Connect with us
Novosti

Biznis fokus za 2024: Kontinuirana digitalna transformacija ključni aspekt poslovanja i u 2024.godini

Prema podacima dobijenim istraživanjem konsultantske kuće Horváth, izvršni direktori izvesnu pažnju posvetili su digitalnoj transformaciji. Saglasili su se u mišljenju da bi digitalna transformacija poslovanja trebala biti izuzetno važna tokom nove 2024. godine, jer će ista zasigurno doprineti boljem finansijskom planiranju, kao i bržem donošenju kvalitetnih odluka.

Na osnovu sprovedenog istraživanja nezavisne konsultantske kuće Horváth digitalna transformacija će i tokom 2024. godine biti ključan izazov za poslovanje. Takvog mišljenja je više od 150 finansijskih direktora kompanija iz 16 zemalja u istraživanju u kojem su učestvovali CFO-i nekih od najvećih kompanija iz našeg regiona.

Koliki je izazov u pitanju govori i mišljenje finansijskih direktora koji smatraju da će digitalna transformacija u njihovim kompanijama biti veći izazov od izazova kao što su inflacija, troškovi finansiranja, sveobuhvatni ekonomski rast i postizanje postavljenih strateških ciljeva.

Prema rečima Marie Boldor iz konsultantske kuće Horváth, značaj CFO-a je izuzetno važan za dalji razvoj digitalne transformacije, s obzirom da su oni ti koji raspoređuju neophodna sredstva i sprovode odgovarajuće aktivnosti za tako velike aktivnosti, kao što je digitalna transformacija, na nivou svoje kompanije.

Od ukupnog broja, čak 80% finansijskih direktora smatra da je digitalna transformacija od prioritetnog značaja za usavršavanje poslovanja. Oni takođe ističu da će izdvojiti čak 23% godišnjeg budžeta za potrebe digitalne transformacije. Takođe, CFO-i ističu da je za sprovođenje digitalne transformacije uz posedovanje odgovarajućih veština i prilagođavanja poslovnih procesa, neophodno razvijanje kulture, kao preduslova uspeha kompanije u digitalnom dobu. Posebno, jer je samo 22% ispitanika zadovoljno trenutnim stanjem.

Učesnici istraživanja su istakli da je digitalna transformacija strateški prioritet i da je za uspešno poslovanje veoma važno adekvatno korišćenje podataka, odnosno data exploitation, upravljanje internet sigurnošću, kao i prilagođavanje poslovnih procesa i veština zaposlenih digitalnoj transformaciji.

Glavi uzrok loše, neadekvatne i nedovoljno sprovedene digitalne transformacije u određenoj kompaniji, vide u nekvalitetnom i nestručnom upravljanju i sprovođenju digitalne transformacije, kao i nedostatku veština finansijskog dela tima.

Kao zaključak učesnici ovog istraživanja izneli su zajednički stav da je digitalna transformacija veoma važan segment u poslovanju koji će doprineti smanjenju troškova, kao i porastu prihoda u visini od 12%. Uvereni su da će im upravo digitalizacija procesa omogućiti bolje finansijsko planiranje i osigurati brže i kvalitetnije donošenje odluka.