Connect with us
Arhitektura

ION SOLUTIONS- Aerodrom Nikola Tesla

Aerodrom Nikola Tesla u Beogradu je najveći aerodrom u Srbiji i predstavlja važno čvorište saobraćajne mreže u Beogradu.  Sa aerodroma u redovnom avio-saobraćaju putnike prevoze 22 avio-kompanije ka 91 destinaciji u 38 država na 4 kontinenta.

Aerodrom Nikola Tesla
Foto: beg.aero

U sklopu njegove rekonstrukcije učestvovala je kompanija ION Solutions koja je vodeći integrator opreme proizvođača Schneider Electic za područje Srbije. Osnovni zadatak kompanije bio je integracija centralnog sistema za nadzor i upravljanje (BMS) radi obezbeđivanja integrisanog upravljanja objektom koje povezuje sve postojeće i buduće sisteme u jedinstveni sistem i omogućava upravljanje i kontrolu kompletne zgrade preko jedinstvene platforme. Ovim je obuhvaćeno menjanje opreme u polju za sve klima komore, čilere i fan coil uređaje kako bi se postigao željeni komfor za posetioce i zaposlene na aerodromu i kako bi se ostvarila ušteda u potrošnji energije i povećanje efikasnosti celokupnog sistema.

Eko aerodrom, aerodrom Nikola Tesla, Srbija

Na aerodromu se nalaze klima komore koje su raspoređene u 4 mašinske sale i koje učestvuju u dopremanju vazduha za javne prostore, koridore, sortirnice i vip salon. Pored toga postoje i tri podstanice koje sadrže čilere koji služe za pripremu hladne vode za sve sisteme, čiler u podstanici VIP-a, dva bojlera od 5000l za sanitarnu toplu vodu i cirkulacione pumpe koje služe za distribuciju tople i hladne vode po sistemima. U zgradi se nalazi preko 100 fan coil jedinica raspoređenih u 17 zona sa kojima se upravlja pomocu SER8300 kontrolera. U sklopu upravljanja se vrši kontrola i nadzor za 28 roof top jedinica koje služe za grejanje/hladjenje po gate-ovima i lokalnih odsisnih ventilatora koji izvlače vazduh iz gateova, toaleta i pušačkih zona.

ION Solutions doo

Heroja Pinkija 3
Novi Sad, Srbija
Telefon: +381214754424
E-mail: info@ionsolutions.net
W: www.ionsolutions.net
www.pametnakuca.rs
www.magiesta.com