Connect with us

Arhitektura

KONCEPT budućnosti – ENERGETSKA EFIKASNOST I ODRŽIVA GRADNJA

Objavljeno

:

Tehnološka revolucija koja je čovečanstvu donela ogroman prosperitet i napredak u svim sferama života i delovanja, podrazumeva korišćenje velike količine energije, koja se do danas proizvodi najvećim delom iz neobnovljivih izvora kao što su nafta, ugalj i gas. Posledice korišćenja ogromnih količina ovih izvora dovele su do značajnog porasta emisije štetnih gasova u atmosferu, koji proizvode efekat staklene bašte, a što za rezultat ima katastrofalno zagađenje životne sredine i globalno zagrevanje. Danas više nema dileme da su klimatske promene stvarna i realna opasnost za planetu Zemlju, a primetne su čak i na našim prostorima.

Godišnja doba su se u samo nekoliko poslednjih godina promenila, a svedoci smo i nepredvidivih poplava i suša o čijim posledicama je suvišno govoriti. Da li mi kao društvo moramo da promenimo svoje aktivnosti ili ne? Ulog je preveliki da bi rizikovali ili prepustili ove tokove slučaju. Ulog je budućnost naše planete i naših potomaka koji će na njoj živeti. Svet polako uviđa važnost ekološke krize, koja, iako sporije, odaje svoje posledice od ekonomske krize, na dugoročnom planu ima mnogo razorniji efekat.

održiva gradnja

Pasivne kuće, Foto: pixabay.com

Potrebno je pronaći nove načine delovanja, proizvodnje i potrošnje energije kako bismo obezbedili ono što je i sama definicija održivog razvoja koju je 1987. godine dala Svetska komisija za životnu sredinu i razvoj – razvoj koji zadovoljava potrebe sadašnjice, nedovodeći u pitanje sposobnost budućih generacija da zadovolje vlastite potrebe.

Iz ovog razloga, zemlje širom sveta su se obavezale da će smanjiti emisiju ugljen dioksida (CO2) i ostalih tzv. gasova sa efektom staklene bašte. Iako se održivi razvoj i energetska efikasnost najčešće vezuju za promenu koncepta same proizvodnje energije, industrijsku proizvodnju i transport, ne smemo zaboraviti da građevinski sektor ima udeo od 40% u ukupnoj emisiji CO2, te nije začuđujuće da se baš u ovom sektoru zahtevaju najveće promene. Takođe, primetno je da samo arhitektonsko projektovanje i građevinska industrija, ne uspevaju dovoljno brzo da se adaptiraju i menjaju u skladu sa tehnološkim inovacijama.

Osnovni principi gradnje pasivne kuće

Pet osnovnih principa gradnje pasivne kuče

Danas, složeni sistemi za klimatizaciju i ventilaciju koji obezbeđuju komfor u objektu, kao i zahtevi koji se postavljaju projektantima u smislu maksimalno dozvoljene potrošnje energije u objektima, zahtevaju pronalaženje novih koncepata projektovanja, promišljanje arhitektonskih rešenja u skladu sa uslovima klime i prirodnih uticaja na konkretnoj lokaciji, multidisciplinarni pristup u projektovanju, zatim bolju saradnju arhitekata i inženjera od samog starta projektovanja.

energetska efikasnost

Pasivna kuća, Foto: pixabay.com

Održivi koncept projektovanja mora podrazumevati promišljanje o uštedi energije, pasivnom i aktivnom korišćenju solarne i drugih obnovljivih izvora energije, zaštiti životne sredine, primeni ekoloških materijala i efikasnih mašinskih sistema, a to ne može početi onda kada je proces projektovanja doveden do završne faze.

Koncept ekološke i energetski efikasne gradnje predstavlja koncept budućnosti koji će biti neophodan ako želimo da sačuvamo planetu i životnu sredinu za buduće generacije.

