Connect with us
Enterijer

Ključni trendovi u akustičnom dizajnu

U modernom svetu kome i sami svedočimo, pored estetike i funkcionalnosti, kao ključnih elemenata oblikovanja prostora, veoma važnu ulogu, danas igra i akustika. Budući da se buka iz dana u dan povećava, sasvim je za očekivati da se veća pažnja posveti usavrÅ”avanju akustike kao bitnom segmentu svakog enterijera. Å ta je to čime se rukovodimo i koje su smernice ključne, kada je akustika modernog prostora u pitanju, saznaćemo u narednim redovima.

Celovito spajanje akustike i dizajna

Ovde se, pre svega, ističe značaj akustike kao važnog i ključnog elementa, koji postaje deo samog dizajna. Drugim rečima, da bi prostor postigao svoj maksimum pored lepote, važno je i da je akustično zadovoljavajući. Odnosno da uz estetiku doprinosi kompletnom ugođaju korisnika.

Prilagodljivost akustike kao pokretač udobnijeg prostora

U zavisnosti od potrebe i same funkcionalnosti prostora, suÅ”tina akustičnog dizajna jeste njegovo adekvatno prilagođavanje. Jednostavno rečeno, bilo da je reč o užurbanom restoranu, tihoj kancelariji ili živahnom butiku, akustičko oblikovanje se menja kako bi ispunilo jedinstvene zahteve svakog okruženja. Ova tendencija omogućava da korisnici imaju optimalnu auditivnu udobnost u različitim okruženjima.

Održivost kao osnova modernog akustičnog dizajna

Kako su održivost i ekoloÅ”ka svest važan segment razvoja modernog doba, sasvim je za očekivati da upravo ovi kriterijumi budu uzeti kao bitna smernica u akustičnom dizajnu. Bez obzira da li se radi o upotrebi ekoloÅ”ki prihvatljivih materijala ili sprovođenju energetski prihvatljivih procesa prilikom izrade odgovarajućih akustičnih elemenata, suÅ”tina je da se vodi računa o održivom razvoju. U praksi to ide od proizvodnje i izrade panela od recikliranih materijala, koji apsorbuju zvuk i doprinose kvalitetnijoj akustici prostora, preko primene energetski efikasnih sistema koji utiču na manje odbijanje zvuka u prostoru prilikom nailaska na različite prepreke, odnosno njegovu refleksiju, do njihovog objedinjavanja u kompletnom akustičnom dizajnu. Vodeći se održivoŔću, moderni akustični dizajn ne samo da utiče na kvalitetniji doživljaj prostora, doprinosi većoj ugodnosti i odgovornom ponaÅ”anju i zaÅ”titi životne sredine na globalnom nivou.

Pametna aksutična tehnologija

Razvoj digitalne ere i primena pametne tehnologije naÅ”li su svoje mesto i kada je akustični dizajn u pitanju. Pametna reÅ”enja prepoznaju količinu buke i svojim inovativnim reÅ”enjima svode je na nivo koji omogućava kvalitetan i udoban boravak u takvom prostoru. Pored povećanja komfora, primena pametnih reÅ”enja doprinose objedinjavanju tehnologije i akustičnog dizajna i doprinose većem zadovoljstvu korisnika. Drugim rečima, pametna akustična tehnologija je level pro u svetu akustike i kao takva stvara jedan potpuno novi osećaj i doživljaj prostora.

Suma sumarum

Vodeći se svim navedenim trendovima, lako je zaključiti da moderna akustika u velikoj meri radi na novom uređenju prostora, gde sa estetikom i funkcionalnoŔću doprinosi stvaranju jednog potpuno jedinstvenog, modernog prostora. Prostora koji radi na povećanju udobnosti i kvalitetu svakodnevnog života svakog korisnika. Sa druge strane, zahvaljujući primeni pametne tehnologije, akustika je daleko sofisticiranija i preciznija. Kada svemu tome dodamo da su održivi razvoj i zaÅ”tita životne sredine osnova na kojoj se bazira moderan akustični dizajn, lako je zaključiti da se radi o veoma kvalitetnom i važnom segmentu kada je uređenje prostora u pitanju, ali i segmentu koji doprinosi boljem kvalitetu života pojedinca, ali i planete u celosti.

Impact Acoustic SEE logo

Impact Acoustic SEE
Radnicka 26, 21000 Novi Sad
M +381 60 7400 867
info@impactacousticsee.com
www.impactacousticsee.com