Connect with us
Materijali

Reč stručnjaka: Prijatna klima u prostoriji počinje sa pravilnim odabirom materijala

RÖFIX CalceClima® Finish Dekor.

Za časopis „GRENEF – Građevinarstvo & Energetska Efikasnost” govori Marija Vasić, savetnica za arhitekte i asistent prodaje u kompaniji RÖFIX d.o.o.

Marija Vasić, savetnica za arhitekte i asistent prodaje u kompaniji RÖFIX d.o.o.

Marija Vasić, savetnica za arhitekte i asistent
prodaje u kompaniji RÖFIX d.o.o.

U građevinarstvu se danas postavljaju vrlo visoki zahtevi, a oni se temelje na željama i potrebama samih investitora, državnih institucija, okoline i državnog razvoja. Vođeni time već više od 100 godina, kompanija RÖFIX d.o.o. radi na tome da razvije visoko kvalitetne tehnologije u građevinarstvu. Kompanija koja je započela proizvodnju građevinskog materijala u Austriji davne 1890 godine, postala je nakon decenija i decenija širenja kompanija koja posluje širom Evrope i Sveta.

Inovativnim građevinskim rešenjima omogućavaju laku primenu u praksi, a uz stručne savete pružaju podršku u svakoj fazi izgradnje. RÖFIX d.o.o. za svoje inovativne sistemske proizvode garantuje da zadovoljavaju najviše tehničke, ekološke i ekonomske standarde, podstiču aktivnu politiku u interesu građevinarstva, vide sebe kao posrednika između donosioca građevinskih propisa i svih učesnika u procesu gradnje – od arhitekata preko sveukupne građevinske operative sve do krajnjeg potrošača, investitora. Godine poslovanja pokazale su da je RÖFIX d.o.o. snažan partner na koga se možete osloniti u bilo kom trenutku.

Tako smo se i mi iz redakcije časopisa GRENEF – Građevinarstvo & Energetska Efikasnost oslonili na stručnost ove kompanije i potražili odgovore na pitanja iz različih sfera građevinarstva koja svakodnevno šalju čitaoci. Razgovarali smo sa Marijom Vasić, savetnicom za arhitekte i asistentom prodaje u kompaniji RÖFIX d.o.o.

U poslednje vreme sve češće se spominje termin „energetska efikasnost“ i sistemi toplotne izolacije su se pokazali kao efikasan način za uštedu energije. Zanima me na koji način mogu da smanjim troškove grejanja u svom domu. Kakav sistem mi preporučujete?

Toplota u domu može da se zadrži duže nego što to mislite, ali isto tako može i da brzo nestane. Sve to zavisi od brojnih faktora, od stanja u kojem se nalazi vaš dom, nebitno da li je stan ili kuća, od vaše pažnje i pažnje vaših ukućana, pa sve do toga čime i na koji način se grejete. Sve to je jako važno, jer se inače ne bi svake zime postavljalo jedno te isto pitanje koje je u vezi sa tim kako imati dobro i kvalitetno grejanje, a da opet računi za njega ne budu sa enormnim iznosima. To je zaista moguće.

Jedan od načina smanjenja troškova grejanje je postavljanje fasade i termoizolacionih materijala, kompletne izolacije zidova, kako unutra, tako i spolja. Funkcija termoizolacije je da zaštiti objekat od spoljašnjih klimatskih promena i da zadrži konstantno prijatnu temperaturu u unutrašnjosti vašeg doma.

Termoizolacija predstavlja neizostavni elemenat i osnovu za uštedu pre svega toplotne energije, a zatim i novca koji biste izdvajali za grejanje ili hlađenje u vrelim letnjim danima. Odlike dobre termoizolacije su da i leti i zimi održava konstantnu prijatnu temperaturu u vašem domu. Dobra termoizolacija ne dozvoljava stvaranje kondenzacije, plesni i buđi u domu. I konačno obezbeđuje energetsku efikasnost vašeg doma i smanjuje potrošnju energije za grejanje i hlađenje.

Preporuka je da ugradite RÖFIX Fire Stop fasadni sistem materijala. Jako je važna ugradnja termoizolacionih materijala. Ovom prilikom Vam dostavljamo i način ugradnje istih.

Lepljenje izolacionih ploča: malter za lepljenje se na izolacione ploče nanosi metodom ivično tačkastog nanošenja ili metodom potpunog pokrovnog nanošenja. Može se nanositi ručno ili mašinski. Minimalna zahtevana kontaktna površina od 40% postiže se nanošenjem lepka po svim ivicama u trakama širine oko 5 cm i po sredini najmanje 3 tačke promera 15 cm ili 3 trake širine 5 cm. Visina sloja se treba prilagoditi ravnosti podloge. Ploče se prema potrebi mogu rezati pomoću odgovarajuće mašine za rezanje. Obratiti pažnju na važeće smernice za ugradnju nacionalnih udruženja i aktuelnih nacionalnih normi (npr. DIN 55699 obrada od WDVS, odnosno ÖNORM B6410 itd.)

