Connect with us
Arhitektura

Nekvalifikovani radnici planetarni problem

Sa viÅ”e radnika koji napuÅ”taju trgovinu nego Å”to se pridružuju, podsticaj inovativnih načina za privlačenje i zadržavanje kvalifikovane radne snage je na visokom nivou. Kako je Fortune objavio proÅ”log meseca, uprkos rastucĢoj potražnji, 60 procenata izvođača radova se suočava sa poteÅ”kocĢama u trecĢem kvartalu 2017. godine na pronalaženju kvalifikovanih radnika zbog tekucĢeg nedostatka radne snage. Devedeset jedan procenat izvođača radova je, po istraživanjima, umereno zabrinut zbog nivoa veÅ”tina svoje radne snage.

Mnogi kandidati za posao poseduju samo oskudne veŔtine

„ZapoÅ”ljavanje vrhunskog radnika oduvek je bio naÅ” fokus „, kaže Marlene Velez, glavna osoba u kompaniji Pover Design Inc., nacionalnoj stručnoj kompaniji za ugovaranje elektroenergetskih i inženjerskih usluga. „Nikada se nismo odvojili od naÅ”ih osnovnih vrednosti ili očekivanja kvaliteta, Å”to čini pronalaženje pravih kandidata joÅ” izazovnijim.“

SledecĢa generacija zanatlija, o kojoj sada zavisi građevinska industrija, bavi se kompanijama koje ulažu u svoje ljude i u tehnologije koje podržavaju rad pametnije, a ne teže. Važan deo strategije za zapoÅ”ljavanje Pover Design-a je ciljanje nedavno zavrÅ”enih univerzitetskih ili tehničkih Å”kola koji žele da izgrade svoju karijeru od osnove. Mnogi od ovih kandidata poseduju samo slabe veÅ”tine koje čine dobru kulturu, ali nemaju nivo tehničke veÅ”tine ili obuke koji je neophodan da odmah počnu da doprinose projektnom timu.

Na obuci se pokazuje i čitanje arhitektonskih crteža

Zato je Virtual Design Manager Brad Moore nedavno implementirao besplatan sedmodnevni kurs koji se sastaje dva puta nedeljno kako bi pomogao obuci pojedinaca koji žele da rade na Pover Design-u, ali joÅ” uvek nemaju tehničke mogucĢnosti. „Ja ih naučim na visokom nivou kako graditeljstvo, dizajn i građevinska industrija funkcioniÅ”u, kako čitati arhitektonske, strukturalne i crteže MEP-a, a Å”ta je očekivanje u naÅ”oj kompaniji“, objasnio je Moore.

Ovo bi trebalo da pokaže rezultate, a nama ostaje da se nadamo da će se na ovaj način obučavati i radnici u Srbiji s obzirom da je i kod nas uočen isti problem.

Preuzeto i prevedeno sa:Ā www.construction-today.com