Connect with us
Energetska efikasnost

Prednosti LED sijalica u odnosu na klasične

Kada govorimo o sijalicama, klasična sijalica sa užarenim vlaknom u toku jedne godine potroÅ”i 4-5 puta viÅ”e energije od Å”tedne sijalice odnosno oko 8-10 puta viÅ”e od LED sijalice. Svi navedeni tipovi sijalica treba da imaju naznačenu klasu energetske efikasnosti na pakovanju, Å”to omogućava kupcu da napravi odgovarajući izbor.

Radni vek led sijalica je 25.000 radnih časova

Radni vek led sijalica je 25.000 radnih časova

Prema propisima Evropske unije proizvodnja klasičnih sijalica u zemljama članicama prestala je septembra 2012. godine. Realno je da će se takve ( inkandescentne ) sijalice zadržati, ili kako odnedavno najavljuju, produžiti joÅ” neko vreme, ali će ih, zbog prestanka proizvodnje, ali ne i istraživačke želje za usavrÅ”avanjem, na tržiÅ”tu biti sve manje. Njihova alternativa su Å”tedljive sijalice, gde spadaju kompaktno fluoroscentne ( KFS ili CFS ), kojima je osnovna mana postojanje žive, ali i LED sijalice koje su verovatno trajnije reÅ”enje u skorijoj budućnost njihove masovne i sve jeftinije primene. Razlozi za ovakve zakonske i proizvodno tehničke mere su praktične prirode zbog kvaliteta svetla i daleko većeg koeficijenta korisnog dejstva kod pretvaranja električne energije u svetlosnu.

Običnu sijalicu od 60w zamenjuje Led ili CFL sijalica od 10-15w

Običnu sijalicu od 60w zamenjuje Led ili CFL sijalica od 10-15w

Imajući u vidu uočene nedostatke i neke loÅ”e osobine klasičnih i fluorescentnih sijalica, izgledno je da će svetleće diode ( LED ) postati izvor svetlosti budućnosti. Brojne su prednosti Å”to je LED rasvetu učinilo tako privlačnom. Na prvom mestu je visoka efikasnost pretvaranja električne energije u svetlosnu, male dimenzije svetiljki, lako podeÅ”avanje boje i osvetljenja, duži radni vek ( 25.000 radnih časova ) i to bez naglog pregorevanja izvora svetla, odsustvo infracrvenog i ultraljubičastog spektra zračenja, otpornost na udarce i vibracije, trenutno postizanje pune snage kao i prisutne otpornosti na često uključivanje i isključivanje.

Kako su se nove energetski-efikasne sijalice pojavile u radnjama,tako je dosao i novi način izračunavanja jačine osvetljenja. Za primer imamo računicu da običnu sijalicu od 60w zamenjuje Led ili CFL sijalica od 10-15w. Razlog za ovakav raskorak je to Ŕto nam snaga govori koliko energije sijalica koristi da bi dala osvetljaj.Obzirom da nove Led i CFL sijalice koriste mnogo manje energije,tako je i njihova snaga mnogo manja.

Klasična sijalica u toku jedne godine potroŔi 4-5 puta viŔe energije od Ŕtedne sijalice

Klasična sijalica u toku jedne godine potroŔi 4-5 puta viŔe energije od Ŕtedne sijalice

Znači ā€œsnagaā€ viÅ”e nije primenjiva reč da bi se definisalo koliko svetla sijalica daje.Umesto koriŔćenja izraza ā€œsnagaā€(watt),prelazi se na upotrebu izraza ā€œlumenā€,kako bi definisali koliko je sijalica svetla(koliko svetlosti daje).