RÖFIX silaktno silikonska fasadna boja

RÖFIX silaktno silikonska fasadna boja

Činjenica je da su fasadne površine izložene različitim spoljašnjim uticajima i vrlo brzo se zaprljaju. Da li imate neki proizvod koji bismo mogli koristiti pre nanošenja završnog maltera na fasadu?

Pre svega preporučujemo da, kada možete, kao završni fasadni malter izaberete silikatno silikonsku fasadu koja je zbog sastava materijala sama po sebi otpornija na klimatske faktore i spoljne uticaje. Pre nanošenja završnog dekorativnog maltera se ne koristi nikakvo zaštitno sredstvo već nakon ugradnje završne fasade.

Nakon sušenja završnog maltera potrebno je naneti RÖFIX silaktno silikonsku fasadnu boju koja farbanjem fasade u dve ruke, dodatno produžava vek fasadi i uticaj na spoljne faktore. SiSi tehnologija se bazira na hibridnoj paropropusnoj boji koja ima optimiranu mešavinu organskih i anorganskih kompomenti. RÖFIX SiSi tehnologija se takođe bazira na novoj polimerno stabilizovanoj strukturi: elast-silikat/ silikonska smola.

Kolika je optimalna debljina fasadne termoizolacije na stambenim zgradama, a koja na privatnim objektima ili kućama?

Optimalna debljina termozolacije zavisi i od debljine zidova koji su u kući ili u stambenoj zgradi. Po proračunima EE najoptimalnija termoizolacija na debljini zidova od 25 cm je 12 cm kamene vune.

RÖFIX Renopor suvi sistem za saniranje buđi

RÖFIX Renopor suvi sistem za saniranje buđi

U stanu ne možemo da rešimo problem s buđi. Saniramo, ali uporno se ponovo javlja. Da li nam možete reći kako da rešimo problem?

U stambenim prostorijama se buđ često pojavljuje zbog „pogrešnog provetravanja”. O „ispravnom provetravanju” stambenih prostora nema saglasnosti.

Kao osnovno pravilo za ispravno provetravanje često se navodi:

 • Tri do četiri provetravanja dnevno otvaranjem svih otvora u trajanju od oko 10 min
 • Razlike u temperaturama među prostorijama najviše 5 ˚C
 • Relativna vlažnost vazduha 65 %
 • Osloboditi spoljašnje zidove (nameštaj postaviti tako da bude udaljen od zidova više od 4 cm)

U slučaju problema sa izolacijom ili toplotnim mostovima prethodno navedene mere nisu dovoljne.

Sa RÖFIX Renopor suvim sistemom za saniranje površina ostaje trajno suva čime se sprečava nastanak buđi. Mikroporozna, kapilarno aktivna kalcijum silikatna ploča sa visokim stepenom vodoupojnosti (2,5 puta više od sopstevene težine) zaprima i raspoređuje vlagu po celoj površini, zato ne dolazi do stvaranja povoljnog okruženja za nastanak buđi.

RÖFIX Renopor suvi sistem za saniranje buđi

RÖFIX Renopor suvi sistem za saniranje buđi

Prednosti RÖFIX Renopor suvog sistema za saniranje su:

 • Toplotno izoluje
 • Nezapaljiv
 • Visoko kapilarno aktivan
 • Mikroporozan
 • Preporučuju ga stručni instituti
 • Ekološki preporučljiv mineralni sistem za saniranje
 • Jednostavan za ugradnju, manje debljine izolacionog sistema
 • Brzo, efikasno rešenje za saniranje starih kuća, renoviranje i negu spomenika
 • U stambenom prostoru se za vreme renoviranja može stanovati
 • Ugradnja za 2-3 dana

Danas je odabir zdravih i ekološki proizvedenih građevinskih materijala postalo izuzetno važno ili primarno. Koje proizvode iz svog asortimana možete da nam preporučite za unutrašnje uređenje stana?

Prijatna klima u prostoriji počinje sa pravilnim odabirom materijala. Zavisno od toga dobija li se sirovina od adekvatne vrste kamena bez dodataka ili se sintetički proizvodi, razlikujemo prirodni od veštačkog hidrauličnog kreča. Ako sirovi materijal sadrži idealan razmer kreča i laporca, iz njega je moguće dobiti NHL. Takva sirovina, u poređenju sa veštačkim mešavinama, dopušta konstantnije, niže i umerenije temperature pečenja čime se sprečava nastanak karakterističnih cementnih faza. Tako nastaje materijal ujednačene čvrstoće od kojeg se dobijaju malteri na bazi kreča dobre obradivosti i izuzetne postojanosti.

