Connect with us
Energetska efikasnost

Zaštitite vaš dom od snega i leda

Da li ste znali da niske temperature i sneg koji „kucaju na vratima“ mogu biti štetni po vaš dom? A da li ste znali da bez obzira da li gradite novi objekat, ili renovirate postojeći, instalacijom grejnih kablova dajete novi kvalitet vašem objektu, pa samim tim povećavate i njegovu vrednost? Električno podno grejanje, otapanje snega i leda, zaštita oluka, hidrantskih i drugih cevi od zamrzavanja, povećavaju funkcionalnost objekta, kao i zadovoljstvo koje boravak u njemu pruža.

Uređenje enterijera i eksterijera, predstavlja završni čin izgradnje svakog objekta, i osim što definiše estetiku, u mnogome definiše i funkcionalnost samog objekta. Na neki način, to je kruna svih prethodno uloženih napora i sredstava. Grejni kablovi imaju svoju ulogu i važno mesto u naporima da se urede kako unutrašnje tako i spoljašnje površine. Ugradnja grejnih kablova u pod, osim što se daje visokofinkcionalan i energetski efikasan grejni sistem, pruža vam punu slobodu za unutrašnje uređenje jer ne zauzima ni delić vašeg prostora.

foto: ENERSET doo/ Grejni kablovi za otapanje snega i leda

Kada je reč o uređenju eksterijera, grejni kablovi su našli svoju primenu za otapanje snega i leda. Terase, stepeništa, staze, pristupni putevi i rampe, kolotrazi…, samo su neke od povšina čija se finkcionalnost obezbeđuje primenom grejnih kablova.

Ukoliko se sneg i led uklanjaju mehanički, uvek postoji bojazan od oštećenja završne obloge. Takođe, hemijska sredstva protiv mržnjenja sprečavaju da se formira led, ali ne i prirodno svojstvo molekula vode da se šire na niskim temperaturama. Ovo dovodi do unutrašnjeg naprezanja naročito u betonu i sličnim materijalima što dovodi do oštećenja tokom godina.

Upotrebom grejnih kablova u ove svrhe, obezbeđujete bezbedno kretanje ljudi i vozila po spoljnim površinama bez obzira na vrstu završne obloge. Obezbeđujući funkcionalnost i duži životni vek, dobijate i mogućnost da za uređenje spoljnih površina koristite materijale koji ispunjavaju i estetsku ulogu bez bojazni da ćete ugroziti bezbednost kretanja ili skratiti vek trajanja materijala zbog snega i leda ili njihovog uklanjanja.

U zavisnosti od namene i potrebe korisnika, spoljne površine se mogu štititi od snega i leda u celosti ili samo u određenim zonama kao što su staze, kolotrazi i sl.

foto: ENERSET doo

Grejni kablovi se mogu koristiti bez obzira na vrstu završne obloge. Bitno je da budu montirani na ravnu i sabijenu podlogu kako ne bi došlo do oštaćenja kablova. Takođe, kablovi se mogu ugrađivati direktno u asfalt, s’ tim što temperatura asfalta na sme da prelazi 160°C.
Osim kablova, dostupne su i grejne mreže kod kojih je kabl već pričvršćen na fleksibilnu fiberglas mrežu i pogodne su za brzu instalaciju, naročito kod zaštite kolotraga i staza od snega i leda. U zavisnosti od primene isporučuju se širini od 40cm i 80cm.

Osim otapanja snega i leda na podnim površinama, tj. zaštite spoljašnjih površina od zamrzavanja, grejni kablovi se često koriste i za zaštitu oluka od pojave leda i omogućavaju nesmetano oticanje vode koje se stvara usled topljenja snega sa krovova. Osim štete koju prouzrokuje voda koja umesto da otiče kroz oluke, prodire u objekat, pojava ledenica je takođe veoma opasna. Led koji se stvara može oštetiti same oluke, a padanje ledenica ili celih oluka može prouzrokovati štetu na imovini koja se nalazi u blizini, ili još gore, može uzrokovati povrede kod ljudi koji se mogu naći u blizini.

Da bi se osigurali od neželjenih situacija tokom hladnih zimskih dana, preporučuje se ugradnja grejnih kablova na jednostavan i efikasan način.

foto: ENERSET doo / Zaštita oluka od snega i leda

Sistemi namenjeni otapanju snega i leda sa spoljašnjih površina, kao i podno grejanje, sastoje se od kablova koji su instalirani neposredno ispod završne obloge ili u izravnjavajući sloj (pesak, beton…) koji ujedno služi i kao podloga za završni sloj (keramika, behaton, štampani beton, asfalt, trava…). Pored kablova koji su nevidljivi deo sistema, sistem se sastoji od senzora i kontrolera. Preporučuje se upotreba senzora za merenje vlage i temperature koji se instalira na površini koja se štiti od snega i leda, dajući kontroleru informaciju o spoljašnjim uslovima.

Na osnovu ta dva parametra, kontroler će uključivati sistem samo onda kada zaista postoji mogućnost za zadržavanje snega ili pojavu leda.
Za zaštitu oluka se takođe koriste kontroleri na koje se povezuju senzori za merenje vlage i temperature. Važno je da senzor temperature ne bude direktno izložen sunčevim zracima, dok se senzor vlage najčešće postavlja u olučnoj horizontali izmeću dve linije kabla, bliže olučnoj vertikali.

podno grejanje

Foto: Enerset doo / Električno podno grejanje osim što pruže najveći nivo komfora, ne proizvodi nikakvu buku

Ovako konfigurisan sistem za otapanje snega i leda zaštitiće vašu imovinu i bezbednost uz minimalni utrošak energije. Pored grejnih kablova konstantne snage, za otapanje snega i leda u olucima mogu se koristiti i samoregulišući grejni kablovi. Njihovo svojstvo da menjaju snagu sa promenom temperature temperaturi čini ih posebno zanimljivim za ovu primenu sa aspekta energetske efikasnosti.

Autor teksta: Redakcija časopisa GRENEF