Connect with us
Arhitektura

Osvetljenje ā€“ primarni kvalitet svakog prostora

Koliko je značajno da prostor u kome živimo ili radimo ima odgovarajuće prirodno osvetljenje ide u prilog i činjenica da su nekretnine sa viÅ”e prirodnog svetla i boljom orijentacijom prema stranama sveta uvek bile na ceni.

Značaj dnevne svetlosti

Prirodno svetlo ima stimulativan efekat i pozitivan učinak na ljudsko zdravlje tako Å”to naÅ”i unutraÅ”nji satovi prate dnevni i noćni ritam i imaju značajan učinak na fizičko i mentalno zdravlje. Nedostatak svetlosti dovodi do biohemijskih promena u mozgu, depresivna raspoloženja se javljaju usled prevelike proizvodnje hormona melatonina koji kontroliÅ”e ritam spavanja. Zato je čoveku neophodno minimum 2 sata dnevne svetlosti.

Međutim, kod projektovanja i pozicioniranja otvora na objektu nije uvek tako jednostavno postići odgovarajući kvalitet osvetljenje,a otežavajući faktor je postići odgovarajuću energetsku efikasnost objekta. Å to je veći udeo staklenih povrÅ”ina u zidnoj povrÅ”ini objekta to je veći gubitak toplote. Kako već neko vreme proizvođači stolarije obraćaju pažnju na energetsku efikasnost svojih proizvoda i konstantno unapređuju kvalitet i karakteristike, tako imamo PVC viÅ”ekomornu stolariju, aluminijumsku i kombinaciju aluminijum-drvo stolariju, sa dvoslojnim i troslojnim niskoemisionim staklom i značajno poboljÅ”anim karakteristikama vezanim za energetsku efikasnost. Pored toga savremena stolarija omogućava i optimalno zaptivanje, paropropusnost, otpornost na atmosferske uticaje i zvučnu izolaciju.

// Koliki je značaj koriŔćenja potencijala dnevne svetlosti govori činjenica da se sve viÅ”e proučava učinak dnevne svetlosti. //

Istraživači svetlosti fokusirani su na kvalitet i osećaj za prostor, zdravlje i dobrobit za korisnike prostora, kao i energiju i održivost. Osim toga uključeni su i faktori kao Å”to su klima, arhitektonski oblik, obezbeđenje dovoljno prirodnog svetla, izbor materijala i stakla kao i oprema za zaÅ”titu od sunca.

Cilj ovih istraživanja je da se pomogne arhitektama i dizajnerima da Ŕto bolje iskoriste potencijale dnevnog svetla, da ih prilagode potrebama ljudi i da ih integriŔu u koncept održivosti.

Prirodno osvetljenje savremenog životnog i radnog prostora

U savremenoj arhitekturi sve je viÅ”e zastupljen trend primene većih prozorskih elemenata sa užim prozorskim okvirima koji omogućavaju i do 25% većeg udela stakla i prolaska svetlosti kroz prozore. NeÅ”to sasvim novo na tržiÅ”tu je i pojava prvoklasnih aluminijumskih sistema za pasivne objekte. Ovakvi objekti omogućavaju visoku toplotnu udobnost, postižu stabilnu temperaturu u svim delovima objekta i kontrolu vlage, imaju odličnu ventilaciju i izuzetno nizak nivo potroÅ”nje. Zatim, tu su zid zavese i staklene fasade, strukturalne fasade koje su već prisutne u opremanju savremnih poslovnih objekata i doprinose kvalitetnoj distribuciji svetlosti u prostoru.

Za koju vrstu stolarije se odlučiti u moru raznovrsne ponude?

Pre svega namena objekta je primarni parametar koji će odrediti u kom pravcu treba razmiÅ”ljati kada je adekvatan izbor stolarije u pitanju. Opredeljeni budžet i želja investitora su sledeći faktor, a nikako ne treba zanemariti i energetsku efikasnost objekta jer poznato je da se najveći gubici toplote deÅ”avaju upravo kroz otvore objekta (do 40%). Upravo zbog ove činjenice, smatram da bi kod adekvatnog odabira stolarije na prvom mestu trebao da bude parametar energetske efikasnosti jer dobar izbor energetski efikasne stolarije direktno utiče i na dugoročnu uÅ”tedu tokom eksploatacije objekta i budućih troÅ”kova za zagrevanje objekta.

VeŔtačko osvetljenje revolucija osvetljenja

Koliko je važno prirodno osvetljenje naÅ”eg naÅ”eg životnog i radnog prostora toliko je važan i odabir odgovarajućeg veÅ”tačkog osvetljenja s obzirom da se prečesto srećemo sa situacijom da nismo u prilici da obezbedimo uvek adekvatno prirodno osvetljenje. Poslednjih godina sve viÅ”e je u upotrebi LED rasveta za koju znamo da svakako troÅ”i manje energije, ali koje su joÅ” karakteristike koje idu u prilog LED rasveti u odnosu na fluorescentnu, halogenu i drugu svetlosnu tehnologiju?

