Connect with us
Energetska efikasnost

Prednosti LED sijalica u odnosu na klasične

Kada govorimo o sijalicama, klasična sijalica sa užarenim vlaknom u toku jedne godine potroši 4-5 puta više energije od štedne sijalice odnosno oko 8-10 puta više od LED sijalice. Svi navedeni tipovi sijalica treba da imaju naznačenu klasu energetske efikasnosti na pakovanju, što omogućava kupcu da napravi odgovarajući izbor.

Radni vek led sijalica je 25.000 radnih časova

Radni vek led sijalica je 25.000 radnih časova

Prema propisima Evropske unije proizvodnja klasičnih sijalica u zemljama članicama prestala je septembra 2012. godine. Realno je da će se takve ( inkandescentne ) sijalice zadržati, ili kako odnedavno najavljuju, produžiti još neko vreme, ali će ih, zbog prestanka proizvodnje, ali ne i istraživačke želje za usavršavanjem, na tržištu biti sve manje. Njihova alternativa su štedljive sijalice, gde spadaju kompaktno fluoroscentne ( KFS ili CFS ), kojima je osnovna mana postojanje žive, ali i LED sijalice koje su verovatno trajnije rešenje u skorijoj budućnost njihove masovne i sve jeftinije primene. Razlozi za ovakve zakonske i proizvodno tehničke mere su praktične prirode zbog kvaliteta svetla i daleko većeg koeficijenta korisnog dejstva kod pretvaranja električne energije u svetlosnu.

Običnu sijalicu od 60w zamenjuje Led ili CFL sijalica od 10-15w

Običnu sijalicu od 60w zamenjuje Led ili CFL sijalica od 10-15w

Imajući u vidu uočene nedostatke i neke loše osobine klasičnih i fluorescentnih sijalica, izgledno je da će svetleće diode ( LED ) postati izvor svetlosti budućnosti. Brojne su prednosti što je LED rasvetu učinilo tako privlačnom. Na prvom mestu je visoka efikasnost pretvaranja električne energije u svetlosnu, male dimenzije svetiljki, lako podešavanje boje i osvetljenja, duži radni vek ( 25.000 radnih časova ) i to bez naglog pregorevanja izvora svetla, odsustvo infracrvenog i ultraljubičastog spektra zračenja, otpornost na udarce i vibracije, trenutno postizanje pune snage kao i prisutne otpornosti na često uključivanje i isključivanje.

Kako su se nove energetski-efikasne sijalice pojavile u radnjama,tako je dosao i novi način izračunavanja jačine osvetljenja. Za primer imamo računicu da običnu sijalicu od 60w zamenjuje Led ili CFL sijalica od 10-15w. Razlog za ovakav raskorak je to što nam snaga govori koliko energije sijalica koristi da bi dala osvetljaj.Obzirom da nove Led i CFL sijalice koriste mnogo manje energije,tako je i njihova snaga mnogo manja.

Klasična sijalica u toku jedne godine potroši 4-5 puta više energije od štedne sijalice

Klasična sijalica u toku jedne godine potroši 4-5 puta više energije od štedne sijalice

Znači “snaga” više nije primenjiva reč da bi se definisalo koliko svetla sijalica daje.Umesto korišćenja izraza “snaga”(watt),prelazi se na upotrebu izraza “lumen”,kako bi definisali koliko je sijalica svetla(koliko svetlosti daje).