Građevinarstvo dvadesetog veka oblikovala je nagla urbanizacija sa potpunim zanemarivanjem ekoloških načela i ekonomske isplativosti takve gradnje na dugoročnom planu. Danas se uviđa pozitivna korelacija ekološke gradnje i štedljive upotrebe energije sa ekonomskim prosperitetom, što jasno govore napori koje velike kompanije ulažu na razvoju novih modela poslovanja i prelasku na čiste izvore energije, a što možemo videti i na primeru automobilske industrije. Ekološki proizvodi koji su nekada bili generalno neisplativi i dostupni samo imućnijem sloju stanovništva sa pozitivnim stavom prema životnoj sredini, danas postaju dostupniji širem tržištu i pokazuju svoje pozitivne ekonomske efekte za korisnike.

U građevinarstvu, razvoj energetski efikasnih sistema grejanja i hlađenja, efikasnije opreme u domaćinstvima i poslovnim objektima dolaze na tržište sa sve manjom investicionom cenom i kraćim periodima otplate. Međutim, pogrešno je smatrati da je dodavanjem izolacije ili instaliranjem toplotnih pumpi “posao gotov”. Energetski efikasni objekti se već podrazumevaju, a u roku od samo nekoliko godina će biti obavezni i daleko napredniji i tehnološki zahtevniji standardi. Stoga postoji velika potreba za informisanjem arhitekata, inženjera i ostalih stručnjaka u građevinskoj industriji, jer samo oni koji poseduju adekvatna znanja iz oblasti održivog razvoja će moći da opstanu na sve zahtevnijem tržištu.

Otvara se novo poglavlje u graditeljskom delovanju, gde se dugoročno razvijaju novi modeli, počevši od urbanističkog planiranja, preko arhitektoktonskog projektovanja u skladu sa prirodnim uticajima na lokaciji, upotrebom recikliranih materijala, do integrisanja savremenih sistema mašinske i električne instalacije i opreme.

Održivi razvoj, a sa njim i održiva gradnja, je izuzetno kompleksan pojam i podrazumeva mnogo više od energetske efikasnosti, iako ona, naravno, ima veliku ulogu. Vrlo često su benefiti bilo koje od mera energetske efikasnosti sagledani sa samo jedne strane, što uglavnom utiče na rezervisanost arhitekata o ovoj temi. Ne treba zanemariti druge kvalitete koji se ne mogu tako lako izraziti u brojkama, poput estetike objekta, prijatnog i funkcionalnog prostora i svega što je od uvek karakterisalo “dobru arhitekturu”. Upravo iz tog razloga je važno da se arhitekte aktivnije uključe u debatu o tome šta predstavlja održiv objekat i uvedu faktore iz svoje discipline, umesto da proces projektovanja diktiraju tehničke mere.

Sa druge strane, arhitektura se oduvek prilagođavala trenutnim prilikama, bile one nedostatak nekog materijala ili pojava drugog, promene u socijalnim ili ekonomskim prilikama. Današnje prilike podrazumevaju uključivanje veoma komplikovanih inženjerskih sistema u cilju postizanja energetske efikasnosti. Više nego ikad, potreban je zajednički rad arhitekata i inženjera, ali i stručnjaka iz drugih oblasti, ne očigledno povezanih sa građevinskom industrijom. Na kraju krajeva, ljudski mozak ima dve cerebralne hemisfere: levu, za rešavanje logičkih problema i desnu, za intuiciju i kreativnost. Neophodno je da iskoristimo svoj pun kapacitet kako bismo dostigli održiv razvoj.

Autori: Ivan Kalc i Sonja Krastavčević

Advertisement
Klik za komentar

You must be logged in to post a comment Login

Leave a Reply

Arhitektura

Energetski efikasne fasade – Odelo čini zgradu

Objavljeno

:

Od

Kontaktna fasada - aluminijum - poslovni objekat

Ako ranije i nije bila, težnja ka što boljem grejanju i ujedno što većoj uštedi danas je neupitno svačiji cilj. Iskustvo poslednjih nekoliko zima koje su bile vanredno hladne, sa polarnim talasima iz Sibira i Severne Evrope koji su donosili jaku vejavicu, mnogo ledenih dana u sezoni, i vrlo niske temperature koje nisu odlika naše umereno-kontinentalne klime i na koje nismo navikli, podstaklo je potrebu da nam u kući i na poslu uvek bude dovoljno toplo i prijatno za boravak, ali da ta pogodnost ne bude astronomski skupa.

