Connect with us
Energetska efikasnost

Pravilan izbor tipa ploče zavisi od njene namene – Austrotherm XPS TOP

BREND „AUSTROTHERM“ JE JEDAN OD NAJZNAČAJNIJIH BRENDOVA U EVROPI KADA JE U PITANJU PROIZVODNJA TERMOIZOLACIONIH PLOČA OD EKSTRUDIRANOG POLISTIRENA (XPS). OVAJ BREND JE PRISUTAN NA SVIM EVROPSKIM TRŽIŠTIMA – OD SKANDINAVIJE DO GRČKE I OD VELIKE BRITANIJE DO TURSKE.

Srpsko preduzeće Austrotherm d.o.o. proizvodi u Nišu pet različitih tipova termoizolacionih XPS-ploča:

  • Austrotherm XPS TOP 30 (d = od 30 mm do 120 mm)
  • Austrotherm XPS TOP 50 (d = od 40 mm do 120 mm)
  • Austrotherm XPS TOP 70 (d = od 40 mm do 120 mm)
  • Austrotherm XPS TOP P (d = od 30 mm do 120 mm)
  • Austrotherm Universalplatte (d = 10 mm i 20 mm)

Prva tri tipa ploča (30/50/70) su ploče sa glatkom površinskom strukturom, ploča „P“ je hrapave površinske strukture, dok je „Universalplatte“ ploča koja može imati obe površinske strukture.

Austrotherm XPS TOP termoizolacione ploče

Austrotherm XPS TOP termoizolacione ploče za ravni krov

Glatke XPS-ploče bi trebalo da imaju znatno učestaliju primenu nego hrapava ploča Austrotherm XPS TOP P.

Austrotherm XPS TOP termoizolacione ploče

Austrotherm XPS TOP termoizolacione ploče

Razlozi su višestruki, a ogledaju se u generalno boljim karakteristikama glatkih ploča:

  • Deklarisana pritisna čvrstoća (računa se sa 10% stišljivosti ploče) za hrapavu ploču Austrotherm XPS TOP P (300 kPa = 30 t/m²) važi samo za ploče debljine d ≥ 50 mm, dok za glatke ploče ona važi (300 kPa, 500 kPa ili 700 kPa) za ceo spektar debljina u proizvodnji
  • Dozvoljena trajna pritisna opteretivost (sa 2% stišljivosti) je deklarisana kod glatkih ploča (sa 13, 18, odnosno čitavih 25 t/m²), ali nije deklarisana za hrapavu ploču Austrotherm XPS TOP P
  • Upijanje vode kroz difuziju vodene pare (max. 3 vol. % kod tanjih ploča) je kod glatkih ploča manje nego kod hrapave ploče Austrotherm XPS TOP P (max. 5 vol. % kod tanjih ploča)
  • Otpornost na dejstvo mraza je kod glatkih ploča max. 1 vol. %, dok je kod hrapave ploče Austrotherm XPS TOP P ona max. 2 vol. %

Nabrojani razlozi uslovljavaju da glatke ploče treba da budu odabrane za ugradnju gde god su u pitanju pozicije na kojima postoje velika pritisna opterećenja i/ili gde postoji dodir relevantnih površina (onih koje se termički izoluju) sa vodom ili vlagom. Takva područja su termičke izolacije svih vrsta temelja, podrumskih i drugih betonskih zidova (jezgra objekata, područje liftova i stepenica), ali i svih vrsta ravnih krovova.

Ono što glatke ploče (Austrotherm XPS TOP 30, Austrotherm XPS TOP 50 i Austrotherm XPS TOP 70) međusobno razlikuje je „samo“ stepen njihove otpornosti na pritisna opterećenja, pa se zato ploče „50“ ili „70“ biraju u područjima postojanja ekstremni(ji)h pritisnih sila, što je slučaj na primer u izgradnji podova ili ravnih krovova industrijskih postrojenja, hala za hokej / klizanje, hladnjača, u izgradnji železnica, puteva, ali i aerodromskih površina kao što su rulne ili poletno-sletne staze.

Austrotherm XPS TOP termoizolacione ploče

Austrotherm XPS TOP termoizolacione ploče

Hrapava ploča Austrotherm XPS TOP P je ispravan izbor svuda gde se na termoizolacionu XPS-ploču nanosi lepak ili malter, koji mnogo bolje prijanjaju na hrapavu nego na glatku podlogu. Dakle područja sokle, unutrašnje strane zidova ili oboda međuspratne ploče su prava mesta za ugradnju ovog proizvoda. Osim oboda međuspratnih ploča, ovaj proizvod se ispravno ugrađuje i na sve ostale lokacije na objektu na kojima preti nastajanje štetnih „toplotnih mostova“. No i ako „saberemo“ sva ova mesta gde je ispravna ugradnja hrapave ploče, to količinski (površina, a i kubikaža) ne bi ni približno smelo da bude uporedivo sa količinama ugrađenih glatkih ploča (bez obzira o kom tipu je reč) na ranije opisanim pozicijama. U teoriji ne bi, ali se u praksi nažalost dešava drugačije, na šta i ovom prilikom upozoravamo.

AUSTROTHERM d.o.o.
predstavništvo za Beograd
(kancelarija za marketinško-tehničku podršku)
Arčibalda Rajsa 27, 11030 Beograd
T. +381 11 2369 280
office-beograd@austrotherm.rs
www.austrotherm.rs

 

 

 

 

Kada je u pitanju Austrotherm Universalplatte, reč je o XPS-ploči samo u debljinama od 10 mm (glatke površinske strukture) i 20 mm (glatke ili hrapave površinske strukture).
Za ovaj proizvod je deklarisana pritisna čvrstoća od samo 200 kPa, dakle za čitavu trećinu manja od deklarisane pritisne čvrstoće za ploču Austrotherm XPS TOP 30.