Connect with us
Energetska efikasnost

Energetski pasoš i njegova uloga u sertifikaciji postojećih objekata

Projektovanje arhitekta

Obaveza izdavanja energetskog pasoša za postojeće zgrade postoji u slučajevima kada se vrši rekonstrukcija, dogradnja, obimnija obnova, kao i energetska sanacija zgrade. Obavezan uslov za sve postojeće zgrade, nakon bilo kakve energetske sanacije jeste unapređenje energetskog razreda za najmanje jedan energetski razred. Izdavanje energetskog pasoša nije obavezno prilikom kupovine/prodaje ili iznajmljivanja zgrade ili dela zgrade, što je prepoznato kao nedostatak.

Sa uvođenjem obaveze postojanja energetskog pasoša prilikom prometovanja nekretninama posebno će biti od značaja kada se započne sa primenom naplate toplotne energije iz sistema daljinskog grejanja prema očitanoj potrošnji, na teritoriji cele Republike Srbije.

Energetski pasoš izdaje se nakon obavljanja energetskog pregleda i okončanja finalnog ocenjivanja ispunjenja zahteva vezanih za energetska svojstva zgrade.

U skladu sa važećim Pravilnikom o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada, energetski pregled zgrade obuhvata:

  1. Analizu arhitektonsko-građevinskih karakteristika zgrade, odnosno analizu toplotnih karakteristika termičkog omotača zgrade;
  2. Analizu energetskih svojstava sistema grejanja;
  3.  Analizu sistema automatske regulacije sistema grejanja u zgradi;
  4. Merenja za utvrđivanje energetskog stanja i/ili svojstava, kada se do podataka ne može doći na drugi način.

Energetska sertifikacija postojećih zgrada razlikuje se i deli na dva slučaja:

  1. Na zgradi se ne izvode radovi – izdaje se energetski pasoš zgrade za postojeće stanje na osnovu izveštaja o energetskom pregledu;
  2. Na zgradi se izvode radovi (rekonstrukcija, dogradnja, energetska sanacija) – energetski pasoš se izdaje po završetku radova za unapređeno stanje, ali se pre intervencije izrađuje izveštaj o energetskom pregledu zgrade (za postojeće stanje).

I za kraj najznačajnija uloga energetskog pasoša jeste pozitivan efekat koji se može postići na tržištu nekretnina naročito kada su u pitanju postojeći objekti.

Jedan od osnovnih ciljeva uvođenja energetske sertifikacije zgrada jeste upravo da se obezbedi mehanizam podstaknut tržištem kako bi se poboljšala energetska efikasnost u zgradama ili, drugim rečima, odredila ekonomska vrednost očuvanja energije. Na formiranje cene nekretnina, tj. specifične vrednosti (din/m2), osim lokacije i izgleda zgrade, funkcionalnosti i enterijera, utiču eksploatacioni troškovi za energiju, koji igraju značajnu ulogu, a u neposrednoj su vezi sa energetskim pasošem.

Ovo je posebno slučaj u razvijenim evropskim zemljama i pretpostavlja se da će slična situacija vrlo brzo biti u Srbiji. Drugim rečima, zgrada boljeg energetskog razreda može imati višu cenu na tržištu nekretnina u odnosu na zgradu loših energetskih svojstava, koja ima identične ostale parametre.

Više o ovoj temi:

Šta podrazumeva pojam energetska sanacija objekata?
Energetska sanacija objekata – suština održivog razvoja

Autor teksta: Nataša Komljenović dipl.inž.arh.

Agencija za projektovanje i inženjering “ArhinGreen”
ul. Pasterova br. 6, 21000 Novi Sad
T. +381 63 580 46
info@arhingreen.rs
Pokretač bloga na sajtu www.arhingreen.rs/blog