Kako, međutim, zbog starosti objekata koji se teško zagrevaju i zastarelosti primenjenih materijala sa malom moći zadržavanja toplote Srbija spada u neke od energetski najneefikasnijih zemalja Evrope kada su u pitanju stambeni i javni objekti, nije za čuđenje bojazan potrošača da je to finansijski neizvodljivo. Ako se još uzme u obzir dotrajalost grejnih sistema koji uz to koriste skupe energente poput mazuta, želja da se zimi dobro ugrejete, a da na to isto grejanje ne potrošite malo bogatstvo, pretvara se u pravu utopiju. Pošto je jasno da rešenje za topliji životni i radni prostor ne leži u eksploataciji ovog resursa, treba ga potražiti na drugoj strani, u poboljšavanju termoizolacionih karakteristika objekta.

Energetski efikasna gradnja

Energetski efikasna gradnja

// Klasično zidane zgrade sa spoljnom malteracijom preko koje je rađena samo dekorativna fasada, i dalje tipične za veći deo naše zemlje, odlikuje slab toplotni učinak koji se, osim zamene stolarije, da popraviti jedino postavljanjem izolacionog fasadnog omotača. //

Kontaktna fasada

Jedan od načina izvođenja fasadne izolacije je postavljanje kontaktne spoljne izolacije, odnosno kontaktne fasade. Kontaktna fasada radi se lepljenjem ploča stiropora ili kamene vune direktno na zid lepkom na bazi cementa, nakon čega se izolacioni paneli dodatno pričvršćuju za zid pvc ili metalnim tiplovima sa šrafom i premazuju tanjim slojem lepka na koji se postavlja armaturna mrežica, sledi malterisanje drugim debljim nanosom lepka koji se, kada se potpuno osuši, premazuje prajmerom (tečnom pripremom za dekorativni sloj), i na kraju akrilnim ili silikonskim dekorativnim malterom odabrane boje, granulacije i u željenoj šari. Iako nije jedini, kontaktna fasada (i to ona sa stiroporom) je na domaćem tržištu najčešće ugrađivani tip termoizolacionog sistema sa kojim se postiže izuzetno dobra zaštita od hladnoće, toplote i buke, s tim da je njena delotvornost direktno povezana sa debljinom osnovnog izolacionog materijala i kvalitetom izvođenja radova.

Fasadni stiropor debljine 5cm dugo je važio za standard, ali kako su merenja učinka i projekcije vremenskog perioda za koji će se sukcesivno kroz ostvarenu uštedu iskazati isplativost investicije pokazali da to nije dovoljno, preporučeni broj centimetara se iz godine u godinu postepeno povećavao i od 2014. godine imamo odredbu Pravilnika o energetskoj efikasnosti zgrada u Srbiji, po kojoj bi za našu zemlju minimalna debljina ploča izolacionog materijala (belog fasadnog stiropora ili kamene vune) trebalo da bude 12cm kako koeficijent prolaska toplote kroz zidove ne bi prelazio 0,4W/m2K za renovirane objekte, odnosno 0,3Wm2K za novosagrađene.

Termoizolacija, sivi stiropor

Termoizolacija, sivi stiropor

// Osim belog danas postoji i sivi stiropor sa dodatkom grafita, koji zahvaljujući ovom sastojku za oko 20% bolje smanjuje energetske gubitke (12cm belog stiropora = 10cm sivog). //

On nažalost, kao ni kamena vuna, još uvek nije dovoljno poznat običnim kupcima, pa zato nikako da uđe u masovnu upotrebu za izolaciju privatnih kuća i naknadno renoviranje stambenih zgrada tamo gde su o tome postigli dogovor i radove finansirali sami stanari.

Drugi razlog za slabiju zastupljenost kamene tj. mineralne vune je vidno viša cena u odnosu na stiropor. Ta razlika, doduše, ima svoje opravdanje u činjenici da je kamena vuna bolji apsorber buke i zvučni izolator, a osim toga je odlikuje visoka paropropusnost što znači da propuštanjem viška vodene pare koja se redovno stvara u unutrašnjosti objekta omogućava zgradi da “diše”, i time u velikoj meri otklanja glavni nedostatak kontaktne fasade – odsustvo parne brane.

