Connect with us
Novosti

Potpisan ugovor o izgradnji postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za opštinu Bačka Topola

U Pokrajinskoj vladi 16. decembra je potpisan ugovor o izgradnji centralnog postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda za opštinu Bačka Topola, vredan 595,3 miliona dinara. Projektom je predviđena izgradnja postrojenja pre ispuštanja u vodotok reke Krivaje i to sa pratećim objektima i infrastrukturom.

Pokrajinska vlada, preko Uprave za kapitalna ulaganja Vojvodine, za prvu fazu radova izdvojila je samo u ovoj godini 191,5 miliona dinara.

Dogovorena je, kako je rekao Igor Mirović, i saradnja sa Opštinom Bačka Topola radi investiranja u sekundarnu kanalizacionu mrežu jer ona delimično postoji u Bačkoj Topoli, dok uopšte ne postoji u naseljenim mestima Zobnatica i Bajša. „Radićemo paralelno na izgradnji prečistača i sekundarne kanalizacione mreže sa ciljem da se do kraja 2021. godine puste u funkciju, zbog privrede koja je sve više prisutna u ovoj opštini, zaštite reke Krivaje, ali i zbog velike akcije koju ćemo zajedno sporovoditi sa nacionalnim i međunarodnim fondovima kada je reč o zaštiti životne sredine“, objasnio je Mirović.

Predsednik je naglasio da se sa ovim ugovorom, kao i sa ugovorom za dogradnju Gimnazije „Isidora Sekulić“ u Novom Sadu, završava investicioni ciklus za 2019. godinu.

Izvor: vojvodina.gov.rs