Connect with us
Energetska efikasnost

Energetska sanacija objekata – suština održivog razvoja

Energetska obnova starih objekata

Intervencije na unapređenju energetske efikasnosti postojećih objekata ne moraju biti ni skupe, ni komplikovane i mogu ići u dva pravca:

1. Građevinske mere koje obuhvataju postavljanje kontaktne termoizolacione fasade na spoljne zidove, zamenu prozora,izolaciju poda ka negrejanom podrumu, izolacija krova ka negrejanom tavanu ili zida ka negrejanom stepeništu, kao i ugradnju novih termoizolacionih vrata.

2. Unapređenje sistema grejanja i pripreme tople vode pre svega se odnose na porodične kuće, a ne na stambene zgrade. Dodatna investicija u nove sisteme za zagrevanje koji troše daleko manje energije (npr. centralni sistem grejanja toplotnom pumpom vazduh/voda), a koji istovremenu snabdevaju objekat toplom sanitarnom vodom (umesto klasičnog bojlera), može dodatno da poboljša energetsku efikasnost i uštedi novac.

Ilustracije radi evo podataka o potrošnji energije za grejanje u zgradama/objektima.

 • Grejanje stanova pomoću individualnog sistema (elektro energija, gas, drvo, ugalj) ima udeo u potrošnji od 45%
 • Grejanje objekata preko kotlarnice ima udeo u potrošnji od 28%
 • Mreža daljinskog sistema grejanja ima udeo u potrošnji od 27%
 • Najveću pokrivenost daljinskim sitemom grejanja u Srbiji ima Novi Sad, oko 60% gradske teritorije je pokriveno daljinskim sistemom grejanja.
 • Kada je statistika za grad Beograd u pitanju njegova pokrivenost daljinskim sistemom grejanja je oko 50%.

Zato je izuzetno važno posvetiti pažnju toplotnim gubicima prilikom projektovanja grejanja. Naročito je važno prilikom energetske sanacije razmotriti sve mogućnosti za efikasnije iskorišćenje postojećeg sistema i mogućnost njegovog unapređenja.

Svakako pored grejanja, na poboljšanje energetskih parametara objekata u velikoj meri možemo uticati i optimizacijom arhitektonskih parametara objekta.

Termički omotač zgrade i njegova optimizacija u velikoj meri utiču na poboljšanje energetskog razreda postojećeg objekta. Dobar deo objekata koji su građeni pre 1980. godine praktično nema termički omotač i prilikom rekonstrukcije i energetske sanacije značajno bi se korigovale performanse objekata i povećao energetski razred.

Zamena postojećih dotrajalih prozora i vrata još jedan je od parametara koji značajno utiče na poboljšanje performansi objekta kada je energetska efikasnost u pitanju.
Većina ovih objekata (građenih pre 1980. godine) ne ispunjava energetske standarde koji su kod nas u primeni od 2011. godine (Pravilnik o energetskoj efikasnosti zgrada).

Šta se podrazumeva pod pojmom energetska sanacija objekata?

Šta se podrazumeva pod pojmom energetska sanacija objekata?

Pravilnikom o energetskoj efikasnosti zgrada propisano je da se prilikom rekonstrukcije i energetske sanacije poboljšaju performanse objekta minimum za jedan energetski razred.

Kod većine ovih objekata građenih pre 1980. godine termoizolacija fasade nije zastupljena. Uglavnom je zastupljen klasičan sistem gradnje, zidanje opekom ili opekarskim blokovima koji nemaju završenu fasadu niti bilo kakvu izolaciju konstruktivnog sistema.

Od kako je krenula primena Pravilnika o energetskoj efikasnosti zgrada (2021. godine) primetna je upotreba termoizolacije i to uglavnom u minimalnoj debljini od 10 cm stiroporom koja još uvek ne ispunjava uslove za kvalitetnom izolacijom objekta. Obzirom da se najveći gubici energije dešavaju kroz otvore objekta (prozori i vrata), tako i njihova adekvatna zamena energetski efikasnijim elementima u velikoj meri utiče na bolju efikasnost objekta.

Kako bi se ostvarila adekvatna zamena i primena materijala, potrebno je prilikom izrade elaborata energetske efikasnosti objekta utvrditi energetski razred objekta i nakon predloženih mera uticati na poboljšanje energetskog razreda za minimum jedan energetski razred.

Na koja poboljšanja u objektu možemo uticati i ostvariti bolju energetsku efikasnost objekta?

 • Izolacija spoljnih zidova
 • Odabir adekvatnih prozora
 • Izolacija krova
 • Izolacija podova, plafona
 • Mogućnost primene solarne energije
 • Mogućnost primene efikasnijeg sistema grejanja
 • Primena novih sistema rasvete
 • Mogućnost primene toplotnih pumpi.

