Connect with us
Novosti

Proces legalizacije i olakŔice

Novine na elektronskom polju

Predsednica Vlade Republike Srbije Ana Brnabić razgovarala je sa rukovodstvom Sekretarijata za legalizaciju Grada Beograda o mogućnosti efikasnijeg rada ovog sekretarijata. Konkretnije, oni su razgovarali o uvođenju elektronske evidencije podnetih zahteva i elektronskog uvida građana u svoje predmete.

Trenutno, sekretarijat za legalizaciju Grada Beograda raspolaže sa 12 skenera i tri čitača kartica sa elektronskim potpisom, koji će omogućiti da se reÅ”enja o ozakonjenju Å”alju ka katastru elektronskim putem, čime se znatno skraćuje vreme neophodno za okončanje procesa legalizacije objekata.

Kako je navela vladina Kancelarija za saradnju sa medijima, na sastanku je dogovoreno da se u Å”to skorijem roku izradi elektronska evidencija svih podnetih zahteva, koja će građanima omogućiti da u svakom trenutku mogu proveriti status svog predmeta putem interneta.

Premijerka Brnabić je naglasila važnost nastavljanja dobre prakse elektronske uprave, koja je Å”irom Srbije dala odlične rezultate i povećala efikasnost i transparentnost javne uprave.

Beograd prvi dobija olakŔice

S obzirom na to da u Beogradu postoji najveći broj objekata u Srbiji koji čekaju na legalizaciju, usaglaÅ”eno je da se sa ovom elektronskom evidencijom krene upravo od prestonice, nakon čega će ovaj elektronski sistem biti dostupan i u ostalim jedinicama lokalnih samouprava.

Ovo će biti samo jedan od mnogih koraka koji su u prethodnih nekoliko godina učinjeni kako bi se kreirala savremena elektronska uprava koja je u potpunosti u službi građana, navedeno na kraju ovog saopÅ”tenja.