Connect with us
Građevina

Reč stručnjaka: Na vaša pitanja odgovara direktorica kompanije ACO, Jelena Andrić-Grafakos

U zahtevnim uslovima proizvodnje u prehrambenoj, farmaceutskoj, hemijskoj industriji, kao i u profesionalnim kuhinjama hotela i restorana, od ključne je važnosti poštovanje strogih higijenskih zahteva, naročito pri izboru sistema za odvodnjavanje koji mogu biti skrivena mesta za razvoj opasnih bakterija.  Zbog svega pomenutog veoma je važno doći do najboljeg rešenja koji će zadovoljiti higijenske, ali i estetske komponente. Takođe, u osmišljavanju kupatilskog prostora sve je zastupljeniji trend u kome se kade u tuš kabinama zamenjuju elementima za odvodnjavanje u ravni poda. Čitaoci našeg sajta, očito, sve više pokušavaju da modernizuju svoj prostor, kako stambeni, tako i poslovni i imaju razne nedoumice oko toga šta je najbolje i najfunkcionalnije u ovom smislu.

 

ACO, svetlosna okna

Neka vaša pitanja prosledili smo stručnjacima iz kompanije ACO, čija delatnost upravo odgovara svih vašim zahtevima. Na ista je odgovarala direktorica najuspešnije kompanije kod nas iz ovog polja građevinartsva, Jelena Andrić Grafakos.

  • Radim kupatilo, kabinu sam hteo da uradim tako da voda odlazi direktno u odvod, odnosno da sva odlazi preko rešetki (da bude u ravni poda). Šta biste mi vi preporučili da vrši ovu funkciju?

Odvodnjavanje u modernom kupatilskom prostoru podrazumeva uspešan spoj funkcionalnosti i dizajna, koji se ogleda u kontinualnoj površini poda, bez promene materijala i bez prepreka u vidu pragova i barijera. Za ovu namenu preporučujemo ACO ShowerDrain® liniju proizvoda koji predstavljaju diskretno dizajnirano rešenje za odvodnjavanje u kupatilima. Elegantan izgled, visokokvalitetni materijali i završna obrada, uz izuzetno glatke površine, gara- ntuju funkcionalnost, higijenu i moderan dizajn. Različite visine proizvoda omogućavaju primenu i kod vrlo plitkih visina ugradnje, što je uobičajeno slučaj kod renoviranja kupatila u objektima visokogradnje. Dizaj- nerske pokrivne rešetke od nerđajućeg čelika, stakla ili za ispunu keramikom, uklapaju se u najrazličitije vrste enterijera, a postavljanje LED osvetljenja u njih doprinosi uživanju u opuštajućim trenutcima koje provodimo u kupatilima.

ACO, Hotel Falkensteiner, Beograd- linijsko odvodnjavanje

ACO, Hotel Falkensteiner, Beograd- linijsko odvodnjavanje

  • Negde sam pronašao da postoje nevidljivi slivnici, šta to znači i da li je visoka cena takvih slivnika u odnosu        na obične?

Bilo da se radi o tačkastim slivnicima ili linijskim kanalima za odvodnjavanje u kupatilima, moguća je varijanta pokrivne rešetke za ispunu keramičkim pločicama, gde se u upušteni ram polaže keramika, tako da se vizuelno rešetka ne izdvaja od okolne podne površine. U ovom slučaju vidljiv je samo okvir kroz koji voda prolazi u donji deo slivnika povezan sa odvodom. Ovo je jedno od rešenja u okviru ACO ShowerDrain® kupatilskog programa, koje postaje sve popularnije, u skladu sa zahtevima za diskretnim, elegantnim rešenjima odvodnjavanja u modernim kupatilima. Što se tiče cene ovih proizvoda, one su bliske cenama odgovarajućih proizvoda sa klasičnim pokrivnim rešetkama, a o detaljima se možete informisati na našem web sajtu. www.aco.rs

ACO- linijsko odvodnjavanje

  • Imam mesaru, pa sam odlučio da kompletno renoviram prostor. Šta da stavim od odvoda koji se koriste u preradi hrane (konkretno mesa i mesnih prerađevina), a da bude u jednom komadu kako bi higijena bila na vrhunskom nivou?