Proizvodi iz linije CalceClima RÖFIX poseduju natureplus i ANAB ateste. Ove nezavisne oznake kvaliteta potrošačima garantuju da građevinski proizvod nije štetan ni po ljudsko zdravlje ni za okolinu. Sve atestirane proizvode, još za vreme procesa proizvodnje, direktno u proizvodnom pogonu proveravaju eksterni eksperti. Prema najstrožim kriterijumima, a uz poseban akcenat na ispritivanje emisije CO₂, ispituje se celi životni ciklus proizvoda. Objekti se grade da bi što duže trajali, za jedno ili više pokolenja.

Svesni smo velike sopstvene odgovornosti za kvalitet proizvoda i njihovu stručnu ugradnju koju vrše naši partneri. Mi isporučujemo materijale visokog kvaliteta, proizvedene od prirodnih i ekoloških sirovina i savetujemo naše klijente pri odabiru najoptimalnijeg proizvoda za planiranu upotrebu.

Prijatna klima u prostoriji počinje sa pravilnim odabirom materijala

CalceClima RÖFIX – Prijatna klima u prostoriji počinje sa pravilnim odabirom materijala

Konoplja je jedna od najstarijih poznatih industrijskih biljaka koja je, zbog svoje dugovečnosti, u kombinaciji sa prirodnim krečom izuzetno cenjeni materijal sa vrlo širokim spektrom korišćenja u građevinarstvu. U proizvodnji linije maltera RÖFIX CalceClima® Canapa koristi se usitnjena konoplja i prirodni hidraulični kreč NHL5. Ti su malteri sertifikovani prema UNI EN 459-1 i provereno ne sadrže organske materije ni cement.

Francuska i Belgija već danas veliku važnost pridaju upotrebi građevinskih materijala na bazi konoplje i prirodnog hidrauličnog kreča. Štaviše, Evropska zajednica prema važećim smernicama zahteva da se od 2020. u građevinarstvu poveća korišćenje građevinskih materijala s niskim nivoom emisije CO₂.

Suprug i ja planiramo sami da renoviramo stan pa me zanima kako da znam koliko boje nam je dovoljno za stan od 76 m2 ili koja je prosečna potrošnja po metru kvadratnom?

Potrošnja materijala je relativna i jako zavisi od same podloge. Prosečna potrošnja unutrašnjih boja je 0,3 l/m2, što znači da je za vaš stan potrebno 23 litara unutrašnje boje. Jako je važan sastav materijala. Uvek preporučujemo paropropusne, mineralne i silikatne unutrašnje boje.

Podloga mora biti čista, čvrsta, suva, bez prašine, nosiva, bez iscvetavanja, razdelnih sredstava, sinternih slojeva i onečišćenja svih vrsta. Ispitivanje podloge, procena i priprema prema važećim nacionalnim propisima: DIN 18363. Kod izrade novih podloga posebno važno je pridržavati se vremena sušenja i stajanja koje navodi proizvođač i tehničkih podataka i napomena u odnosu na taj proizvod. Podloge moraju biti nosive.

Na koji način ste olakšali projektovanje nama arhitektama?

Na našem sajtu www.roefix.com možete preuzeti CAD detalje koji će Vam olakšati projektovanje. Svi detalji su rešeni u cilju olakšanja rešenja detalja na termoizolacionim sistemima. CAD detalje možete preuzeti u sledećim formatima: DWG, PDF, DXF. U sistemu postoje tehničke brošure koje detaljno opisuju način ugradnje i primenu materijala. Imamo zaposlene inženjere koji se bave savetovanjem arhitekata i izradom predmera što Vam dodatno može olakšati posao u izradi projekata.

Da li postoji posebna glet masa za gips-kartonske ploče?

U našem proizvodnom asortimanu postoji veliki izbor glet masa. Za gips-kartonske ploče uvek preporučujemo pastoznu tankoslojnu masu za izravnavanje, fabrički zamešanu i spremnu za upotrebu kao što je glet masa RÖFIX CalceClima® Finish Dekor. Univerzalna, prirodno bela masa za gletovanje i malterisanje na bazi kreča. Za unutrašnje zidove, plafone, betonske, malterisane i gips-kartonske podloge. Za oblaganje gotovih elemenata, zidnih građevinskih ploča, kao i za izravnavanje krečno-cementnih osnovnih maltera. Jako peskovite, upijajuće ili neravnomerno upijajuće podloge potrebno je prethodno premazati podesnim RÖFIX dubinskim predpremazom (PP 201 ili PP 401) bez rastvora. Dubinski predpremazi razređuju se vodom da bi ih podloga upila i kako bi se izbegao nastanak filma (obavezno pročitati teh. list izabranog proizvoda).

Rofix logo