Connect with us
Novosti

Koje vrste pneumatskih čekića postoje?

Koje vrste pneumatskih čekića postoje? Pneumatski čekić ili, kako se drugačije nazivaju, pneumatski sekači ili vazdušni čekići, predstavljaju alat bez kojeg savremena industrija ne bi mogla nikako da funkcioniše, zbog čega su jedan od glavnih, ali i osnovnih alata za rad. Koriste se u najrazličitijim situacijama, od korišćenja prilikom renoviranja stanova, preko auto-radionica, pa sve do prilika kada je potrebno uklanjati beton, asfalt… U samom principu, alat ima jednu funkciju, a to je bušenje, sečenje, bez dodatnih funkcija, ali od snage, kompresora vazduha, te drugih karakteristika, zavisiće i to koji posao određenom vrstom čekića može da se obavlja.

Najpotrebnije je znati da je za kvalitetan rad potrebno oko 4 cfm protoka vazduha, s tim što je uvek poželjno da to bude i više. Svakako je potrebno da kompresor može da ispumpa toliko. U odnosu na to, kao i druge parametre, ukoliko ste se odlučili za pneumatski čekić cena neće uvek biti ista, već nekada viša, a nekada manja. Veliki pneumatski čekići se koriste za razbijanje betona, pored veličine tu dolazi i prilična bučnost u radu, a postoje i oni koji se koriste u metalnoj industriji kojima se metal može sabijati i oblikovati. Za većinu drugih poslova, pak, potrebni su neki standardni modeli pneumatskih ili vazdušnih čekića. A kada se najviše koriste, koje vrste postoje i koliko koštaju?

Pneumatski čekići za razbijanje betona

Ovaj robusni alat koristi se kod najzahtevnijih poslova u okviru kojih je potrebno razbijati veću površinu. Samim tim je i alat veliki i velike jačine koja pruža dovoljno prostora za rukovanje kako bi se potrebno uradilo efikasno i brzo. Ovo su dve najzastupljenije karakteristike kada su pneumatski čekići u pitanju, jer su predviđeni za bušenje i razbijanje betona i veoma čvrstih podloga. Izrađuju se od veoma kvalitetnih materijala koji omogućavaju efikasan rad, ali i dugogodišnji rad, s obzirom na činjenicu da čuvaju čekić od brojnih negativnih uticaja tokom rada i spoljašnjih faktora.

Kada su u pitanju ovakvi pneumatski čekići cena je prilično visoka, budući da se radi o krajnje profesionalnom aparatu, pa kvalitetniji modeli koštaju od 150 000 dinara naviše. U ovoj kategoriji se mogu naći veoma kvalitetne, efikasne i pouzdane Bosch bušilice koje zadovoljavaju i potrebe industrije, ali i majstorskog rada i samog obavljenog posla.

Za rušenje i štemovanje

Ovaj tip pneumatskih čekića ima veoma široku primenu, budući da postoje modeli koji su predviđeni za industrijski, ali i pojedinačan rad, što dozvoljavaju modeli alata koji su manji i sklešitiji za držanje i rukovanje u poslu. Pneumatski čekići za rušenje i štemovanje su predviđeni za razbijanje srednje jakih materijala kao što su mermer, beton, kamen, pa se koriste u okviru livnica, radionica koje proizvode mermerne predmete, ali i u procesima rušenja i renoviranja, kada je potrebno srediti izbočine, ukloniti određene materijale i slično.

Kada su u pitanju ovakvi pneumatski čekići cena može biti niža ili prilično visoka, od nekoliko desetina hiljada, pa preko 200 000 dinara, što u stvari zavisi od veličine alata, kompresora, snage i drugih karakteristika.

Pneumatski čekići za eksere

Dok su prethodni modeli predviđeni za profesionalce i upotrebu u okviru industrije, pneumatski čekići za eksere široku primenu nalaze i u okviru zanimanja hobista i kućnih radionica. Najviše se koriste u tesarskim poslovima, te uopšte u okvirima ove industrije. Osim kao pneumatski čekići pronaći ćete ih pod nazivima pneumatski pištolji, pneumatski zabijači, jer im je funkcija sastavljanje materijala ekserima neverovatnom snagom i brzinom, kao i kvalitetom obavljenog rada.

Uglavnom se koriste za drvene i slične materijale, a broj udaraca zavisi od modela čekića, s tim što bi se izveo neki prosek od 30 udaraca u minutu. Zavisno od potrebe i primene, za ovakve pneumatske čekiće cena ide od nekoliko hiljada, pa do nekoliko desetina hiljada dinara.