Connect with us
Energetska efikasnost

Šta podrazumeva pojam energetska sanacija objekata?

Šta se podrazumeva pod pojmom energetska sanacija objekata?

Pitanje energetske sanacije objekata poslednjih godina postaje sve aktuelnije. Neplansko trošenje energetskih resursa je jedan od glavnih problema sa kojima se Srbija suočava u poslednjim decenijama.

Šta se podrazumeva pod pojmom energetska sanacija objekata?

Pre svega izvođenje građevinskih, zanatskih i ostalih radova na postojećem objektu kojima se ne utiče na stabilnost objekta, ne menjaju se konstruktivni elementi, ne utiče se na bezbednost susednih objekata i saobraćaja.

Izvođenje radova na energetskoj sanaciji kojima se menja spoljni izgled objekta može da se obavlja uz potrebne saglasnosti u cilju povećanja energetske efikasnosti zgrade, odnosno smanjenja potrošnje svih vrsta energije primenom tehničkih mera i standarda na postojećim elementima zgrade, uređajima, postrojenjima i opremi.

Evropska unija je odavno postavila ciljeve vezane za plansko trošenje energije. Ciljevi EU u oblasti energetske efikasnosti fokusirani su na spoljne klimatske promene, lokalne uslove/zahteve i ekonomičnost.

Energetska politika do 2020. godine bila je smanjenje potrošnje energije za 20% (proisteklo iz akcionog plana Evropske komisije od 2006. godine).

Značajni su klimatski i energetski ciljevi Evropske Unije za 2030. godinu usvojeni 2014. godine:

  • Smanjenje emisije štetnih gasova i efekta staklene bašte za 40% ispod nivoa 1990. godine – obavezujući je cilj.
  • Novi cilj je politika energetske delotvornosti (podsticanje zelenih radnih mesta, sigurnije snabdevanje energijom)
  • Dok je cilj Evropske unije do 2050. godine smanjenje emisije štetnih gasova i efekat staklene bašte 80-90% ispod nivoa 1990. godine.

U novije planove Evropske unije u oblasti energetske efikasnosti naglasak je na neophodnosti sistemske i sveobuhvatne obnove postojećeg fonda zgrada sa ciljem poboljšanja njihovih energetskih svojstava, ujedno i poboljšanje energetske efikasnosti opreme i uređaja u tim objektima.

Energetska obnova starih objekata

Energetska sanacija starih objekata

O stanju zgradarstva kod nas u Srbiji (naročito se odnosi na stambeni sektor), puno govori podatak da prosečno domaćinstvo troši (200-400 kWh/m2) dok je taj podatak za Evropsku Uniju (~75 kWh/m2). Da bi se ostvarile značajne uštede u postojećem fondu zgrada, dolazimo do zaključka da je energetska obnova naša neophodnost.

Energetskom obnovom starih kuća i zgrada (građenih pre 1980. godine) najveće uštede se mogu postići zamenom prozora i poboljšanjem spoljnog omotača zgade. Potrebno je usresrediti se na smanjenje potrebe za energijom iz konvencionalnih izvora, a ne po svaku cenu obezbediti dodatnu energiju iz obnovljivih izvora.

Gubitak toplote/energije se može smanjiti za 40% na jednostavan način:

  • zaptivanje pukotina, procepa i drugih otvora na omotaču zgrade
  • korišćenje efikasnijih kućnih aparata
  • upotreba štedljive rasvete.

To su rešenja koja ne zahtevaju prevelika ulaganja. Sveobuhvatna energetska obnova postojećeg građevinskog fonda zahteva sistemski i planski program. Neophodno je da ova problematika bude prepoznata od strane države, gde bi se određeni projekti subvencionisali kako na državnom tako i na lokalnom nivou.

Republika Srbija je usvojila nekoliko zakona i pravilnika u skladu sa direktivama Evropske unije koje regulišu energetsku efikasnost u sektoru zgradarstva:

Takođe, uspostavljen je centralni registar energetskih pasoša za zgrade, kao deo nacionalnog Sistema za upravljanjem podacima (DMS-Data Management System).

Razvoj nacionalne tipologije za stambene zgrade i modeli za njihovu sanaciju, što omogućava procenu potencijala uštede energije u Srbiji.

Srbija pravi prve korake na putu energetske efikasnosti. Kako bi do promene došlo brže i efikasnije potrebno je da i građani budu upoznati sa koristima od energetske efikasnosti i da ova tema postane jedna od ključnih komunalnih i finasijskih pitanja.

Više o ovoj temi:

Energetska sanacija objekata – suština održivog razvoja
Energetski pasoš i njegova uloga u sertifikaciji postojećih objekata

Autor teksta: Nataša Komljenović dipl.inž.arh.

Agencija za projektovanje i inženjering “ArhinGreen”
ul. Pasterova br. 6, 21000 Novi Sad
T. +381 63 580 46
info@arhingreen.rs
Pokretač bloga na sajtu www.arhingreen.rs/blog