Connect with us
Energetska efikasnost

LAFARGE Inovacije za „zelenu gradnju”

Klimatske promene predstavljaju jedan od najvećih globalnih izazova današnjice. S obzirom na složenost i dalekosežnost efekata promena klime, napori koji se ulažu u njihovo ublažavanje i prevenciju potencijalno najtežih posledica jedan su od prioriteta međunarodne zajednice.

Pariskim sporazumom, usvojenim 2015. na Konferenciji Ujedinjenih nacija, koji su prihvatile sve svetske vlade, predviđeno je postizanje nulte neto emisije gasova sa efektom staklene bašte, pre svega ugljen-dioksida kao najznačajnijeg pokretača globalnog zagrevanja, sa krajnim rokom do 2050. godine.

Borbu protiv klimatskih promena podržali su i globalni industrijski giganti sa najvećim intenzitetom emisije ugljen-dioksida, svesni odgovornosti i uticaja svojih industrija na očuvanje životne sredine, koja je na najneposredniji način uslovljena promenama klime. Industrija cementa aktivno se uključila u inicijative za smanjenje emisije CO i ograničenje rasta globalnog zagrevanja do najviše 1,5°C u odnosu na period pre industrijske revolucije, čime će, shodno stručnim predviđanjima, biti sprečene najozbiljnije konsekvence kao efekat klimatskih promena.

LafargeHolcim, svetski lider u proizvodnji cementa, prva je kompanija iz građevinskog sektora koja se obavezala na nultu neto emisiju, preduzimajući niz značajnih mera u cilju redukcije CO, koje su dale veoma ozbiljne i merljive rezultate.

Zadati cilj počiva na usmerenosti LafargeHolcim-a ka liderstvu na polju tzv. zelene gradnje uz primenu najsavremenijih rešenja, poput ECOPact-a, „zelenih betona“ i Susteno, vodećeg „cirkularnog cementa“.

Istu strategiju na ostvarenju pomenutih ciljeva sprovodi svaka od fabrika LafargeHolcim Grupe na lokalnom nivou, razvijajući paletu svojih proizvoda u pravcu smanjenja emisije CO i nudeći inovativna tehnička rešenja usmerena ka minimalizovanju efekata klimatskih promena.

Lafarge Beočinska fabrika cementa kao deo LafargeHolcim Grupe u Srbiji, svoj doprinos borbi protiv klimatskih promena ostvaruje kroz razvoj novih proizvoda, kako cementa tako i betona, kao i promocijom rešenja cirkuralne ekonomije. Počev od 2005. godine do danas Lafarge BFC beleži smanjenje emisije CO od 31%, uz obavezu redukcije za još 15% do 2030. godine.

Shodno navedenoj strategiji kompanija Lafarge BFC je tokom 2019. godine plasirala na tržište novu vrstu cementa CEM II/B-M(S-V)42,5 N LH – Cement niske toplote hidratacije. Novi proizvod se isporučuje u rasutom stanju, a pored osnovne primene u stanogradnji, predstavlja idealno je rešenje za betoniranje masivnih elemenata sa zahtevom za smanjenim skupljanjem (brane, temelji mostova, temelji stubova za vetroparkove), zatim za betoniranje na visokim temperaturama, za pumpane betone, za kolektore i kanalizacijske sisteme, kao i za betone za farme i silose za bio otpad. Cement CEM II/B-M(S-V)42,5N LH, odlikuje se najnižom emisijom CO po toni cementa u portfoliu rinfuznih proizvoda Lafarge BFC-a.

Novi cement uspešno se primenjuje u izgradnji B3 bloka u termoelektrani Kostolac i temeljne ploče za silose za odsumporavanje u termoelektrani Obrenovac gde je do sad ugrađeno 50.000 m3 betona. Takođe, za primenu novog tipa cementa opredelila se i renomirana firma Azvirt koja će ga koristiti na projektu „Drumski most preko Save“, na državnom putu Ib reda br. 21 (M-21), kod Šapca, deonica Novi Sad – Ruma – Šabac.

Tokom 2020. godine ekspertski tim Lafarge BFC-a je radio na razvoju novih, tzv. zelenih betonа sa niskim sadržajem CO, čija su ispitivanja još uvek u toku; njihovo predstavljanje tržištu očekuje se ove godine.

LafargeHolcim godinama slovi za pionira u racionalnom upravljanju energijom i prirodnim resursima, kontinuirano smanjujući emisije CO tokom čitavog proizvodnog procesa. Na teritoriji Srbije, Lafarge BFC se kategorički zalaže za održivi razvoj, fokusirajući se na inovacije prilagođene lokalnim uslovima, što ostaje cilj i ubuduće. Politika kojom se kompanija vodi podrazumeva da se potpuni i dugotrajni rezultati mogu ostvariti samo uspostavljanjem ravnoteže između zaštite životne sredine, društvene odgovornosti i preduzetništva.

Lafarge-logo

Za više informacija o cementu CEM II/B-M(S-V)42,5N LH kontaktirati
T. +381 63 680 804
lafarge.srbija@lafargeholcim.com
www.lafarge-gradnja.rs
www.lafarge.rs