Higijenski dizajn proizvoda za odvodnjavanje je od presudne važnosti u ispunjavanju visokih higijenskih zahteva u prehrambenoj industriji i profesionalnim kuhinjama hotela i restorana. Upravo zbog toga je ACO kompanija u poslednjih nekoliko godina razvila program slivnika i kanala za odvodnjavanje sa inoviranim performansama, u okviru sistemskog pristupa HygieneFirst. To su proizvodi od visokokvalitetnih nerđajućih čelika, sa zaobljenim unutrašnjim ivicama, spojevima bez šavova i specijalno dizajniranim sifonskim delovima, kako bi se izbeglo zadržavanje bakterija, koje pri pranju ovih proizvoda vodom pod pritiskom, mogu završiti u hrani, što je u nekim slučajevima imalo pogubne posledice po zdravlje ljudi. Odabir samih proizvoda u okviru ovog programa zavisi od svakog konkretnog slučaja, odnosno, hidrauličkog kapaciteta, potrebe za prihvatom hidoizolacije, vrste hidoizolacije, opterećenja itd. U slučaju prerade hrane to su obično jednodelni ili dvodelni tačkasti slivnici ili kanali većih širina kako bi se omogućilo kvalitetno održavanje u uslovima prisustva otpadaka organskog porekla iz proizvodnje i prerade hrane.

ACO, građevinski elementi – slivnik

  • Koje je najbolje rešenje za malo kupatilo bez prozora (imam ventilator) što se tiče slivnika. Želeo bih i da lepo izgleda? Od kojeg materijala bi bilo najpametnije da stavim slivnike?

Optimalni materijal za odvodnjavanje u kupatilima, po pitanju higijene i dizajna je nerđajući čelik. To je materijal koji se lako održava i sprečava razvoj bakterija, a ujedno pruža velike mogućnosti u pogledu dizajna pokrivnih rešetki. U slučaju linijskih kanala za odvodnjavanje koji zamenjuju tuš kabinu ili kadu, najbolje je kada su i telo kanala i pokrivna rešetka od nerđajućeg čelika. Ukoliko se radi o tačkastim slivnicima, to je takođe optimalna varijanta iako je najčešća kombinacija u ovom slučaju plastično telo slivnika i pokrivna rešetka od nerđajućeg čelika. Za oba slučaja možete pogledati program ACO ShowerDrain® i ACO Easy Flow®.

  • Kakva svetlosna okna mi preporučujute za podrum, s obzirom da hoću da pojačam količinu svetlosti u toj prostoriju koliko god je to moguće?

Primenom savremenih materijala kao što je polipropilen, postignut je visok stepen razvoja u proizvodnji ACO svetlosnih okana. Zahvaljujući odličnim tehničkim osobinama tog materijala, omogućene su povećane dubine ugradnje, dok se glatkom površinom izrazito bele boje stvaraju uslovi za refleksiju i ulazak svetla u podrumske prostorije. Okno u donjem delu ima otvor sa sifonskim elementom i mrežicom za lišće, gde se spaja na drenažu ili kanalizacionu mrežu. Takođe, ACO svetlosna okna sa gornje strane imaju pocinkovanu pokrivnu rešetku koja može biti za pešački ili automobilski saobraćaj. Opterećenja se sa okna prenose na okolno tlo i objekat za koji je okno pričvršćeno šrafovima. Uz pomoć ovakvih svetlosnih okana, moguće je optimalno iskorišćenje podrumskih prostorija i njihova adaptacija u novi životni prostor.

ACO- vario otirači

  • Predsednik sam jedne stambene zajednice, pa smo u zgradi hteli da postavimo nove otirače ispred ulaza. Koji materijali su nam najbolji za to, a da i izgleda lepo. Šta preporučujete?

