Connect with us
Arhitektura

Konkurs: Arhitektura u službi employer brandinga

KONKURS za proširenje Elektrotehničkog fakulteta i kampusa Tehničkih fakulteta u Beogradu

Arhitektura u službi zadržavanja vrhunskog talenta, bila je jedna od tema vodilja za koncipiranje projekta. Naše rešenje za proširenje ETF-a prepoznalo je izazov savremenih akademskih institucija. Pri oblikovanju i projektovanju rešenja imali smo cilj da budući paviljon može parirati sadržajima i zajedničkim prostorima svetskih univerzitetskih kampusa i IT kompanija, naglasivši veliku energiju, ideje i autonomiju koju samo akademsko okruženje može da ponudi budućim naučnicima i istraživačima.

KONKURS za proširenje Elektrotehničkog fakulteta i kampusa Tehničkih fakulteta u Beogradu

S obzirom na značaj lokacije, kao i izuzetan razvojni potencijal ustanove koja ostale inženjerske struke vodi u budućnost, smatramo da je presudno važno da i sam objekat, u svakom smislu, predstavlja svetionik – benchmark koji će pomeriti standard visokoškolskih ustanova. Naš Studio je osvojio drugu nagradu za svoje rešenje koje ovim putem predstavljamo.

Rešenje za proširenje ETF-a

Rešenje za proširenje ETF-a / 3D vizualizacija: Zabriskie Studio

Kroz multidisciplinarni pristup, postigli smo sveobuhvatno razumevanje potreba budućih korisnika i interesa javnosti.

Pomoću ekološkog koncepta, strategije zadržavanja talenta, strategije smanjenja CO2 emisija i primenu naprednih digitalnih alata pri izradi rešenja, postignut je ikoničan objekat koji pospešuje i akcentuje kvalitete svog izgrađenog okruženja, korisnika, struke i šire javnosti. Posledica toga jeste kampus tehničkih univerziteta, koji može „rame uz rame“ da stoji sa drugim prestižnim evropskim institucijama visokog obrazovanja.

Kampus tehničkih univerziteta

Kampus tehničkih univerziteta / 3D vizualizacija: Zabriskie Studio

Poštovanje nasleđa

Lokacija unutrašnjeg dvorišta kampusa Tehničkih fakulteta ima veoma opipljiv istorijski kontekst i fizička ograničenja, čije smeštanje novog objekta u centar celine preispituje postojeće odnose i identitet kampusa.

Kampus tehničkih univerziteta

Kampus tehničkih univerziteta / 3D vizualizacija: Zabriskie Studio

Odgovor autorskog tima na kompleksnu izgrađenu i istorijski značajnu lokaciju je zgrada koja ne prevazilazi visinu najnižeg postojećeg objekta u kompleksu. Spuštanjem objekta na visinu od 14 m, projekat je očuvao jedinstven identitet i hijerarhiju zaštićenih volumena i fasada Tehničkih fakulteta. To je ujedno i podstaklo odluku da zgrada bude paviljon, kako bi omogućili postojećim objektima da „dišu“ i zadrže svoju karakterističnu autonomiju.

Park na krovu

Očuvanjem i poštovanjem postojećih kvaliteta kompleksa stvorena je karakteristična krovna površina, sa vizurama ka parku Ćirila i Metodija i Malog Tašmajdana, koja ujedno i sugeriše kontinualnu parkovsku vezu.

Park na krovu kampusa

Park na krovu / 3D vizualizacija: Zabriskie Studio

Pozicioniranjem objekta-platforme u središte kampusa, podignut je park na krov zgrade, koji će služiti za istraživanja, interakciju i prezentaciju rada univerziteta ka javnosti. Ovaj gest ujedno ukršta i podstiče korišćenje nove aule fakulteta, novog manifestacionog trga i okolnih javnih prostora na nivou partera.

