim se kandidat kandiduje za nagradu, grafičke priloge projekta koji će omogućiti uvid u sadržaj i rešenje, tekstualni opis projekta, preporuku predmetnog nastavnika kao i drugi raspoloživi materijal o studentskom projektu– obavezna predaja i digitalno ( cd, dvd ili usb ) u pdf formatu, u rezoluciji do 150 dpi.

Konkurs za nagradu se raspisuje 20.07.2020., a rok za podnošenje predloga sa kompletnom dokumentacijom je do 30.09.2020.godine do 15,00 časova.

Predlozi se dostavljaju na adresu Udruženja arhitekata Srbije i Društva arhitekata Beograda, Kneza Miloša 7a/III, soba 32, radnim danima od 10,00 do 14,00 časova, kontakti UAS/DAB:

011/3230-059, 3239-754, sas-dab@eunet.rs„> sas-dab@eunet.rs.

Izvor: UDRUŽENJE ARHITEKATA SRBIJE