Connect with us
Arhitektura

Kontrola kvaliteta gradnje ispred svega

Baumit Life Challenge / Zeleni Venac

U BAUMITU VERUJEMO DA JE TEHNIČKI NAJBOLJE REŠENJE JEDINI KRITERIJUM PRI ODABIRU MATERIJALA! ZATO, OGROMNU ENERGIJU ULAŽEMO U ISTRAŽIVANJE I RAZVOJ PROIZVODA. KONTROLA KVALITETA GRADNJE I PRENOŠENJE STRUČNOG ZNANJA SVIMA U PROCESU STVARANJA OBJEKTA ISPRED SVEGA.

Ukoliko želimo da objekat ima visok stepen kvaliteta, koji se kasnije odražava na njegovu ukupnu komercijalnu vrednost, na samom početku je potrebno jasno definisati projektni zadatak.

Kroz proces projektovanja, potrebno je ispoštovati sve elemente projektnog zadatka uz precizno definisanje svake pozicije izgradnje. U praksi, neretko se dešava da su pozicije u predmeru prepisane iz prethodnih projekata ili su opisi univerzalni. Međutim, poslednjih godina se arhitektura pomerila iz standardnih okvira, što je naravno pozitivno, ali zahteva da svaki objekat ima individualni pristup i svoju specifičnu tehnologiju gradnje.

Baumit Life Challenge / Vila

Baumit Life Challenge / Vila

Upravo iz tog razloga potrebna je stalna interakcija kolega projektanata i tehničke podrške svih proizvođača čiji se proizvodi ugrađuju u objekat.

Govorimo o rešenjima ključnih pozicija na objektu: krovova, fasada, liftova, izolacija garaža, hodnika.

Ko i kada definiše izbor materijala?

Pre početka realizacije projekta, veoma je važno jasno definisati sve materijale i proizvođače materijala u projektnoj dokumentaciji. U hodu se mogu dodavati ili rešavati pojedini manji izazovi na koje nailazi izvođač radova, ali naravno uvek uz saglasnost projektanta.

Interesi različitih učesnika u procesu izgradnje (projektanata, investitora, izvođača radova ili proizvođača materijala) su različiti. Arhitekte i investitori moraju imati cilj da njihovi objekti i nakon više od decenije eksploatacije i dalje imaju isti sjaj i formu kao prvog dana. To se postiže primenom inovativnih proizvoda premium kvaliteta sa dugogodišnjom garancijom proizvođača.

Trenutna situacija na većini gradilišta u Srbiji je da izvođači imaju prvu i poslednju reč u izboru materijala, pri čemu se najčešće odlučuju za rešenje sa kojim su ranije radili.

Kako bi se interesi arhitekata i investitora stavili u prvi plan, primena premium materijala mora biti definasana projektom.

Veliki broj projektanata i investitora veruje u isto što i mi. Odabirom Baumit materijala vrhunskog kvaliteta postigli su gore navedeni cilj, što je dodatno doprinelo njihovom pozicioniranju na tržištu.

Ponosni smo, što se ovi objekti nalaze u celoj Srbiji i što je već prepoznatljivo da su Baumit proizvodi reper za kvalitet.

Koje su prednosti Baumita na tržištu?

  • U Baumitu, prilikom kreiranja proizvoda polazimo od kvaliteta sirovina koje koristimo. Izbor sirovina, tehnologija proizvodnje i svakodnevna istraživanja direktni su pokazatelj kvaliteta naših proizvoda.
  • Jasno brinemo o odnosu cene i kvaliteta.
  • Tehnička podrška koju pružamo projektantima u biroima, inženjerima na gradilištima ili investitorima u bilo kom procesu formiranja investicije je neprocenjiva.
  • Sektor logistike prati rast Baumita na tržištu i svakoj isporuci pristupa sa velikom ozbiljnošću.
  • Servis naše opreme, koja je na celoj teritoriji Srbije, rešava se u kratkom vremenskom intervalu jer smo svesni da radovi ne smeju stati.

Kontrola kvaliteta gradnje

Tokom realizacije projekta, važna je kontrola kvaliteta gradnje. Poslednjih godina, možda i više od jedne decenije, na gradilištima retko viđamo arhitektu kao odgovornog izvođača radova, već građevinski inženjer rukovodi završnim radovima.

Ranija praksa je bila da konstrukciju kontroliše građevinski inženjer dok su završni radovi u domenu inženjera arhitekture. Ovaj poredak je neophodno uspostaviti ponovo.

U trenutku kada se uradi prijem konstrukcije, a to je precizno definisana tačka u gradnji, potrebno je da palica za vođenje projektom pređe u ruke inženjera arhitekture.

Tu smo, da zajedničkim snagama sa projektantima, usmerimo pitanje izbora materijala na pravu stranu, damo podršku u odlučivanju i garancijom nagradimo svaki projekat.

Baumit tehnička podrška je spremna za nove izazove. Rado ćemo odgovoriti na sva vaša pitanja i pružiti stručnu pomoć kako bi objekti dugoročno zadržali projektovani kvalitet i izgled.

www.baumit.com
BAUMIT Serbia d.o.o.
Smederevski put 25k
11130 Beograd, Srbija
T: +381 11 347 50 79
F: +381 11 347 47 95
office@baumit.rs
www.baumit.rs