Sistem ACO Vario® otirača sadrži otirače za spoljnu ugradnju ispred objekata (Outdoor) i unutar objekata u ulaznom prostoru (Indoor). Spoljašnji otirači su dvodelni i čini ih kadica od polimer betona sa odvodom i gornji deo koji može biti od različitih materijala, kao što su pocinkovani čelik, rips u crnoj ili sivoj boji i guma u aluminijumskom profilu, koja je i eseteski najprijemčivija. Ovi otirači su apsolutno prilagođeni spoljašnjoj ugradnji obzirom da je polimer beton kao materijal vodootporan, otporan na dejstvo mraza i soli i samim tim veoma trajan. Gornje površine od različitih materijala doprinose estetskom efektu otirača. U slučaju unutrašnjih otirača, oni se ugrađuju u završnu površinu, imaju aluminijumski ram i visinu 10cm.

  • Koja je razlika između linijskog i tačkastog odvodnjavanja i gde se preporučuje prvo, odnosno drugo?

Linijsko odvodnjavanje predviđa prikupljanje površinskih voda ili voda unutar objekata pomoću linijskih kanala za odvodnjavanje, dok se u slučaju tačkastog odvodnjavanja voda prikuplja tačkastim slivnicima za atmosfersku vodu ili vodu unutar objekta. Da li će na nekom objektu biti primenjeno linijsko ili tačkasto odvodnjavanje, zavisi od nekoliko faktora. Najpre od količine vode koju je potrebno prikupiti ovim sistemima, hidrauličkog kapaciteta proizvoda, načina rešavanja padova u terenu, odnoso završnoj površini i sl. U slučaju linijskog odvodnjavanja je lakše izvesti padove u terenu odnosno u završnoj površini, jer se umesto na “četiri vode” kao što je slučaj sa tačkastim odvodnjavanjem, padovi rade na “dve vode” ili jednostrano. Takođe, u slučaju linijkog odvodnjavanja ostaje se u zoni plitke ugradnje, što smanjuje troškove iskopa a zavisno od linijskog sistema koji se izabere i značajne uštede u cevnom sistemu u odnosu na primenu tačkastog odvodnjavanja.

ACO- nevidljivi slivnici

  • Koji je najbolji sistem za odvod za restoran i zbog čega?

Kao i u slučaju prethodno pomenutog odvodnjavanja u prehrambenoj industriji i preradi hrane, i u kuhinjama restorana je higijenski dizajn proizvoda za odvodnjavanje od presudne važnosti. Neophodno je da ovi sistemi odvodnjavanja budu izrađeni od visokokvalitetnih nerđajućih čelika sa posebnim akcentom na dizajn bez oštrih uglova i šavova na kojima se zadržavaju bakterije. Ovakav dizajn omogućava lako čišćenje i sprečava rizik da bakterije iz sistema za odvodnjavanje dospeju u hranu. ACO inovirani program slivnika i kanala za odvodnjavanje u okviru HygieneFirst pristupa, u potpunosti zadovoljava stroge higijenske zahteve za profesionalne kuhinje restorana i hotela.

ACO- odvodnjavanje atletskih staza

ACO- odvodnjavanje atletskih staza

  • U okviru mesne zajednice u našem selu, hoćemo da uložimo novac za renoviranje postojećeg fudbalskog terena. Koji sistem za odvodnjavanje je najbolji za ovu namenu?

Odvodnjavanje sportskih terena predviđa primenu posebno dizajniranih elemenata, prilagođenih svakoj vrsti terena i različitih završnih površina, bilo da se radi o prirodnoj, veštačkoj travi ili tartanu. ACO Sport program za odvodnjavanje sadrži širok spektar ovakvih prozvoda koji su primenu pronašli u odvodnjavanju različitih sportskih terena, atletskih staza, borilišta i sl. Na osnovu veličine površine, količine vode koju je potrebno odvesti sa terena i vrste završne obloge, naši stručnjaci Vam mogu preporučiti odgovarajući sistem u okviru ovog programa.

www.aco.rs

ACO građevinski elementi d.o.o.

III Industrijska zona bb | 22314 Krnješevci, Stara Pazova
Tel: +381 22 811 580
Fax: +381 22 811 590
E-mail: aco@aco.rs
Web: www.aco.rs