VeŔtačko osvetljenje

VeŔtačko osvetljenje

Da je LED tehnologija prava revolucija u osvetljenju i da polako zauzima dominantan položaj na tržiÅ”tu osvetljenja iz viÅ”e razloga, videćete iz 5 najvažnijih karakterisitka koje idu u prilog činjenici zaÅ”to se odlučiti za ovaj tip rasvete:

1. Duži vek trajanja

Prosečni vek LED sijalice je od 50.000-100.000 radnih sati (Å”ta to znači) …to je 2-4 puta duže od fluosijalice ili metalhalogene, odnosno 40 puta duže od obične sijalice. Å ta znači 100.000 radnih sati? …11 godina neprekidnog rada ili 22 godine rada LED sijalice sa 50% svog kapaciteta. Morate priznati da su ovi podaci zaista impresivni, a tehnologija se razvija tolikom brzinom da će verovatno doći do joÅ” nekih novina u tehnologiji dok se ne pojavi potreba za promenom ugrađenog osvetljenja!

2. Manja potreba za servisiranjem/održavanjem

Sama karakteristika o dužini i veku trajanja LED rasvete koju smo pominjali ide u prilog činjenici da je potreba za servisiranjem drastično smanjena. Interesantna je činjenica da za razliku od običnog osvetljenja LED svetiljka ne izgori u potpunosti već samo oslabi jačina i kvalitet osvetljenja koji pruža. Iz prethodno navedenog nameće se zaključak da je i manja potreba za servisiranjem i održavanjem. Ova karakteristika je naročito važna ako se LED rasveta primenjuje u objektima komercijalnog karaktera, gde se značajno mogu smanjiti troÅ”kovi održavanja.

3. Smanjena potroŔnja energije/energetska efikasnost

LED osvetljenje danas predstavlja najefikasniji način osvetljenja sa procentom uÅ”tede od 70-90% u odnosu na tradicionalno i konvencionalno osvetljenje. To znači da se 80% električne energije pretvara u svetlost dok je 20% energije izgubljeno i pretvoreno u drugi oblik energije – toplotu. Kod tradicionalne sijalice 20% je energetski efikasno, a 80% se izgubi i pretvara u toplotu. Zamislite komercijalni objekat/objekat javnog karaktera koji troÅ”i dosta energije za osvetljenje i o tome koje su fantastične mogućnosti za smanjenje potroÅ”e primenom LED rasvete!

4. EkoloŔka prihvatljivost

LED osvetljenje ne sadrži toksične materije (kao npr.fluo osvetljenje sadrži živu), 100% se može reciklirati i udeo u smanjenju emisije CO2 može bit smanjen za trećinu. Duži vek trajanja LED rasvete utiče na uÅ”tedu u proizvodnji i do 25% Å”to je veliki korak ka zelenoj budućnosti! Intresantna je činjenica da kod LED rasvete nema emisije UV zračenja, Å”to je izuzetno važno za njihovu primenu u objektima gde se skladiÅ”ti roba i materijali koji su osetljivi na toplotu. Naročito se preporučuje njihova primena za osvetljenje umetničkih galerija, muzeja i arheoloÅ”kih nalaziÅ”ta.

5. Fleksibilnost i mogućnosti u dizajnu

PoÅ”to su LED diode male, mogu se koristiti u gotovo svakoj aplikaciji. Mogu se kombinovati u snopovima kao za tradicionalnu sijalicu, a može se koristiti i kao linijski sistem. Jačina svetlosti se može regulisati od zatamnjenog/zadimljenog do potpune iskorićenosti i jačine i na ovaj način mogu se kreirati različiti svetlosni ambijenti i dobiti fantastični svetlosni efekti.

Iz svega navedenog vidimo da je LED rasveta neosporno revolucija u osvetljenju i neverovatno korisna tehnologija koja sve viÅ”e pronalazi mogućnost za primenu. Položaj otvora u objektu i dobra orjentacija prema povoljnim stranama sveta svakako su parametri na koje ne možemo previÅ”e uticati kao korisnici prostora kada je u pitanju prirodno osvetljenje. Ali zato nam izbor adekvatne rasvete donosi Å”iroku lepezu mogućnosti i neka ograničenja u prirodnom osvetljenju ambijenta možemo pretvoriti u prednost.

Autor: NataÅ”a Komljenović, dipl.inž.arh.
ā€œArhInGreenā€ Studio
Novi Sad, ul.Pasterova br.6
+381 63 580 469
www.arhingreen.rs/blog