Connect with us
Energetska efikasnost

Želite uložiti u energetski efikasne proizvode u svom domu i dobiti EU podsticaj do 20%?

Obnovljivi izvori energije

Vodič korak po korak “Kako se prijaviti za finansiranje tehnologije“

Korak 1 – Prijava

Koristite Tehnološki selektor da biste izabrali prihvatljivu opremu i materijale (ili nabavite specifikacije proizvođača koji potvrđuju minimalne zahteve za efikasnost) i kreirajte Kvalifikacioni sertifikat. Štampajte ga, sačuvajte ga na svoj uređaj ili zapišite broj Sertifikata, tako da ga možete pregledati u Tehnološkom selektoru.

Prikupite predračun fakture od lokalnog prodavača / distributera za odabrane tehnologije. U predračunu fakture treba navesti: (i) svaku konkretnu vrstu tehnologije koja se finansira i njen trošak; (ii) troškove instalacije za svaku tehnologiju koja će biti instalirana

Popunite obrazac za prijavu od izabrane lokalne finansijske institucije učesnice i podnesite ga uz gore navedene dokumente.

Prihvatljivi dodatni troškovi

Prihvatljivi dodatni troškovi

Korak 2 – Provjera kvalifikacija i isplata

Finansijska institucija učesnica će procijeniti vaše kvalifikacije za tehnologije koje će se finansirati kroz GEFF, vašu kreditnu sposobnost u skladu sa njenim internim standardima i procedurama, te da su tehnologije u Sertifikatu prihvatljivosti navedene u Tehnološkom selektoru. Nakon pozitivne procjene, dodeliti će vam se finansijska sredstva tako da možete kupiti tehnologiju koju ste odabrali.

Ostale korake možete pročitati na LINKU

 

www.ebrdgeff.com

Narodnih heroja 40a, Beograd, Srbija
T. +381 11 428 1119
serbia@ebrdgeff.com
www.ebrdgeff.com