Mnogo je faktora koji utiču na rezultat uspešne energetske sanacije objekta, počev od trenutnog postojećeg stanja objekta, njegovog geografskog položaja, predloženih mera za sanaciju i kvalitetnog izvođenja predviđenih mera.

Svakako, za uspešnu realizaciju neophodna je analiza postojećeg stanja, izrada elaborata energetske efikasnosti postojećeg objekta, a takođe i ponovni proračun, sa usvojenim merama za energetsku sanaciju koje će uticati na poboljšanje energetskog razreda objekta.

Takođe bih napomenula da u odabiru najboljeg načina za energetsku obnovu objekta treba uzeti u obzir procenu investicije, ekonomski povoljne mere za poboljšanje svojstva zgrada i period povraćaja uloženih sretstava u energetsku sanaciju objekta.

Cena intervencije na objektu zavisi od njihovog obima i mogu se značajno razlikovati. Takođe, unapređenje energetske efikasnosti porodičnih kuća po kvadratnom metru biće nešto skuplje od unapređenja u stambenim zgradama, jer jedan vlasnik snosi sve troškove. U slučaju stambenih zgrada, pojedini troškovi se dele, a i vlasnici pojedinačnih stanova imaju koristi od unapređenja energetske efikasnosti kod njihovih komšija.

U zavisnosti od energenta koji se koristi, kao i od toga da li potrošač dogreva prostor zimi ukoliko koristi centralno grejanje, finansijska ušteda se može značajno razlikovati. Međutim, zajednička karakteristika u svakoj situaciji i za svako ulaganje u unapređenje energetske efikasnosti je da se dugoročno energetska sanacija isplati.

Tačan iznos uštede zavisi od energenata koje koristite – u slučaju gasa, ušteda je momentalno najveća, dok se u slučaju grejanja na struju ostvaruju nešto manje uštede. Ako koristite centralno grejanje, do uštede će doći samo ukoliko plaćate toplotnu energiju prema utrošku, a ne prema kvadraturi stana, ali bez obziran na to ostvarićete bolji komfor u kući / stanu. I ne zaboravite, svako ulaganje se isplati, samo je pitanje koliko brzo. Takođe, svaki put kada dođe do poskupljenja energenata (znamo da se to redovno dešava) ušteda koju ostvarujete postaje sve veća. Uostalom, Vi to već svakako znate, pogledajte svoj račun za grejanje i pomislite šta biste mogli sa viškom novca kada bi se račun prepolovio!

Kako su druge zemlje u Evropi rešile ovo pitanje?

U zemljama Evropske unije, posebno onima gde su zime hladnije, energetske karakteristike kuće ili zgrade jedan su od ključnih faktora koji određuje prodajnu cenu nekretnine. Ove karakteristike su poznate svima zahvaljujući energetskim pasošima, koji su uvedeni u Srbiji 2011. godine.

Sve nove zgrade moraju imati energetski pasoš, kao i stare koje se rekonstruišu ili adaptiraju. Sa porastom cena energenata, karakteristike zgrade zapisane u energetskom pasošu postaće značajne ne samo za prodaju, već i iznajmljivanje nekretnina, a svakako će se direktno odraziti na mesečne račune za grejanje i hlađenje prostora.

Razvijene zemlje su dramatično unapredile energetsku efikasnost objekata postavljajući visoke standarde za nove zgrade, kao i uspostavljanjem brojnih fondova za energetsku efikasnost na centralnom ili lokalnom nivou. Ovakve fondove su napravile i zemlje Istočne Evrope, koje su, poput Srbije, nekada imale pristup veoma jeftinoj energiji – koja je danas sve skuplja. Država sufinansira obnovu zgrada, vrši povraćaj PDV-a i/ili obezbeđuje stručnu pomoć oko projekta saniranja kuće ili zgrade.

Kada je napredak Srbije u pitanju u oblasti energetske efikasnosti poslednjih par godina, važno je napomenuti da je donošenjem novog Zakona o stanovanju i održavanju zgrada („Sl. glasnik RS“ br.104/16) održivi razvoj stanovanja uz unapređenje energetske efikasnosti proglašen javnim interesom, što će u mnogome doprineti daljem razvoju i unapređenju ove oblasti.

Više o ovoj temi:

Šta podrazumeva pojam energetska sanacija objekata?
Energetski pasoš i njegova uloga u sertifikaciji postojećih objekata

Autor teksta: Nataša Komljenović dipl.inž.arh.

Agencija za projektovanje i inženjering “ArhinGreen”
ul. Pasterova br. 6, 21000 Novi Sad
T. +381 63 580 46
info@arhingreen.rs
Pokretač bloga na sajtu www.arhingreen.rs/blog