Connect with us
Energetska efikasnost

Energetski pasoÅ” i njegova uloga u sertifikaciji postojećih objekata

Obaveza izdavanja energetskog pasoÅ”a za postojeće zgrade postoji u slučajevima kada se vrÅ”i rekonstrukcija, dogradnja, obimnija obnova, kao i energetska sanacija zgrade. Obavezan uslov za sve postojeće zgrade, nakon bilo kakve energetske sanacije jeste unapređenje energetskog razreda za najmanje jedan energetski razred. Izdavanje energetskog pasoÅ”a nije obavezno prilikom kupovine/prodaje ili iznajmljivanja zgrade ili dela zgrade, Å”to je prepoznato kao nedostatak.

Sa uvođenjem obaveze postojanja energetskog pasoÅ”a prilikom prometovanja nekretninama posebno će biti od značaja kada se započne sa primenom naplate toplotne energije iz sistema daljinskog grejanja prema očitanoj potroÅ”nji, na teritoriji cele Republike Srbije.

Energetski pasoŔ izdaje se nakon obavljanja energetskog pregleda i okončanja finalnog ocenjivanja ispunjenja zahteva vezanih za energetska svojstva zgrade.

U skladu sa važećim Pravilnikom o uslovima, sadržini i načinu izdavanja sertifikata o energetskim svojstvima zgrada, energetski pregled zgrade obuhvata:

  1. Analizu arhitektonsko-građevinskih karakteristika zgrade, odnosno analizu toplotnih karakteristika termičkog omotača zgrade;
  2. Analizu energetskih svojstava sistema grejanja;
  3. Ā Analizu sistema automatske regulacije sistema grejanja u zgradi;
  4. Merenja za utvrđivanje energetskog stanja i/ili svojstava, kada se do podataka ne može doći na drugi način.

Energetska sertifikacija postojećih zgrada razlikuje se i deli na dva slučaja:

  1. Na zgradi se ne izvode radovi ā€“ izdaje se energetski pasoÅ” zgrade za postojeće stanje na osnovu izveÅ”taja o energetskom pregledu;
  2. Na zgradi se izvode radovi (rekonstrukcija, dogradnja, energetska sanacija) ā€“ energetski pasoÅ” se izdaje po zavrÅ”etku radova za unapređeno stanje, ali se pre intervencije izrađuje izveÅ”taj o energetskom pregledu zgrade (za postojeće stanje).

I za kraj najznačajnija uloga energetskog pasoÅ”a jeste pozitivan efekat koji se može postići na tržiÅ”tu nekretnina naročito kada su u pitanju postojeći objekti.

Jedan od osnovnih ciljeva uvođenja energetske sertifikacije zgrada jeste upravo da se obezbedi mehanizam podstaknut tržiÅ”tem kako bi se poboljÅ”ala energetska efikasnost u zgradama ili, drugim rečima, odredila ekonomska vrednost očuvanja energije. Na formiranje cene nekretnina, tj. specifične vrednosti (din/m2), osim lokacije i izgleda zgrade, funkcionalnosti i enterijera, utiču eksploatacioni troÅ”kovi za energiju, koji igraju značajnu ulogu, a u neposrednoj su vezi sa energetskim pasoÅ”em.

Ovo je posebno slučaj u razvijenim evropskim zemljama i pretpostavlja se da će slična situacija vrlo brzo biti u Srbiji. Drugim rečima, zgrada boljeg energetskog razreda može imati viÅ”u cenu na tržiÅ”tu nekretnina u odnosu na zgradu loÅ”ih energetskih svojstava, koja ima identične ostale parametre.

ViŔe o ovoj temi:

Å ta podrazumeva pojam energetska sanacija objekata?
Energetska sanacija objekata – suÅ”tina održivog razvoja

Autor teksta: NataÅ”a Komljenović dipl.inž.arh.

Agencija za projektovanje i inženjering ā€œArhinGreenā€
ul. Pasterova br. 6, 21000 Novi Sad
T. +381 63 580 46
info@arhingreen.rs
Pokretač bloga na sajtu www.arhingreen.rs/blog