Zaštita od vlage i cirkulisanje vazduha kao ključ stabilizacije temperature prostora glavni su faktori na kojima počiva drugi, noviji tip izvedbe termoizolacije, a to je ventilirajuća fasada. Ventilirajuća fasada je sistem zasnovan na principu sendvič-zida, gde se objekat sa spoljne strane takođe obavija slojem termoizolacije, ali je taj sloj od završne obrade odvojen vazdušnom barijerom koja ima izolaciono-ventilacionu ulogu. Naime, direktno na zidove se montiraju ploče polutvrdo presovane mineralne vune debljine 6-15cm koje se pričvršćuju pomoću posebnih nerđajućih tiplova – ankera, preko njih se postavlja parna brana u vidu paropropusne a vodonepropusne NT folije na koju se zatim, sa razmakom od minimum 30mm postavlja aluminijumska potkonstrukcija, i na nju završno pomoću posebnog elastičnog adheziva lepe dekorativni paneli po želji. Debljina ploča mineralne vune bira se u skladu sa termičkim proračunom u okviru izvođačkog projekta, izrađenim imajući u vidu klimatske uslove podneblja, zahteve investitora i lokalne propise o energetskoj efikasnosti.

Kamena vuna - termoizolacija

Kamena vuna – termoizolacija

Zanimljivo je da je ventilirajuća fasada inicijalno osmišljena u primorskim i uopšte toplijim krajevima, gde je predviđeno da pre svega sprečava pregrevanje objekta i doprinosi njegovom rashlađivanju u letnjim mesecima, kada maksimalna dnevna temperatura zna i da prelazi 40 stepeni, a da istovremeno vrši stalno provetravanje prostora kreirajući prijatan ambijent za stanovanje i rad. Tamo se zbog manjih temperaturnih razlika između godišnjih doba koriste nešto tanji paneli nego u zemljama sa umereno-kontinentalnom i kontinentalnom klimom, ali se taj običaj ne mora nužno poštovati, već se po potrebi mogu postaviti i dva sloja izolacije, samo unakrsno radi izbegavanja formiranja termičkih mostova.

// NT folija je materijal dvojakog dejstva koji propušta vodenu paru i time omogućava isparavanje iz unutrašnjosti objekta, dok istovremeno sa spoljne strane sprečava eventualno kvašenje kamene vune, a budući da podnosi temperature od -40 do +80°C predstavlja postojanu i trajnu zaštitu. //

Potkonstrukcija se zavisno od vrste i načina kačenja panela završne obloge formira od T profila, L profila, aluminijumskih kotvi ili kutijastih profila. Na montiranu konstrukciju lepe se dekorativni paneli adhezivom koji se nakon 48 sati skameni bez mogućnosti odlepljivanja, gde je demontaža moguća samo fizičkim lomljenjem. Ploče se lepe sa fugnom između 1mm i 3mm, a vrsta materijala, njihove dimenzije i boja/dezen su stvar izbora projektanta ili investitora. Ponuda je izuzetno bogata, a među najtraženijim opcijama su granit, mermer i druge vrste prirodnog kamena, kaljeno emajlirano staklo u boji po RAL karti ili sa štampom, ploče vlaknastog cementa, HPL kompakt ploče (High Pressure Laminate) tj. tvrdo presovane laminatne ploče velike gustine od celuloznih vlakana, i kao novina keramo-granitne ploče. Keramika-granit je panelna oplata dimenzija do 1 x 3 m i debljine svega 3mm koju odlikuje veća otpornost od granita, fleksibilnost, lakoća obrade metodama za obradu stakla i prirodnog kamena i manja masa od aluminijuma.

Kontaktna fasada stambena zgrada stanovi

Kontaktna fasada

Ovaj inovativni proizvod je otporan na organske i neorganske rastvore, deterdžente i sredstva za dezinfekciju, na UV zračenje i mraz, vatrootporan je, a u slučaju požara ne ispušta dim i otrovna isparenja. Ima podjednako široku primenu u oblaganju enterijera i eksterijera, a kao obloga za ventilirajuće fasade je posebno zanimljiv i atraktivan u kombinaciji sa staklom.