Park na krovu

Park na krovu / 3D vizualizacija: Zabriskie Studio

Sadržaj platforme:

  • studentski start-up hub
  • poligon za istraživanje alternativnih izvora energije
  • poligon za robotiku
  • platforma za interakciju sa veštačkom inteligencijom
  • radni prostor na otvorenom
  • vertikalna farma
  • dron staza

Ekološki koncept

U skladu sa savremenim standardima ekološke i društvene održivosti, projekat je koncipiran sa nizom komplementarnih sistema i sadržaja – od parkinga za bicikle, tuševa i garderobe za bicikliste, preko CLT konstrukcije, do ponovno upotrebljenih materijala za popločanje otvorenih površina.

projekat je koncipiran sa nizom komplementarnih sistema i sadržaja

Projekat je koncipiran sa nizom komplementarnih sistema i sadržaja / 3D vizualizacija: Zabriskie Studio

Predviđena je značajna dopuna i obnova parkovskih površina na lokaciji, u cilju postizanja biodiverziteta, podsticanja studentskog života na otvorenom i kontinuiteta parkovskog niza. Sistem pešačkih i biciklističkih staza je logično povezan sa okruženjem i obogaćen je nizom komplementarnih sadržaja i aktivnosti u prizemlju objekta kao i na otvorenom.

Takođe je predviđeno skupljanje kišnice sa krova i sa slobodnih površina kompleksa, solarni paneli na najosunčanijim delovima krova, automatizovane urbane bašte „urban gardening”, prirodna vertikalna i horizontalna ventilacija prostora i automatizovana spoljna zaštita od sunca.

Drvena konstrukcija

Postavljanjem cilja smanjenja CO2 emisija kroz izgradnju i životni vek objekta, mogli smo da predvidimo uštedu do 75% utrošaka energije, CO2 emisija i dugoročnog održavanja objekta tokom životnog veka zgrade.

CLT drvena konstrukcija

CLT drvena konstrukcija / 3D vizualizacija: Zabriskie Studio

Iz tog razloga je bitno da predviđeni konstruktivni sistem bude suštinski i simbolički značajan element u smanjenju CO2 otiska – a to je CLT drvena konstrukcija. Uz pomoć carbon storage kapaciteta CLT sistema gradnje, postignuta je CO2 neutralnost u celokupnom procesu proizvodnje, transporta i izgradnje konstrukcije objekta. Osim što će ovakvo rešenje biti jasan tehnološko-ekološki stav, plemeniti karakter drvene konstrukcije doprinosi celokupnoj prepoznatljivosti objekta koji direktno komunicira vrednosti iza kojih stoji.

CLT drvena konstrukcija

CLT drvena konstrukcija / 3D vizualizacija: Zabriskie Studio

Benefiti postignuti ekološkim konceptom i strategijom smanjenja CO2 emisije su:

• Stvaranje zajednice oko kolektivnih vrednosti
• Društvena odgovornost ka izgrađenoj i prirodnoj sredini
• Održiv poslovni model kroz nižu potrošnju energije i cene održavanja objekta
• Viši kvalitet života uz veći raspoloživi dohodak

Autor: Zabriskie d.o.o. i Urbanistički centar d.o.o.

Autorski tim:

Arhitektura: Milka Gnjato, dia
Ivan Zuliani, March
Nikola Milanović, dia – Ured studio
Nemanja Čurćić, dia
Milena Katić, dia
Ivica Marković, dia
Miloš Stanković, dia
Fedor Jurić, dia
Ivan Šuić,dia

Urbanizam: Urbanistički centar doo, Anđelka Miloradović, dia i Milana Vandič, dia

Saradnici na izradi konkursnog rešenja:
Mihajlo Neimarević, dia – grafika
Ognjen Graovac, dia – Algorithmic Architecture,
Stručno konsultovanje u vezi sa digitalnim dizajnom
Uroš Dragović, dia – maketa
Sofija Alorić, dia – maketa

Stručni konsultanti – saradnici autorskog tima:

CLT sistemi: ACETRA, Dušan Milutinović, dig i Janko Maksimović, dig
Business consulting: Andrej Kravčuk
Betonska konstrukcija:Aleksandar Trajković, dig
Energetska efikasnost: ENEF concept Ivan Kalc, dia
Ekološki koncept: Nataša Ćuković Ignjatović, mia
Saobraćaj: Danijela Mišković, dig
Pejzažna arhitektura:Maja Đorđević, dipa