Connect with us
Arhitektura

Konkurs za uređenje arheološkog parka Belo brdo u Vinči

Objavljeno

:

Fotografija konkursnog prostora Belo Brdo Vinča

Republički zavod za zaštitu spomenika kulture raspisao je javni međunarodni urbanističko-arhitektonski konkurs kao jedan od koraka u ispunjenju cilja da arheološko nalazište Belo brdo u Vinči postane dobro uređen arheološki park s različitim namenskim sadržajima, koji će obezbediti posetiocima da sagledaju i razumeju kako su ljudi živeli u doba neolita, a istraživačima da primenjuju i razvijaju savremene metodologije u istraživanju ovog višeslojnog praistorijskog staništa koje bez prekida traje gotovo ceo milenijum. Sprovodilac i sekretarijat konkursa je Udruženje arhitekata Srbije.

Kako navode razlog za raspisivanje ovog konkursa je potreba da se preispitaju potencijali i afirmišu mogućnosti formiranja i razvoja Arheološkog parka na specifičnom prostoru, kao jednog od strateških nacionalnih projekata očuvanja arheološkog nasleđa i kao podrška aktivaciji kulturnog, arheološkog i kongresnog turizma vezano za predmetni prostor.

Ciljevi i predmet konkursa

Cilj konkursa je da se izabere najadekvatnije urbanističko-arhitektonsko rešenje kompleksa Arheološkog parka Belo brdo u Vinči i očuvanje kulturnog nasleđa kroz prostorno-programsku organizaciju koja obezbeđuje uslove za približavanje teme i perioda razvoja civilizacije posetiocima kroz različite modalitete – Arheološko nalazište na samom lokalitetu, Arheo park kao pozicija interpretacije načina života vinčanske kulture, Centar za posetioce kao pozicija prezentacije nalaza i Naučnoistraživački centar neolita kao pozicija za unapređenje istraživanja neolitskih kultura kroz multidisciplinarni pristup, edukaciju i popularizaciju uključenih naučnih oblasti.

MAKROKONTEKST: pozicija konkursne lokacije u odnosu na sadržaje u okruženju u naselju Vinča

foto: MAKROKONTEKST: pozicija konkursne lokacije u odnosu na sadržaje u okruženju u naselju Vinča / izvor: Vinča konkurs

Predmet konkursa je idejno rešenje prostora Kompleksa Arheološkog parka Belo brdo u Vinči sa objektima Centra za posetioce i Naučnoistraživačkog centra neolita i idejna rešenja uređenja prostora leve i desne obale reke Bolečice uz zonu konkursnog obuhvata.

Pravila konkursa

Pravo učešća na konkursu imaju fizička lica sa stečenom visokom stručnom spremom iz oblasti arhitekture bez obzira na njihovu teritorijalnu pripadnost i njihove lične osobine ili pravna lica koja imenuju lice sa stečenom visokom stručnom spremom iz oblasti arhitekture.

Konkursni rad i svi prilozi koji se podnose uz konkursni rad mogu biti sastavljeni na srpskom ili engleskom jeziku. Krajnji rok za podnošenje konkursnih radova je 08.08.2022. godine do 15:00 časova (GMT +1).

Objavljivanje rezultata konkursa je do 01.09.2022. godine do 23:59 časova (GMT +1) a rezultati će biti objavljeni na web-stranici Udruženja Arhitekata Srbije: www.u-a-s.rs i na vinca.konkurs.rs

Planirana namena zemljišta prema PPPPN Arheolškog nalazišta Belo brdo za koji je u procesu izrade Odluka o izradi izmena i dopuna

foto: Planirana namena zemljišta prema PPPPN Arheolškog nalazišta Belo brdo za koji je u procesu izrade Odluka o izradi izmena i dopuna / izvor: Vinča konkurs

Nagrade i stručni žiri

Ako do predviđenog roka pristigne najmanje 10 radova i ukoliko isti zadovoljavaju propozicije konkursa dodeliće se sledeće nagrade u ukupnom iznosu neto nagradnog fonda od 51.000,00 evra prema sledećoj raspodeli:

  • Prva nagrada u iznosu od 24.000,00
  • Druga nagrada u iznosu od 14.000,00
  • Treća nagrada u iznosu od 7.000,00
  • Dva otkupa od po 3.000,00

Sastav žirija javnog međunarodnog urbanističko-arhitektonskog konkursa čine predsednica žirija prof. Vesna Cagić Milošević, arhitekta i članovi žirija: Bojana Višekruna, master filozof, savetnica predsednice Vlade za kreativne industrije i nauku, Vlada Republike Srbije, prof. dr Dubravka Đukanović, arhitekta, direktorka Republičkog zavoda za zaštitu spomenika kulture, prof. Goran Rako, arhitekta, Ilja Mikitišin, arhitekta i izvestioci arhitekte Tamara Petrović i Bojana Mihaljević.

Detaljnije informacija o samom konkursu možete pronaći na sledećem linku: vinca.konkurs.rs

Izvor: vinca.konkurs.rs

Advertisement reklama na grenef portalu

Izdvojeno

Sa portala

Energetska efikasnost objekata Energetska efikasnost objekata
Energetska efikasnost1 mesec ranije

Energetska efikasnost objekata u kriznom vremenu

Radeći u polju energetske efikasnosti objekata poslednjih 10-ak godina, na mnogobrojnim projektima različitih nivoa energetske efikasnosti i održivosti u najširem...

Ytong zelena gradnja Ytong zelena gradnja
Energetska efikasnost1 mesec ranije

Zelena gradnja i najvažnije odlike

“Zelenim” se nazivaju oni objekti koji su građeni po principima održive gradnje. Najvažnije odlike „zelene gradnje“ su: manja potrošnja energije...

Antenall tim za projektnu podršku na projektima Antenall tim za projektnu podršku na projektima
Energetska efikasnost2 meseca ranije

Kako naći najbolju podršku za vaš projekat?

Velika tražnja dovela je i do hiper ponude gde nije lako razaznati kome se obratiti od inženjera, arhitekata, projektnih biroa...

Energetska efikasnost je dobitna kombinacija i za kompanije i za klimu Energetska efikasnost je dobitna kombinacija i za kompanije i za klimu
Energetska efikasnost2 meseca ranije

Najbolji način za smanjenje troškova i emisija štetnih gasova

S obzirom na to da se kompanije širom sveta suočavaju s ogromnim pritiskom kada je reč o troškovima energije i...

Divus Apartmani Divčibare Divus Apartmani Divčibare
Arhitektura2 meseca ranije

ENERGY NET predstavlja najnoviji projekat Divus apartmani Divčibare

Vođena svrhom da stvara bolju atmosferu po meri čoveka u skladu sa prirodom, kompanija ENERGY NET već više od 30...

Vegetativni zidovi na fasadnom omotaču Vegetativni zidovi na fasadnom omotaču
Arhitektura3 meseca ranije

Vegetativni zidovi u arhitekturi

Vegetativni zidovi koji fasadni omotač pretvaraju iz statičnog u dinamičan odnos prema posmatraču, u gustim urbanim sredinama imaju veliki potencijal...

Sadržaj

Popularno