Connect with us
Arhitektura

Šta je hidirosetva? (VIDEO)

Kako funkcioniše hidrosetva

Hidrosetva / hidro setva / hydroseeding je posebna tehnologija koja predstavlja standard za formiranje travnjaka na većim površinama, posebno onim koje su zbog svojih nagiba nepogodne za klasičan način setve.

Green Decor hidrosetva logo

Hidrosetva se zasniva na posebnim mašinama koje istovremeno mešaju vodu, seme, đubrivo i zaštitni malč i koje tako izmešanu masu prskaju po zemljištu koje se tretira. Travnjak koji se formira pomoću Hidrosetve raste dosta brže, od 5 do 7 dana, a koren trave se bolje vezuje za zemljište. Dobijamo zdraviji travnjak, intezivnije boje za kraće vreme na velikim površinama za koje bi trebalo utrošiti dosta više vremena. Posebnu primenu našla je u zaštiti zemljišta od erozije. Razlog za to je jak koren koji se formira apliciranjem mase pod pritiskom koji omogućava ova tehnologija.

U maju mesecu 2016. godine “Green Decor“ izvodio je radove na zatravljenju kosine na deonici autoputa E-75 metodom hidrosetve. Vršena je aplikacija mase za hidrosetvu preko erozione mreže postavljene na kosini od oko 45 °.

KAKO FUNKCIONIŠE HIDROSETVA

Kontakt semena sa vodom u mašini pokreće ciklus klijanja. Sloj malča zadržava vlagu i drži zemlju na mestu. Seme je na idealnoj dubini što daje dobre rezultate. Na taj način obezbeđeni su dobri uslovi za proizvodnju bujnog zelenog travnjaka u vrlo kratkom roku. Malč za hidrosetvu ne sadrži seme korova, tako da se neće desiti gubitak azota koji se razgrađuje kako korov raste. Travnjak formiran ovakvom tehnologijom ima uredan zeleni izgled, pa je lako razumeti zašto hidrosetva postaje metoda izbora i potrošača i profesionalaca podjednako. Malč, seme i đubrivo su ravnomerno raspoređeni tokom prskanja materijala. Kosine, padine i brdovite površine mogu imati problem prilikom zatravljivanja ostalim metodama, ali je hidrosetvom i taj problem rešen.

PREDNOSTI HIDROSETVE

EKONOMIČNOST / u odnosu na konvencionalni način setve štedi vreme, materijal i radnu snagu.
KVALITET / travnjak formiran hidrosetvom je kvalitetniji, zdraviji, intezivnije boje i dugotrajniji.
POKRIVENOST / veća pokrovna moć i gustina, jači koren.
KONTROLA EROZIJE / jedina uspešna tehnologija zatravljenja kosina – najčešći razlog za hidrosetvu; zadržava vlagu i štiti tlo od erozije usled vetrova, kiša i štetočina.
MULTIFUNKCIONALNOST / primenjuje za na različitim tipovima površina: u okviru stambenih i poslovnih objekata, kosinama, zelenim krovovima, golf terenima, deponijama, parkovima…
BEZBEDNOST / ekološki, potpuno bezbedan metod, bezopasan za čoveka i životnu sredinu.

SASTAV

VODA / u miksu za hidrosetvu deluje kao nosač, a seme u dodiru sa vodom započinje proces klijanja.
SEME / za metodu hidrosetve skoro svako seme može da se koristi, u tom pogledu nema posebnih zahteva. Mogu se koristiti semena za travnjake, divlje cveće, seme za pašnjake, seme za sportske terene, kao i semena za kontrolu erozije.
ĐUBRIVO / može se koristiti bilo koji tip đubriva – tečni, rastvarajući, granularni. Za potrebe hidrosetve najčešće se koristi đubrivo u granulama koje se ravnomerno meša u miksu. Korišćenje kreča se ne preporučuje, a ako je potrebno menjati pH zemljišta onda je najbolje koristiti tečni kreč.
MALČ / u miksu za hidrosetvu malč je komponenta koja daje zelenu boju. Njegova uloga nije jedino lep izgled miksa, on zapravo štiti seme i zadržava vlagu.
TAKIFER / služi za stabilizaciju miksa za hidrosetvu na kosinama u kišnim uslovima. Takođe, pomažu pri zadržavanju vlage u zemljištu. Proizvodi na krečnoj bazi se dodaju ukoliko je porebna pH korekcija zemljišta.

IZVEDENI RADOVI

Još u septembru 2015. godine “Green Decor“ izvodio je radove na zatravljenju kosina na Koridoru 10 metodom hidrosetve. Na slikama su prikazane njene četiri faze.

 

Green Decor doo logo

Green Decor d.o.o.
Lazarevački drum 7, 11000 Beograd
T. +381 11 357 2909
M. +381 63 341 389
office@greendecor.co.rs
www.greendecor.co.rs