Connect with us
Arhitektura

Projekat: Impresivne linije koje streme u nebo – Kantina Culinaris

Arhitekta Bojan Pavlović ispred BINA Studija objaÅ”njava da je koncept arhitektonske forme objekta oslonjen na simbol tj. logotip samog MIND Parka koji je poslužio kao inicijalna inspiracija. Svojim gabaritom kantina prati formu upravne zgrade i povezuje se sa svojom okolinom.

BINA Studio je autor arhitektonskog projekta kantine ā€žCulinarisā€œ

Kantina „Culinaris“ projekat BINA Studio / foto Mladen Jovanović

Objekat Kantine ā€žCulinaris“ sastavni je deo industrijske zone ā€žMIND Park“ izgrađen kao jedan od inicijalnih objekata. Koncipiran je kroz jedinstveni korpus, funkcionalno orijentisan prema planiranoj saobraćajnici sa severne strane i slobodnom prostoru ā€žMIND Parka“ opredeljenog realizaciji javnih sadržaja sa južne strane.

Upotreba minimalističkog aluminijumskog klasičnog sistema SMARTIA S67, sistema zid-zavesa SMARTIA M50 i ograda tipa SMARTIA M8200 kompanije Alumil Yu Industry obezbeđuje visok nivo toplotne izolacije, poboljÅ”ava prirodno osvetljenje i estetski nadograđuje ukupni rezultat.

Tim projektnog biroa iz Kragujevca, BINA Studio je autor arhitektonskog projekta kantine ā€žCulinarisā€œ koja je deo kompleksa MIND parka u Sobovici, Lepenka. MIND Park je joÅ” uvek u izgradnji, a planira se da ceo kompleks po zavrÅ”etku radova zauzme povrÅ”inu od 2.423 kvadrata.

Kantina ā€žCulinarisā€œ u MIND Parku

Kantina „Culinaris“ projekat BINA Studio / foto Mladen Jovanović

Kantina ā€žCulinarisā€œ u MIND Parku, jedan je od objekata početne faze realizacije kompleksa. U fazi definisanja koncepta nisu postojala posebna urbanistička i prostorna ograničenja ograničena postojećom fizičkom strukturom, tako da su analize i razmiÅ”ljanja o kontekstu bila vođena definisanim projektnim zadatkom i prostornim potencijalima same lokacije.

Jasne i ravne linije, oÅ”tri uglovi i impresivan krov koji deluje kao da želi da ā€ždodirneā€ nebo.

U unutraÅ”njosti zgrada je podeljena na zone. Stoga je fleksibilniji i funkcionalniji u zavisnosti od različitih namena i potreba. Ima prizemlje, izložbeni sprat i delimično podrum. U eksterijeru dominira siva boja koja donosi vrhunski osećaj.

Na fasadi se može videti obloga sa visokokvalitetnim aluminijumskim kompozitnim panelom Alumil J-Bond, koji osim otpornosti na koroziju tokom vremena, značajno doprinosi i u oblasti redukcije zvuka.

Culinaris skica

Culinaris skica

Sagledivost lokacije i ideja formiranja potpuno nove grupacije, inspirisala je na znakovno razmiŔljanje u kontekstu i formiranje arhitektonskih formi inspirisanih samim nazivom odnosno logoom MIND Parka. Tako da se kroz arhitektonsku formu mogu prepoznati simboli i aktivnost kompanije.

Objekat je koncipiran kao slobodnostojeća fizička struktura, sa prizemnom i galerijskom etažom i delimičnim podrumskim delom. Planirana struktura objekta kantine je podeljena u viÅ”e zona povezanih ili razdvojenih prema propisanim parametrima, tehnoloÅ”kom reÅ”enju i principima racionalnog i jasnog grupisanja namena.

Kantina ā€žCulinarisā€œ u MIND Parku

Kantina „Culinaris“ projekat BINA Studio / foto Mladen Jovanović

Objekat je dominantno ortogonalne funkcionalne formacije sa ā€žpokrenutimā€œ fasadnim platnima prema parkingu i otvorenom delu parka sa južne strane. U okviru ove etaže planirana je kuhinja sa jasno naglaÅ”enim zonama predviđenih programom ali i propisima koji tretiraju oblast pripreme hrane.

U prizemnoj etaži je projektovana osnovna priprema i izdavanje hrane sa delom za posetioce. Galerija je projektovana kao VIP zona, sa priručnom kuhinjom i otvorenim prostorima ā€“ terasa i atrijum. Manji deo prostora opredeljen je administrativnom bloku dok je podrumski deo realizovan kao tehnički blok sa pratećim funkcijama.

Ovaj objekat dobitnik je pohvale na Balkanskom arhitektonskom bijenale-u (BAB) prosle godine, a takođe je izložen na 44. Salonu arhitekture u Beogradu.

Naziv projekta: Kantina ā€žCulinarisā€œ, MIND Park
Arhitektonski biro: BINA Studio, Kragujevac
Autori: NataÅ”a Matović d.i.a. Bojan Pavlović d.i.a. Nevena Blagojević m.i.a. Aleksandar Apostolović d.i.g.
Godina projektovanja: 2019.
Godina realizacije: 2019-2020.
PovrŔina: 2423 m2
Lokacija: Sobovica-Lužnice, Kragujevac
Izvođač: Tehnogradnja d.o.o.
Investitor: MIND Real Estate d.o.o.
Fotografija: Mladen Jovanović