Tehnomarket, ventilirajuća fasada - aluminijum

Foto: Tehnomarket, ventilirajuća fasada – aluminijum

Tehnomarket, ventilirajuća fasada - aluminijum

Foto: Tehnomarket, ventilirajuća fasada – aluminijum

Ventilirajuća fasada kao termoizolaciono rešenje ima brojne prednosti u odnosu na neka druga, od toga da ostvareno umanjenje troškova za grejanje i hlađenje u roku od nekoliko godina potpuno nadomešćuje investiciju, da njen dugi vek trajanja i zaštitna svojstva produžavaju vek trajanja objekta i samim tim njegovu osnovnu vrednost, da predstavlja bolju zaštitu zidova od smrzavanja i odleđivanja čime se eliminiše mogućnost pojave pukotina na spojevima i otpadanje maltera, da pruža zahtevani nivo otpora prolasku toplote za sve tipove građevina, da za razliku od unutrašnje izolacije ne smanjuje kvadraturu prostora, te da prekrivanjem kompletne površine zida efikasnije otklanja pojavu termo mostova.

  • Pored toga, zbog načina postavljanja skraćuje vreme trajanja radova jer ne zahteva temeljnu pripremu zidova u smislu čišćenja, obijanja maltera i ravnanja;
  • omogućava korišćenje izolacionih materijala većeg formata (koji su jeftiniji) bez posebne zaštite;
  • podrazumeva manje radnih koraka od kontaktne fasade, a pošto je reč o “suvoj” instalaciji može se raditi u svim klimatskim uslovima i tokom svih godišnjih doba nezavisno od temperature;
  • odbija 90 odsto vode koju zadržavaju spoljni paneli dok preostala vlaga unutar zidova ubrzano isparava sistemom ventilacije, a kako pored vode zadržava druge produkte padavina poput soli
  • sprečava koroziju armature, uništavanje betona i razvoj plesni i gljivica na površini zidova;
  • redukuje deformacije nosećih zidova uzrokovane dnevnim i sezonskim temperaturnim promenama i time eliminiše njihovo naprezanje i pucanje;
  • zbog vazdušne barijere pruža znatno bolju zvučnu izolaciju od drugih sistema.

Nikako ne treba zaboraviti ni to da ventilirajuća fasada pruža mogućnost jednostavne demontaže nekih njenih delova u slučaju oštećenja pojedinačnih elemenata, ili demontaže celog sistema ukoliko se namerava zameniti novim panelima drugačijeg izgleda.

Autor: Jelena Mitrović. diplomirani novinar

Nastavi sa čitanjem

Arhitektura

U petak sastanak Radne grupe oko „Beogradskog metroa“

Objavljeno

:

Od

Metro, podzemna železnica

Priča o izgradnji metroa u Srbiji ne jenjava. U prilog tome govori i činjenica da je ministarka građevinarstva, saobraćaja i infrastrukture Zorana Mihajlović juče je razgovarala sa delegacijom francuske kompanije „Alstom“ o realizaciji projekta izgradnje beogradskog metroa. Na sastanku je precizirano da će se u narednom periodu posebno razmatrati struktura finansiranja projekta, s obzirom na aktuelni plan da se prvo krene u gradnju prve i druge linije metroa, a ne i treće, kako je pominjano u javnosti.

Predstavnici „Alstoma“ su istakli da je za projekat poput „Beogradskog metroa“ važno da se odredi način na koji će svaki od učesnika, u skladu sa znanjem i tehnologijom kojom raspolaže, učestvovati u projektu i doprineti njegovoj uspešnoj realizaciji.

Resorna ministarka je rekla da će na sednici Radne grupe za realizaciju projekta izgradnje beogradskog metroa najavljnog za petak biti predstavljena studija opravdanosti sa generalnim projektom, kao i plan linija beogradskog metroa koje je izradila francuska kompanija „Ežis“.

Ona je dodala u svom izlaganju da je izgradnja beogradskog metroa važna za Beograd, ali i da je to projekat od nacionalnog značaja, zbog čega je za praćenje njegove realizacije formirana radna grupa vlade.

Izvor: blic.rs

Nastavi sa čitanjem
Advertisement

Fasade

Prijavite se na newsletter

Izdvajamo

Popularno