Connect with us
Energetska efikasnost

Čime i kako da se grejemo? – Sistemi površinskog grejanja i hlađenja

POSETILI SMO GRADILIŠTE PRVE VIŠEPORODIČNE STAMBENE ZGRADE SA AKTIVNIM BETONSKIM SISTEMOM NGBSH ZA GREJANJE I HLAĐENJE U SRBIJI.

Kada govorimo o energetski efikasnim zgradama, onda mislimo na zgrade koje troše manje energije za zadovoljenje životnih potreba. Obično štednja podrazumeva da se odričemo određenih dobara ili komfora, dok mere energetske efikasnosti ne smeju da umanjuju uslove za rad i život lјudi, odnosno da naruše osećaj ugodnosti.

Dobro termički izolovana zgrada manje troši energiju za grejanje i hlađenje, a boravak u njoj je ugodniji i kvalitetniji, ali posle postizanja određenog nivoa izolacije, jedino sa odabirom dobrog sistema za grejanje i hlađenje možemo ostvariti dodatnu štednju. Takođe, unapređenjem energetske efikasnosti u zgradama doprinosimo zaštiti životne sredine i smanjenju emisije štetnih gasova koja nastaju sagorevanjem energenata koje koristimo za grejanje prostora.

Cevi za grejanje i hlađenje na krovu

Cevi se postavljaju na oplatu plafona pre betoniranja istog / foto: Tot Promet d.o.o.

Od ukupnih troškova prosečnog domaćinstva, troškovi grejanja iznose cca. 52%, koje donose uvek aktuelno pitanje, „Čime i kako da se grejemo?“

Sistemi površinskog grejanja i hlađenja su savremeno rešenje za štedljivo grejanje i klimatizaciju prostorija. Rad ovih sistema je niskoenergetski, a nude mnoge prednosti u odnosu na druge sisteme zbog smanjenja promaje i buke.

Kod aktivnog betonskog sistema grejanja i hlađenja, gde su cevi blizu površine plafona, sobna temperatura se može kontrolisati sa brzim reakcionim vremenom. Isti sistem se koristi za grejanje i hlađenje, pa su troškovi nabavke znatno manji. U mnogim slučajevima, ukupna potreba za toplotom jedne zgrade može biti zadovoljena.

Zračna toplota i hladni medijum niskotemperaturnog sistema, kao i ravnomerna raspodela temperature obezbeđuju maksimalnu udobnost.

• Niska radna temperatura
• Manja potrošnja energije
• Prijatan, prirodni efekat toplote, visok komfor
• Nevidljiv, tako da ostavlja prostor za najsavremenija rešenja u dizajnu enterijera
• Grejna tela ne zahtevaju čišćenje ili održavanje
• Nema kretanja vazduha, nema prašine koja cirkuliše u stanu
• Može da se koristi grejanje i hlađenje određenih uređaja i sistema
• Takođe može da radi sa ekološki prihvatljivim alternativnim izvorima energije.

Kao što smo već pisali, u Bečeju je u toku izgradnja najsavremenije stambene zgrade u Srbiji, kada je u pitanju grejanje i hlađenje.

Ova zgrada je prva stambena zgrada sa aktivnim betonskim sistemom grejanja i hlađenja u Srbiji. U ovom sistemu se cevi postavljaju na oplatu plafona pre betoniranja istog. Zahvaljujući tome, veliki deo postavljanja sistema grejanja i hlađenja je završen zajedno sa betonskom konstrukcijom zgrade.

Prevaziđeni su stari, skupi i neefikasni izvori grejanja. Zgrada će biti opremljena sa dve toplotne pumpe vazduh-voda koje će se brinuti ne samo o toploj vodi za grejanje, nego i o hladnoj vodi za hlađenje leti. Toplotne pumpe ne sagorevaju ništa, kao ostali izvori toplote, što znači da nema ni štetnih emisija. Potrošnja energije će se meriti na svaki stan pojedinačno kalorimetrom i po prvi put u Srbiji, očitavaće se online. U svakom stanu je ugrađena NGBSH iCon automatika za grejanje i hlađenje. Zahvaljujući tome će njeni korisnici imati potpunu kontrolu temperature po prostorijama.

TOT PROMET - Sistemi površinskog grejanja i hlađenja

Savremeno rešenje za štedljivo grejanje i klimatizaciju prostorija / foto: Tot Promet d.o.o.

Okvirna cena grejanja i hlađenja za stan od 60 kvadratnih metara će biti oko 3.000 dinara mesečno, što je znatno manja nego prosečna cena istog u drugim stambenim objektima, sa drugačijim sistemima grejanja. Zato je ova zgrada savršen primer svima koji žele da grade savremene, energetski efikasne stanove i kuće u Srbiji ili u regionu.

Pored energetsko efikasnih stvari tu su i dodatne stvari na šta su investitori KPT invest group-a setili, kao na primer priprema zgrade na optički internet.

Kao što smo saznali, po želji kupaca će se u nekoliko stanova ugraditi i sistem pametne kuće Chameleon, kao i sistem decentralizovane ventilacije Inventer i centralni usisivač.

Takav će biti i demo stan kompanije Totpromet d.o.o. gde će njihovi klijenti i partneri moći da isprobaju njihove ponude u potpunosti. Svako ko bude proveo jedan dan ili čak i da prespava, će imati osećaj kao da je koraknuo u budućnost.

NGBS logo

TOT PROMET d.o.o.
Partizanska 79, 21220 Bečej
M. +381 69 43 00 878
smarthome@ngbsh.rs
office@ngbsh.rs
www.ngbsh.rs